Розробки уроків - Математика. 1 клас. II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 11 ДО 20. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 20 НА Основі НУМЕРАЦІЇ

Урок 92. ЗАПИСУВАННЯ ЧИСЕЛ У РОЗРЯДНУ ТАБЛИЦЮ. РОЗКЛАДАННЯ ЧИСЛА НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З НУМЕРАЦІЄЮ ЧИСЕЛ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: ознайомити учнів із записуванням чисел у розрядну таблицю, розкладанням числа на розрядні доданки; вчити розв'язувати приклади, пов'язані з нумерацією чисел у межах 20; розвивати увагу, мислення дітей; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Математичний диктант

✵ Запишіть число, що стоїть за числом 13.

✵ Запишіть попереднє число до числа 17.

✵ Запишіть «сусідів» числа 14.

✵ Запишіть число, яке складається з 1 десятка й 9 одиниць.

✵ Зменшуване 10, від’ємник 8. Чому дорівнює різниця?

✵ Зменшуване 3, від’ємник 2. Чому дорівнює різниця?

Взаємоперевірка робіт. (14; 16; 13; 15; 19; 2; 1)

— У кого немає жодної помилки? А хто помилився?

— Назвіть одноцифрові числа; назвіть двоцифрові числа.

ІІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 99)

Завдання 1

— Розгляньте розрядну таблицю. Що записано у першому стовпчику? у другому?

— Накресліть в зошиті розрядну таблицю. Запишіть у таблицю розряди чисел: 10; 17; 14;20.

— Яке число найменше? а найбільше?

— У якому числі більше десятків? А одиниць?

Завдання 2

— Запишіть двоцифрове число, у якому кількість десятків дорівнює кількості одиниць. (11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99) Скільки таких чисел?

Завдання 3

— Розкладіть числа на розрядні доданки за зразком.

Завдання 4

— Складіть і розв’яжіть вирази за зразком.

15 — це 10 і 5, отже 10 + 5 = 15;

15 — це 10 і 5, якщо забрати 10, залишиться 5: 15 - 10 = 5;

15 — це 10 і 5, якщо забрати 5, залишиться 10: 15 - 5 = 10.

Завдання 5

— Яка висота берези? Що сказано про висоту сосни? Яка висота сосни? Завдання 6

— На скільки метрів сосна вища від берези? На скільки метрів тополя вища від берези? Порівняйте висоту сосни і тополі.

Завдання 7

— Розгляньте малюнок. Яка дівчинка іде ліворуч, а яка — праворуч?

— Яка наближається до ялинки, а яка — віддаляється?

— У якій конструкції найбільше трикутників? (У дівчинки в синій сукні — 7.)

Фізкультхвилинка

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Коментоване розв'язування прикладів

10 + 6 17 - 7 10 + 10

19 - 10 11 - 1 18 + 1

2. Самостійна робота

14 - 10 + 2 13 - 3 + 3 12 - 2 - 2 15 - 5 - 4

18 - 8 + 0 3 - 3 + 3 4 + 6 - 9 7 - 7 + 7

3. Логічна задача

Якщо Марина старша на 2 роки від Віри, а Віра на 3 роки старша від Олі, то хто старший: Марина чи Оля? (Марина)

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Розкладіть числа 18; 13; 11 на розрядні доданки.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 94

Веселі задачі

Білка-мама, білченя

По горіхи йдуть щодня.

І, збираючи горіхи,

Білченя сказало тихо:

— Ось чотири, ось ще п’ять.

Як же їх порахувать? (9)

Кіт Матвій від річки йшов,

Чималенький ніс улов.

Щоб хвилинку відпочити,

На пеньок край стежки сів,

Взявся рибку полічити:

Три лини, сім карасів.

Три плюс сім — додать не може

Хто Матвію допоможе? (10)

Десять стиглиг зерен сої

Хом’ячок у нірку з поля

За щоками наносив,

З них чотири зразу з’їв.

Лишок перегодом з’їсть.

Скільки в нього зерен?.. (6)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити