Розробки уроків - Математика. 1 клас. II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 21 ДО 100. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 100 НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ

Урок 103. РОБОТА З РОЗРЯДНОЮ ТАБЛИЦЕЮ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРЯМИХ І ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ. СКЛАДАННЯ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ

Мета: формувати в учнів уміння записувати числа першої сотні в нумераційній таблиці; розвивати обчислювальні навички, вміння порівнювати числа і вирази; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розв'язування задач

Учитель читає задачу, а діти викладають квадрати або обводять клітинки в зошитах.

1) Мишко купив 5 зошитів у лінійку і 4 зошити в клітину. Скільки всього зошитів купив Мишко?

2) Мишко купив 9 зошитів, 6 зошитів він віддав сестрі. Скільки зошитів залишилося у Мишка? (6 будь-яких зошитів відсовують або закреслюють 6 квадратів.) З’ясовують чим цікаві ці дві задачі. Друга задача — ніби продовження першої, оскільки відповідь першої задачі входить до умови другої.

3) У хлопчика було 12 марок, українських і зарубіжних порівну. Скільки було українських і скільки зарубіжних марок? А якщо відомо, що українських марок було більше, ніж зарубіжних, то скільки могло бути тих і інших марок? (Розв’язують підбором чисел у рівності: 12 = О + О)

2. Порівняння іменованих чисел

14 см і 4 дм

Порівнюючи 14 см і 4 дм, учні міркують так: 4 дм — це 4 десятки сантиметрів, або 40 см; 14 см менше, ніж 40 см, отже, 14 см менше, ніж 4 дм. Доцільно під час порівняння показувати приблизну довжину порівнюваних відрізків.

3. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

— Доповніть ряд двома-трьома числами.

2; 4; 6; 8...

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з матеріалом для лічби

Використовуючи абак (нумераційну таблицю), пучки-десятки й окремі палички, спочатку повторюють письмову нумерацію чисел другого десятка: позначають цифрами число паличок (1 дес. 9 од., 2 дес.). Діти пояснюють, що означає в записі числа кожна цифра.

Потім аналогічно працюють над числами, які більше 20: задають число паличками, а діти позначають число цифрами і, навпаки, задають число, позначене цифрами, а діти ілюструють їх паличками (39; 40; 45).

При записі чисел діти під керівництвом учителя дають пояснення виду: число містить 2 десятки — цифра 2 повинна стояти на другому місці справа; число містить 4 одиниці — цифра 4 повинна стояти на першому місці справа. Читаю: двадцять чотири. У числі 30 міститься 3 десятки, або 30 одиниць, нуль означає, що в числі 30 окремі одиниці відсутні. Термін «одиниці 1(2)розряду» не вводиться.

— Запишіть у таблицю числа: тридцять два, двадцять п’ять, сімнадцять, сімдесят, дев’яносто вісім, сто.

2. Робота за підручником (с. 110)

— Розглянемо нумераційну таблицю на форзаці. Користуючись нею, виконаємо завдання 1-6.

Завдання 1

— Прочитайте числа першого десятка, другого десятка, третього десятка, четвертого десятка, п’ятого десятка, шостого десятка, сьомого десятка, восьмого десятка, дев’ятого десятка.

Завдання 2

— Прочитайте всі числа, у яких число одиниць 0.

Завдання 3

— Що означає кожна цифра у числі 90?

Завдання 4

— Скільки у числі 82 десятків і скільки одиниць?

Завдання 5

— Яке число більше від 49 на 1; менше від 90 на 1?

Завдання 6

— Запишіть 5 двоцифрових чисел. Збільшіть кожне з них на 1.

Завдання 7

— Розв’яжіть пряму задачу.

Скільки артистів прийшло до Мальвіни на день народження? Скільки собак прийшло до Мальвіни на день народження? Скільки всього гостей прийшло до Мальвіни на день народження?

— Розв’яжіть обернену задачу.

Скільки всього гостей прийшло до Мальвіни на день народження? Скільки собак прийшло до Мальвіни на день народження? Скільки артистів прийшло до Мальвіни на день народження?

— Складіть і розв’яжіть іншу обернену задачу.

Фізкультхвилинка

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Розв'язування задачі

Мама купила 6 десятків огірків, а бабуся — на один десяток менше. Скільки десятків огірків купила бабуся?

На дошці — запис короткої умови задачі.

— Якою дією розв’яжемо задачу? Яку дамо відповідь на питання задачі? Яке число містить 1 десяток?

Учитель пропонує в умові замінити слово «менше» словом «більше».

— Що змінилося в розв’язанні?

2. Офтальмологічна пауза

3. Розв'язування логічних задач

1) У Віті сьогодні день народження. Він молодший за свою сестру, якій виповнилося 6 років. Скільки років може бути Віті? (5; 4; 3; 2; 1)

2) Володя, Дмитрик і Петрик влаштували змагання. Один з хлопчиків розв’язав 12 прикладів, другий — 13, а третій — 14. Скільки прикладів розв’язав кожен хлопчик, якщо Петрик розв’язав прикладів менше, ніж Дмитрик, а Дмитрик менше, ніж Володя ? (Володя — 14, Дмитрик — 13, Петрик — 12)

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Як між собою пов’язані пряма й обернена задачі?

— Наведіть приклади таких задач.






Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити