Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 50. ПОВТОРЕННЯ ПОНЯТТЯ КОРЕНЯ n-ГО СТЕПЕНЯ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ, СТЕПЕНЕВОЇ ФУНКЦІЇ, ЇЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ГРАФІКА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Корінь n-го степеня, його властивості. Степеневі функції, їхні властивості та графіки»;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — ставити запитання і розпізнавати проблему; грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна робота

1. Сформулюйте означення кореня n-го степеня із дійсного числа a.

2. Сформулюйте означення арифметичного кореня n-го степеня. Чи правильно, що √9 = ±3?

3. Сформулюйте властивості арифметичного кореня n-го степеня.

4. Поясніть, як виконувати порівняння коренів з однаковими показниками. Наведіть приклади.

5. Поясніть, як внести множник під знак кореня.

6. Внесіть множник під знак кореня:

якщо x > 1; якщо 0 < a < 3.

7. Поясніть, як винести множник із-під знака кореня.

8. Винесіть множник із-під знака кореня:

якщо a < 1; якщо a > 3.

9. Сформулюйте означення степеня

10. Сформулюйте правила дій над степенями з раціональним показником.

11. Поясніть, як порівняти степені з раціональними показниками. Наведіть приклади.

12. Сформулюйте означення степеневої функції, наведіть її властивості.

ІV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником ___________________________

2. Додаткові завдання

1) Спростіть вираз:

2) Знайдіть значення виразу:

3) Порівняйте числа:

4) Виконайте дії:

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Робота в малих групах

1. Спростіть вираз:

2. Знайдіть значення виразу:

3. Обчисліть:

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _________________________________

2. Повторити: тригонометричні функції; тригонометричні рівняння.

3. Додаткове завдання. Порівняйте з нулем значення виразу:

Відповідь.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити