Розробки уроків - Математика. 1 клас. II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 21 ДО 100. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 100 НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ

Урок 105. МАТЕМАТИЧНИЙ ДИКТАНТ. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗУ І ЧИСЛА. «ЧАРІВНИЙ» КВАДРАТ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДІВ ЗАДАЧ

Мета: повторити нумерацію чисел першої сотні; вправляти учнів у записуванні двоцифрових чисел, порівнянні виразу і числа; вчити складати «чарівний» квадрат; розв'язувати приклади і задачі на додавання і віднімання одиниці; розвивати мислення, мовлення; виховувати ощадливість.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Гра «Весела лічба»

На малюнку або на дошці у вільному порядку записані числа, наприклад, від 23 до 35 і від 43 до 55. Хто швидше знайде на малюнку і покаже числа в порядку зростання?

2. Робота з паличками для лічби й абаком

Вправлення у записуванні двоцифрових чисел (наприклад, 34; 43; 40), позначених паличками і цифрами на абаку.

— Скільки десятків паличок? Скільки окремих паличок? Скільки всього паличок? Якими цифрами записано це число? Що означає цифра, що стоїть на першому місці при лічбі справа наліво?

3. Записування чисел під диктування

— Сорока може прожити 25 років, а ворона — 70 років; у вересні 30 днів, а в жовтні 31 день. Запишіть, які монети використовуються в нашій країні; число, у записі якого є нулі; число, у якому одиниць і десятків порівну; число, у якому десятків менше, ніж одиниць тощо. (Запис кожного числа пояснюється.)

4. Задачі практичного характеру

— Уявімо, що ми шукаємо номери крісел одного ряду в театрі. Яке крісло знаходиться між 41-м і 43-м? Твоє крісло 45; повз які крісла ти пройдеш? Якщо у ряді всього 50 крісел, то з якого боку зручніше пройти до 42-го крісла? до 48-го крісла? Тощо.

5. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

— Запишіть числа сьомого десятка.

6. Робота з числовим віялом

— Знайдіть різницю чисел 10 і 1; знайдіть суму чисел 4 і 6 і відніміть від неї 8; знайдіть різницю чисел 10 і 1 і відніміть від неї 9; знайдіть суму чисел 10 і 1, знайдіть різницю чисел 9 і 1 і додайте її до 10; знайдіть суму чисел 9 і 1 і додайте її до 10.

— Яке число стоїть перед числом 40?

— Яке число йде за числом 59?

— Яке число стоїть між 39 і 41?

— У якому числі 6 дес. і 4 од.?

Фізкультхвилинка

III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Виконання завдань з коментуванням

1) Яких чисел бракує у цьому ряді?

2) Розв'язування прикладів.

16 + 1 40 - 1 100 - 1 66 + 1 99 + 1

18 - 1 40 + 1 48 + 1 55 - 1 75 - 1

Висновок: додавши до числа 1, ми отримуємо число, що йде за ним при лічбі (наступне), а віднявши 1 — число, яке йде при лічбі перед ним (попереднє).

2. Робота за підручником (с. 112)

Завдання 1

Математичний диктант

✵ Запишіть числа: 19; 91; 61; 45; 33; 17; 71; 70; 99.

✵ Запишіть числа: 1 дес. і 2 од.; 6 дес. і 6 од.; 3 дес.; 8 дес. і 7 од.

✵ Запишіть, скільки у числі 42 десятків; одиниць.

✵ Запишіть всі двоцифрові числа, у яких число одиниць дорівнює нулю.

✵ Запишіть можливі рівності з чисел: 20; 30; 50.

✵ Запишіть число, що при лічбі передує числу 80.

Завдання 2

— Порівняйте вираз і число.

— Прочитайте рівності.

— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «більше».

— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «менше».

Завдання 3

— Скільки аркушів кольорового паперу в одній папці? Скільки аркушів потрібно для виготовлення аплікації кожному учневі? Чи вистачить 3 таких папки на всіх, якщо у класі навчається 29 учнів?

Проводиться бесіда про ощадливе використання паперу під час роботи на уроках трудового навчання.

Завдання 4

— Розгляньте «чарівний» квадрат. Додайте числа у рядках і стовпчиках. Зробіть висновок.

— Складіть свій «чарівний» квадрат. Використовуйте числа: 1; 3; 6.

Завдання 5

— Розгляньте малюнок. Назвіть фігури у першій групі; у другій групі.

— Знайдіть ознаку відмінності однієї групи фігур від іншої.

3. Розв'язування логічних задач

1) Сума двох чисел дорівнює семи, а їх різниця дорівнює трьом. Знайдіть ці числа. (5 і 2)

2) В Аліни декілька ляльок. Тато подарував їй на день народження стільки ж ляльок, скільки у неї було. Тепер у Аліни 12 ляльок. Скільки ляльок подарував їй тато? (6)

IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що найбільше запам’яталося на уроці?

— Які завдання сподобалися?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити