Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 3. СПОСОБИ ЗАДАННЯ ФУНКЦІЙ

Формування компетентностей:

✵ предметна компетентність: сформувати поняття про різні способи задання функцій; сформувати вміння користуватися різними способами задання функцій;

формування ключових компетентностей:

✵ спілкування державною мовою — робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у таблицях, на графіках);

✵ основні компетентності у природничих науках і технологіях — розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв'язати засобами математики;

✵ інформаційно-цифрова компетентність — визначати достатність даних для розв'язання задачі;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником _______________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Варіант 2

Укажіть графік функції, що:

1) має множину значень [0;1]

2) зростає на проміжку [—1;1];

3) набуває від’ємних значень при x ∈ (—1;1);

4) у точці -1 набуває значення 1.

Укажіть графік функції, що:

1) має множину значень [—1;0];

2) спадає на проміжку [—1;1];

3) набуває додатних значень при x ∈ (—1;1);

4) у точці 1 набуває значення 1

А

Б

В

Г

Відповіді

Варіант 1. 1) Г. 2) Б. 3) А. 4) В.

Варіант 2. 1) А. 2) В. 3) Г. 4) Б.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Способи задання функції:

1) аналітичний (за допомогою формули);

2) табличний;

3) графічний;

4) словесний .

2. Переваги і недоліки кожного зі способів задання функції.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ___________________________

2. Додаткове завдання. Задайте графічно функцію, задану переліком пар: (0;0); (-1;1); (1;1); (-2;4); (2;4); (-3;9); (3;9).

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником

2. Виконання усних вправ

1. Функцію f(х) задано формулою f (х) = х2 - 6х + 9.

1) укажіть область визначення функції;

2) знайдіть f(0), f(-1), f(1);

3) знайдіть усі значення аргумента, при яких f(x) = 0.

2. Функцію f(х) задано графічно (див. рис.).

1) знайдіть f(-2), f(-1), f(0), f(2), f(3);

2) укажіть найбільше і найменше значення функції на області її визначення;

3) укажіть кількість значень аргумента, для яких виконується рівність f(x) = -1.

3. Функцію f(х) задано таблицею:

x

3

6

9

12

15

18

21

f(x)

-1

0

1

0

-1

0

1

1) укажіть область визначення і множину значень функції;

2) знайдіть f(3), f(12), f(18);

3) знайдіть нулі функції.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VN. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _____________________________________

2. Додаткове завдання. Задайте формулою залежність площі рівностороннього трикутника від довжини x його сторони. Чи є ця залежність функцією?

Відповідь. Ця залежність є функцією.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити