Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 4. ПАРНІ ТА НЕПАРНІ ФУНКЦІЇ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття парної та непарної функцій; сформувати вміння визначати парність або непарність функції, зокрема заданої графічно, використовувати парність або непарність функцій під час побудови графіка функції;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — аргументувати, доводити правильність тверджень;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

✵ уміння вчитися впродовж життя — організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ____________________________________

2. Розв'язування задач

Колективне розв'язування задач, аналогічних до тих, що були задані додому


Індивідуальні завдання

Задайте аналітично функцію, графік якої зображено на рисунку.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Знайдіть область визначення функції:

2. Знайдіть f(-x), якщо:

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення парної функції.

2. Означення непарної функції.

3. Властивості графіків парних і непарних функцій.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ___________________________________________

2. Додаткове завдання. Дослідіть на парність і непарність функції:

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ___________________________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

1) Доведіть, що функція є парною:

f(х) = 3х2 + х4

f(x) = 4x6- x2

2) Доведіть, що функція є непарною:

3) Дослідіть на парність і непарність функцію:

f(x) = |x - 2|

f(x) = |x + 3|

4) Доведіть, що функція

є парною x

є непарною x

і побудуйте її графік


VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ______________________________________

2. Додаткове завдання. Доведіть, що:

1) сума (різниця) двох непарних функцій є непарною функцією;

2) добуток парної і непарної функцій є непарною функцією;

3) добуток двох непарних функцій є парною функцією;

4) частка двох парних (непарних) функцій є парною функцією.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити