Розробки уроків - Математика. 1 клас. II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 11 ДО 20. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 20 НА Основі НУМЕРАЦІЇ

Урок 97. ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Мета: перевірити вміння учнів розв'язувати приклади й задачі вивчених видів у межах 20 без переходу через десяток, вимірювати відрізки, порівнювати вирази та іменовані числа; закріпити знання нумерації; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Усна лічба (за таблицею)

Зменшуване

8

17


20

16


Від’ємник

3

1

9


6

8

Різниця10

10


2

2. Розв'язування прикладів з відповіддю 8

6 - 4 + 3 8 + 1 - 6 1 + 9 - 2

0 + 8 — 0 8 - 8 + 8 7 + 2 - 1

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Робота за підручником (с. 104)

Завдання 1

— Назвіть числа, менші за 12; більші за 9.

— Скільки десятків у числі 11? у числі 20?

Завдання 2

— Розгляньте таблицю. Що записано у першому стовпчику? у другому?

— Складіть вирази та обчисліть їх значення.

Завдання 3

— Порівняйте. Прочитайте рівності.

— Прочитайте нерівності, у яких ви поставили знак «більше».

— Прочитайте нерівності, у яких ви поставили знак «менше».

Завдання 4

— Знайдіть значення виразів.

Завдання 5

— Виміряйте довжину даного відрізка. Накресліть відрізок, на 2 см коротший від даного.

Завдання 6

— Розв’яжіть пряму й обернену задачі. Складіть і розв’яжіть іншу обернену задачу.

— Скільки марок у Петруся? Скільки марок у Вовчика? Скільки марок у хлопчиків разом? Це — пряма задача.

— Скільки марок у хлопчиків разом? Скільки марок у Вовчика? Скільки марок у Петруся? Це — обернена задача.

— Складіть і розв’яжіть іншу обернену задачу.

Завдання 7

— На ґанку сиділо 7 голубів. До них підкрався кіт Рудько. Скільки тварин стало на ґанку? (Один кіт)

2. Розв'язування логічного завдання

В одному рядку учень поставив 6 точок на відстані 2 см одна від одної, а в іншому — 11 точок на відстані 1 см одна від одної. Який ряд точок довший? (Однакові)

IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Вам сподобався наш урок?

— Яке завдання було складним, а яке — легким?

ДОДАТОК ДО УРОКУ 101

Первинне закріплення

1) Робота з демонстраційним матеріалом.

На уроці потрібно, використовуючи різний демонстраційний матеріал для лічби (палички, олівці, кубики, ґудзики, різні предметні картинки), вправляти дітей у лічбі десятків, порівнянні, складанні і відніманні десятків.

Наприклад:

— Скільки десятків ґудзиків на одній основі? (Малюнок на дошці.) А на двох, на трьох основах? Скільки це окремих ґудзиків? (20; 30) Запропонувати завдання:

а) спочатку купили 3 десятки ґудзиків, а потім — ще 2 десятки. Скільки всього десятків ґудзиків купили? Скільки це ґудзиків?

б) було 5 десятків ґудзиків, 1 десяток пришили до наволочок. Скільки десятків ґудзиків залишилося?

в) перший покупець купив 3 десятки ґудзиків, а другий — два. Хто купив ґудзиків більше і на скільки?

2) Практична робота з дидактичним матеріалом (смужки з кружечками або палички).

— Візьміть 2 десятки і ще 8 кружечків. Скільки всього кружечків узяли? Додайте ще 1 десяток кружечків. Скільки стало кружечків?

— Зобразіть смужками й окремими кружечками число 42 (51).

— Візьміть декілька десятків кружечків і стільки ж окремих кружечків; скажіть, яке число ви зображували кружечками.

3) Полічити десятками до 100.

4) Назвати число, у якому: 3 дес. 5 од.; 5 дес. 8 од.; 8 дес. 3 од.; 9 дес.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити