Розробки уроків - Математика. 1 клас. II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема уроку

Дата

II семестр

Табличне додавання і віднімання чисел у межах 10 (продовження)

65

Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів


66

Таблиці додавання і віднімання числа 6. Додавання і віднімання числа частинами виду 1 + 2 + 4; 8 - 2 - 4. Співвідношення «на скільки більше (менше)?». Порівняння довжин відрізків. Розв’язування задач


67

Знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання. Обчислення виразів на дві дії. Порівняння задач. Складання подібних задач. Побудова відрізків


68

Збільшення і зменшення числа на 6. Кругові приклади. Порівняння виразу і числа. Побудова геометричних фігур за зразком


69

Таблиці додавання і віднімання числа 7. Додавання і віднімання числа частинами виду 1 + 3 + 4; 8 - 3 - 4. Збільшення і зменшення числа на 7. Розв’язування задач


70

Порівняння виразів. Розв’язування прикладів і задач. Розпізнавання геометричних фігур


71

Таблиці додавання і віднімання чисел 8 і 9. Додавання і віднімання числа частинами виду 1 + 5 + 3; 10 - 4 - 4. Розв’язування задач. Побудова відрізків та порівняння їх довжин


72

Доповнення рівностей. Розв’язування «ланцюжків» прикладів. Побудова відрізків. Істинні та хибні твердження


73

Літр. Складання рівностей на додавання і віднімання з поданих чисел. Розв’язування задач на визначення місткості посудин


74

Кілограм. Поняття «важчий — легший». Розв’язування задач на визначення маси об’єктів


75

Додавання і віднімання чисел частинами. Побудова чотирикутника за зразком


76

Додавання і віднімання чисел частинами. Складання прикладів на додавання. Переставна властивість додавання. Розв’язування задач


77

Переставний закон додавання. Обчислення прикладів зручним способом. Складання рівностей і нерівностей із поданих чисел


78

Доповнення рівностей. Розв’язування прикладів і задач на засвоєння переставної властивості додавання. Істинні та хибні висловлювання


79

Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів


Нумерація чисел від 11 до 20. Додавання і віднімання у межах 20 на основі нумерації

80

Числа 11-20. Лічба від 10 до 20


81

«Сусіди» числа. Порівняння чисел у межах 20. Збільшення і зменшення чисел другого десятка на 1. Розв’язування задач на основі нумерації


82

Порівняння чисел у межах 20. Складання і розв’язування прикладів. Вимірювання і порівняння довжин сторін многокутників


83

Дециметр. Вимірювання і записування довжин відрізків. Побудова відрізків заданої довжини


84

Лічба в межах 20. Двоцифрові числа. Множина одноцифрових чисел, множина двоцифрових чисел. Множина натуральних чисел. Розв’язування і порівняння задач


85

Розрядна таблиця. Визначення кількості десятків і одиниць у числі. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Вимірювання і записування довжин відрізків


86

Просторові геометричні фігури (куб, куля, циліндр). Складання і розв’язування прикладів за таблицею. Розв’язування задач


87

Співвідношення між фігурами і формою предметів. Попереднє і наступне числа. Задачі, що містять відношення «на... більше (менше)»


88

Записування чисел під диктовку. Читання чисел у розрядній таблиці. Порівняння чисел. Розв’язування задач. Побудова відрізків


89

Числовий вираз. Складання числових виразів і обчислення їх значення. Розпізнавання геометричних фігур


90

Записування чисел під диктовку. Додавання і віднімання виду 12 + 1; 13 - 1. Порівняння чисел і одиниць вимірювання довжини. Розв’язування задач


91

Залежність різниці від зміни зменшуваного. Збільшення і зменшення чисел на 1. Розв’язування задач


92

Записування чисел у розрядну таблицю. Розкладання числа на розрядні доданки. Додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Розв’язування задач


93

Додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією. Парні і непарні числа. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток виду 13 + 4; 16 - 3. Розв’язування задач


94

Порівняння виразів. Пряма та обернена задачі. Розв’язування прикладів на дві дії. Побудова відрізків


95

Математичний диктант. Обчислення значень виразів. Порівняння і розв’язування задач. Побудова відрізків


96

Математичний диктант. Доповнення рівностей. Порівняння виразів без обчислень. Розв’язування задач за коротким записом. Розпізнавання многокутників і просторових фігур


97

Перевір свої знання. Узагальнення й систематизація знань учнів


Нумерація чисел від 21 до 100. Додавання і віднімання у межах 100 на основі нумерації

98

Десяток. Десятковий склад чисел. Числа від 21 до 39. Збільшення і зменшення чисел на кілька одиниць


99

Числа від 40 до 99. Утворення чисел. Попереднє і наступне числа


100

Лічба від 20 до 99. Порівняння двоцифрових чисел. Прилічування й відлічування по 1. Складання і розв’язування задач


101

Утворення числа 100. Додавання і віднімання десятками. Розв’язування задач


102

Математичний диктант. Записування чисел. Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Порівняння чисел. Розв’язування задач


103

Робота з розрядною таблицею. Розв’язування прямих і обернених задач. Складання обернених задач


104

Математичний диктант. Порівняння чисел, виразу і числа. Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язування задач


105

Математичний диктант. Порівняння виразу і числа. «Чарівний» квадрат. Розв’язування прикладів і задач


106

Дециметр. Метр. Вимірювальні прилади. Вимірювання розмірів предметів. Обчислення значень виразів


107

Перетворення одиниць вимірювання довжини. Порівняння чисел. Розв’язування прикладів і задач


108

Складання виразів і обчислення їх значення. Доповнення рівностей. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Розв’язування задач


109

Круглі числа. Додавання і віднімання круглих чисел. Порівняння одиниць вимірювання довжини. Розв’язування задач


110

Позиційне значення цифр. Визначення у числах кількості одиниць першого і другого розрядів. Порівняння чисел. Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язування задач


111

Гривня. Перетворення одиниць вимірювання вартості. Складання прикладів на віднімання із прикладів на додавання. Розв’язування задач


112

Визначення у числах кількості одиниць першого і другого розрядів. Додавання і віднімання одиниць вимірювання вартості. Кругові приклади. Творча робота над задачею


113

Розкладання двоцифрових чисел на розрядні доданки. Додавання й віднімання двоцифрових чисел, пов’язані із нумерацією. Складання і розв’язування задач за малюнками. Креслення відрізків


114

Утворення і записування чисел із поданих цифр. Обчислення прикладів. Розв’язування задач. Розпізнавання геометричних фігур


115

Додавання двоцифрових чисел виду 34 + 20. Розв’язування задач


116

Закріплення вивченого способу додавання. Математичний диктант. Складання і розв’язування задач


117

Віднімання двоцифрових чисел виду 45 - 20. «Сусіди» числа. Розв’язування задач


118

Закріплення вивченого способу віднімання. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач


119

Додавання виду 45 + 2. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач


120

Закріплення вивченого способу додавання. Розв’язування задач. Розпізнавання геометричних фігур. Утворення множин геометричних фігур


121

Віднімання виду 45 - 2. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач


122

Закріплення вивченого способу віднімання. Доповнення умови задачі. Порівняння чисел. Формулювання істинних висловлювань


123

Годинник. Визначення часу за годинником. Розв’язування задач на час


124

Складання прикладів за таблицею. Одиниці вимірювання часу. Порівняння і перетворення одиниць вимірювання часу. Дні тижня


125

Доба. Різні способи читання часу за годинником. Чверть години. Половина години. Визначення часу за годинником


126

Визначення часу за годинником. Додавання і віднімання одиниць вимірювання часу. Задачі на час. Розпізнавання геометричних фігур


127

Додавання двоцифрових чисел виду 43 + 25. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач


128

Математичний диктант. Закріплення додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Розв’язування задач


129

Віднімання двоцифрових чисел виду 58 - 45. Порівняння виразу і числа. Складання і розв’язування задач. Побудова відрізків


130

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Доповнення рівностей. Розв’язування задач


131

Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів


132

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів


133

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів


134

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів


135

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів


136

Підсумковий урок за рік
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити