Розробки уроків - Математика. 1 клас. II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 11 ДО 20. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 20 НА Основі НУМЕРАЦІЇ

Урок 96. МАТЕМАТИЧНИЙ ДИКТАНТ. ДОПОВНЕННЯ РІВНОСТЕЙ. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ БЕЗ ОБЧИСЛЕНЬ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА КОРОТКИМ ЗАПИСОМ. РОЗПІЗНАВАННЯ МНОГОКУТНИКІВ І ПРОСТОРОВИХ ФІГУР

Мета: вдосконалювати обчислювальні навички учнів, уміння доповнювати рівності, порівнювати вирази без обчислень, розв'язувати задачі за коротким записом; вчити розпізнавати многокутники і просторові фігури; розвивати увагу, логічне мислення; виховувати акуратність, працьовитість.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Усна лічба. Робота з числовим віялом

✵ Яке число більше від 15 на 1?

✵ Яке число менше від 13 на 1?

✵ Яке число треба відняти від 18, щоб одержати 10?

✵ Яке число треба додати до 10, щоб одержати 19?

✵ Запишіть число, у якому 1 десяток 3 одиниці.

✵ Перший доданок 10, другий доданок 7. Чому дорівнює сума?

✵ Зменшуване 16, від’ємник 10. Чому дорівнює різниця?

2. Гра «Хто складе якомога більше прикладів»? (Робота в парах)

Учитель записує на дошці числа 10; 6; 8; 7; 5. Діти у зошитах записують якомога більше прикладів, використовуючи ці числа.

ІІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 103)

Завдання 1

Математичний диктант

— Запишіть таку різницю чисел, у якій зменшуване — найбільше число другого десятка, а від’ємник — найменше натуральне число.

— Запишіть суму чисел 14 і 5.

— Число 17 збільште на 2.

— Число 16 зменште на 5.

Завдання 2

— Прочитайте рівності. Що невідомо?

— Знайдіть невідоме число. Запишіть утворені рівності. Прочитайте рівності, у яких невідоме зменшуване.

Завдання 3

— Порівняйте вирази. Порівняйте, не обчислюючи значення виразів.

— Прочитайте рівності. Прочитайте нерівності, у яких ви поставили знак «більше». Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «менше».

Завдання 4

— Складіть задачі за коротким записом.

Було — 13 кг

Було — ?

Використали — ?

Використали — 3 кг

Залишилося — 10 кг

Залишилося — 10 кг

— Розв’яжіть задачі, скориставшись підказками:

— Порівняйте задачі. Як називаються такі задачі? Складіть і розв’яжіть іншу обернену задачу.

Завдання 5

— Розгляньте малюнок. Назвіть многокутники. Скільки їх? Назвіть просторові фігури. Скільки їх? Яких геометричних фігур найбільше?

Завдання 6

— Розгляньте малюнок. Із скількох сірників складено склянку?

— Вишенька знаходиться у склянці. Як перекласти один сірник так, щоб вишенька «випала» зі склянки? (Дно склянки поставити вгорі.)

Фізкультхвилинка

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розв'язування кругових прикладів

2. Самостійна робота

19 - 9 - 5 17 - 10 - 3 12 - 10 + 2

12 - 2 - 8 18 - 8 - 7 20 - 10 - 3

3. Задачі для кмітливих

1) На годівниці сиділо 5 горобців і 2 синиці. Полетіли 3 птаха. Чи був серед них хоча б один горобець?

2) У кошику три яблука. Як поділити їх між трьома дітьми так, щоб одне яблуко залишилося в кошику? (Віддати одне яблуко разом з кошиком.)

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Наведіть приклади многокутників; просторових фігур.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити