Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 6. КОРІНЬ n-ГО СТЕПЕНЯ. АРИФМЕТИЧНИЙ КОРІНЬ n-ГО СТЕПЕНЯ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття кореня n-го степеня, арифметичного кореня n-го степеня; домогтися засвоєння властивостей кореня n-го степеня; сформувати вміння розв'язувати задачі, що передбачають застосування цих понять і властивостей;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію (корінь n-го степеня, арифметичний корінь n-го степеня);

✵ уміння вчитися впродовж життя — усвідомлювати власні освітні потреби та цінність нових знань і вмінь;

✵ соціальна та громадянська компетентності — оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Фронтальне опитування

1) Що називають квадратним коренем із числа a?

2) Чи існує квадратний корінь із від’ємного числа?

3) Що називають арифметичним квадратним коренем?

4) Сформулюйте теорему про:

а) корінь із добутку; б) корінь із дробу; в) корінь зі степеня.

5) Назвіть праві частини тотожностей (записаних на дошці):

2. Самостійна робота з подальшою перевіркою та обговоренням

Варіант 1

Варіант 2

1) Серед наведених укажіть вирази, які не мають змісту:

2) Закресліть неправильні рівності:

3) Знайдіть значення арифметичного квадратного кореня:

4) Знайдіть значення виразу:

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення кореня n-го степеня з числа a.

2. Означення арифметичного кореня n-го степеня з числа a.

3. Показник кореня, підкореневий вираз, радикал.

4. Область допустимих значень виразів із коренями n-го степеня.

5. Властивості арифметичних коренів n-го степеня:

Для будь-якого натурального n, цілого k і будь-яких невід’ємних а і b:

6) для будь-яких чисел а і b, таких, що

6. Приклади обчислення коренів n-го степеня і застосування властивостей арифметичних коренів n-го степеня.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником ______________________________________

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ______________________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

Обчисліть:

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ______________________________________

2. Додаткове завдання. При яких значеннях змінної має зміст вираз

Відповідь. При b ∈ (-∞;-4]U[3;+∞).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити