Розробки уроків - Математика. 1 клас. II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 11 ДО 20. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 20 НА Основі НУМЕРАЦІЇ

Урок 84. ЛІЧБА В МЕЖАХ 20. ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА. МНОЖИНА ОДНОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, МНОЖИНА ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖИНА НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ

Мета: формувати в учнів навички лічби в межах 20; ознайомити з поняттями «двоцифрові числа», «множина одноцифрових чисел», «множина двоцифрових чисел», «множина натуральних чисел»; розвивати вміння розв'язувати і порівнювати задачі; виховувати акуратність, працьовитість.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Усна лічба

✵ Полічіть від 11 до 20, від 20 до 7.

✵ Назвіть «сусідів» числа 15.

✵ Назвіть число, попереднє числу 17.

✵ Назвіть число, наступне числу 15.

✵ Яке число утвориться, якщо 12 збільшити на 1?

2. Кругові приклади

8 + 2 - 3 7 - 5 + 6 8 - 6 + 7

9 - 5 + 1 5 + 1 + 0 6 - 5 + 7

3. Робота за індивідуальними картками

Картка № 1

а) 10 - 7 =

б) У Каті 5 ляльок, а в Олі — на 3 менше. Скільки ляльок в Олі?

Картка № 2

а) 10 - 2 =

б) У Мишка 7 машинок, а в Сергійка — на 2 машинки більше. Скільки машинок у Сергійка?

ІІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 91)

Завдання 1

— Розгляньте ряд чисел. Назвіть пропущені числа. Запишіть усі числа.

— Ці числа записані за допомогою двох цифр. Їх називають двоцифровими. Наведіть свої приклади.

Завдання 2

— Прочитайте ряди чисел. У кожному ряді назвіть двоцифрові числа й одноцифрові числа.

— Запишіть числа, більші на 1; менші на 1.

Завдання 3

— Розгляньте ряд чисел. Назвіть множину одноцифрових чисел; множину двоцифрових чисел; множину натуральних чисел. Запишіть ці множини.

— Скільки елементів містить кожна множина?

Завдання 4

— Порівняйте вираз і число. Прочитайте рівності.

— Прочитайте нерівності, у яких ви поставили знак «більше».

— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «менше».

Завдання 5

— Складіть першу задачу. Скільки було нарцисів? Скільки було тюльпанів? Яке запитання задачі? Скажіть розв’язання і відповідь.

— Прочитайте другу задачу. Скільки було нарцисів? Скільки було тюльпанів? Яке запитання задачі? Скажіть розв’язання і відповідь.

— Порівняйте задачі. Чим вони схожі? Чим відрізняються?

Завдання 6

— Хто з білочок назбирав грибочків найбільше, а хто — найменше? Що відомо про першу білочку? про другу? про третю?

Завдання 7

— Скільки було лелек у зграї?

— Скільки кілометрів пролетіла зграя лелек?

— Скільки кілометрів пролетів 1 лелека?

Фізкультхвилинка

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з геометричним матеріалом

— Накресліть відрізок завдовжки 10 см.

— Другий відрізок — на 2 см довший від першого.

— Чому дорівнює довжина другого відрізка? (12 см)

— Як дізналися? Чому використовували дію додавання?

12 см — це 1 дм 2 см.

— Накреслимо цей відрізок у зошиті і підпишемо його довжину: 1 дм 2 см.

2. Додавання і віднімання числа частинами

5 + 4 7 - 4

— Як інакше можна додати і відняти число 4 частинами?

5 + 3 + 1 = 9 7 - 1 - 3 = 3

5 + 1 + 3 = 9 7 - 3 - 1 = 3

3. Самостійна робота

4. Логічна задача

Стоїть у полі дуб. На дубі — три гілки. На кожній гілці — по три яблука. Скільки всього яблук?

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Повторення прямої і зворотної лічби у межах 20.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити