Розробки уроків - Математика. 1 клас. II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 11 ДО 20. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 20 НА Основі НУМЕРАЦІЇ

Урок 91. ЗАЛЕЖНІСТЬ РІЗНИЦІ ВІД ЗМІНИ ЗМЕНШУВАНОГО. ЗБІЛЬШЕННЯ І ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЕЛ 1. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: проаналізувати залежність різниці від зміни зменшуваного; формувати в учнів уміння додавати і віднімати в межах 20 на основі знань про попереднє й наступне числа; розв'язувати задачі вивчених видів; розвивати увагу, мислення дітей; виробляти самостійність у роботі; виховувати інтерес до математики, бажання вчитися й добувати знання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Усна лічба. Робота з числовим віялом

✵ Знайдіть різницю чисел: 7 і 3; 8 і 5.

✵ Знайдіть суму чисел: 7 і 3; 4 і 2.

✵ Зменшуване 9, від’ємник 4. Знайдіть різницю.

✵ Знайдіть різницю чисел 10 і 3, а потім порівняйте різницю і від’ємник.

2. Гра «ланцюжок»

4 + 3 - 1 + 2 - 3 + 1 - 2

3. Робота за таблицею «Обери різницю»

Зменшуване

8

9

9

9

10

10

10

Від’ємник

3

4

5

6

7

8

9

Різниця

4

3

4

2

4

3

1


5

2

6

3

5

2

2


6

5

7

6

3

4

3

— Як називаються числа при відніманні?

ІІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 98)

Завдання 1

— Розгляньте таблицю. Що записано у першому рядку? у другому? у третьому? Який компонент змінюється? Який не змінюється? Обчисліть різницю. Запишіть утворені рівності в зошит. Проаналізуйте, як змінюється різниця.

Завдання 2

— Запишіть числа: нуль, дванадцять, вісім, чотирнадцять, одинадцять, вісімнадцять, три, шістнадцять.

— Назвіть ці числа у порядку зростання.

— Назвіть одноцифрові числа.

— Назвіть двоцифрові числа.

— Кожне двоцифрове число зменшіть на 1, а одноцифрове — збільшіть на 1.

Завдання 3

— Прочитайте вирази.

— Назвіть суми.

— Назвіть різниці.

— Обчисліть значення виразів.

— Запишіть вирази, в яких різниця чисел більша за 10.

Завдання 4

— Скільки масок приготували для карнавалу казок? Скільки масок принесли артисти? Скільки стало масок? Як треба міркувати, щоб правильно розв’язати задачу?

Завдання 5

— Скільки костюмів приготували для карнавалу казок? Для карнавалу казок приготували костюми. Скільки костюмів роздали артистам? Скільки костюмів залишилося? Скільки костюмів було спочатку? Як треба міркувати, щоб правильно розв’язати задачу?

Завдання 6

— Розгляньте малюнок. Розв’яжіть кругові приклади. Дізнайтеся, скільки грибочків зібрав їжачок Стоголочок.

Фізкультхвилинка

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Складання і розв'язування задач за коротким записом

Було — 12

Було — 12

Подарував — 1

Подарували — 1

Залишилося — ?

Стало — ?

— Яку дію використали? Чому?

2. Самостійна робота

10 - 7 7 - 6 10 - 5 20 - 1

6 + 3 1 + 8 4 + 6 19 + 1

— Підкресліть у прикладах зменшуване.

3. Порівняння чисел і виразів

4. Логічна задача

— Скільки одержимо, якщо додамо до найбільшого одноцифрового числа найменше одноцифрове число?

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Наведіть приклади на додавання і віднімання одиниці у межах 20.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити