Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 7. КОРІНЬ n-ГО СТЕПЕНЯ. АРИФМЕТИЧНИЙ КОРІНЬ n-ГО СТЕПЕНЯ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння обчислювати та порівнювати значення виразів, які містять корені n-го степеня, застосовувати властивості арифметичних коренів n-го степеня;

ключові компетентності:

✵ інформаційно-цифрова компетентність — діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв'язання задачі;

✵ ініціативність і підприємливість — генерувати нові ідеї, ухвалювати оптимальні рішення;

✵ соціальна та громадянська компетентності — співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль у командній роботі;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником __________________________________

2. Математичний диктант із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1 [2]

Закінчіть речення.

1) Вираз має зміст, якщо ...

2) Вираз має зміст, якщо ...

3) Значення виразу дорівнює ...

4) Значення виразу дорівнює ...

5) Значення виразу дорівнює

6) Кількість коренів рівняння x3 = -5 [х4 = 19] дорівнює ...

7) Кількість коренів рівняння х6 = 17 [х5 = -3] дорівнює ...

8) Коренями рівняння х4 = 81 [х6 = 64] є числа ...

9) Коренем рівняння х3 = -0,001 [х3 = -1/27] є число ...

Відповіді

Варіант 1

1) а ≥ 0. 2) m — будь-яке число. 3) 6. 4) -1/2. 5) 2. 6) Одному. 7) Двом. 8) -3 і 3. 9) -0,1.

Варіант 2

1) b — будь-яке число. 2) n ≤ 8. 3) 5. 4) -1/5. 5) 2.6) Двом. 7) Одному. 8) -2 і 2. 9) -1/3.

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником__________________________

2. Додаткові завдання

1) Порівняйте числа:

2) Знайдіть значення виразу:

IV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником__________________________

2. Робота в групах

Оберіть, хто з членів групи координуватиме роботу і відповідатиме за її кінцевий результат. Складіть план роботи. Розподіліть, хто який пункт плану виконуватиме. Розв’яжіть задачі. Здайте роботи вчителеві на перевірку.

Задача 1. Знайдіть значення виразу:

Задача 2. Обчисліть:

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ______________________________________

2. Додаткове завдання. Знайдіть значення виразу

Відповідь. 1.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити