Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 53. ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Текст підсумкової контрольної роботи

Варіант 1

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь .

1. Яку з наведених властивостей має функція у = 3 - х2?

А. Спадає на множині R. Б. Парна. В. Зростає на множині R. Г. Непарна.

2. Яка з наведених точок належить графіку функції

3. Графіку якої з наведених функцій належить точка

4. Обчисліть sin2α, якщо

5. Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції f(x) = 0,5x2 - 3 у точці x0 = 2.

А. 2. Б. -1. В. -2. Г. 1.

6. Розв’яжіть рівняння f'(x) = 0, якщо f(х) = 2sinx - √2x.

Г. Розв’язків немає.

7. Установіть відповідність між виразом, де a > 0, (1-4) та тотожним йому виразом (А-Д).

8. Тіло рухається за законом s(t) = t2 - 3t (відстань вимірюється в метрах, час — у секундах).

1) Запишіть формулу для обчислення швидкості тіла.

2) У який момент часу тіло зупиниться?

Наведіть повне розв’язання задач 9 і 10.

9. Знайдіть значення виразу

10. Спростіть вираз

Варіант 2

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Яку з наведених властивостей має функція у = -4/x?

А. Зростає на множині R. Б. Парна. В. Спадає на множині R. Г. Непарна.

2. Яка з наведених точок належить графіку функції

3. Графіку якої з наведених функцій належить точка

4. Обчисліть cos2β, якщо

5. Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції f(х) = 1,5х2 - 5 у точці х0 = 1.

А. 2. Б. -1. В. -2. Г. 3.

6. Розв’яжіть рівняння f'(x) = 0, якщо f(х) = 2cosx + √3х.

Г. Розв’язків немає.

7. Установіть відповідність між виразом, де a > 0, (1-4) та тотожним йому виразом (А-Д).

8. Тіло рухається за законом s (t) = 3t - t2 (відстань вимірюється в метрах, час — у секундах).

1) Запишіть формулу для обчислення швидкості тіла.

2) У який момент часу тіло зупиниться?

Наведіть повне розв’язання задач 9 і 10.

9. Знайдіть значення виразу

10. Спростіть вираз

Домашнє завдання ________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити