Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 4. ПАРНІ ТА НЕПАРНІ ФУНКЦІЇ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття парної та непарної функцій; сформувати вміння визначати парність або непарність функції, зокрема заданої графічно, використовувати парність або непарність функцій під час побудови графіка функції;

ключові компетентності:

• спілкування державною мовою — аргументувати, доводити правильність тверджень;

• соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

• уміння вчитися впродовж життя — організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ____________________________________

2. Розв'язування задач

Колективне розв'язування задач, аналогічних до тих, що були задані додому

______________________________________________________________

Індивідуальні завдання

Задайте аналітично функцію, графік якої зображено на рисунку.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Знайдіть область визначення функції:

2. Знайдіть f(-x), якщо:

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення парної функції.

2. Означення непарної функції.

3. Властивості графіків парних і непарних функцій.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ___________________________________________

2. Додаткове завдання. Дослідіть на парність і непарність функції:

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ___________________________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

1) Доведіть, що функція є парною:

f(х) = 3х2 + х4

f(x) = 4x6- x2

2) Доведіть, що функція є непарною:

3) Дослідіть на парність і непарність функцію:

f(x) = |x - 2|

f(x) = |x + 3|

4) Доведіть, що функція

є парною x

є непарною x

і побудуйте її графік

 

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ______________________________________

2. Додаткове завдання. Доведіть, що:

1) сума (різниця) двох непарних функцій є непарною функцією;

2) добуток парної і непарної функцій є непарною функцією;

3) добуток двох непарних функцій є парною функцією;

4) частка двох парних (непарних) функцій є парною функцією.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити