Розробки уроків - Математика. 1 клас. II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 21 ДО 100. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 100 НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ

Урок 106. ДЕЦИМЕТР. МЕТР. ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ ПРЕДМЕТІВ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

Мета: ознайомити учнів з новою одиницею довжини — метром, з'ясувати співвідношення між одиницями довжини; закріпити вміння вимірювати розміри предметів різними одиницями довжини і різними вимірювальними приладами; розвивати обчислювальні навички, довільну увагу, уяву; розширювати світогляд учнів; виховувати інтерес до навчання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Усна лічба

✵ Полічіть десятками до 100.

✵ Назвіть «сусідів» чисел 50; 79; 93.

✵ Назвіть число; у якому 6 дес. і 7 од.; 8 дес. 2 од.; 9 дес.; 10 дес.

✵ Скільки всього десятків у числах 86; 40; 59?

✵ Яке число більше від 59 на 1; менше від 80 на 1?

✵ Назвіть будь-яке двоцифрове число. Зменшіть та збільшіть його на 1; на 20.

✵ Назвіть всі можливі рівності з числами 10; 20; 30; 40; 50; 60.

2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

— Запишіть числа, доповнюючи ряд.

7; 5; 12; 8; 2; 10; 9; ?; 16.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Практична робота

Для кожної дитини мають бути виготовлені з паперу моделі сантиметра, дециметра і метра, тоді діти зможуть зіставити дециметр і метр (порівняти смужки), потім виконати практичні вправи з вимірювання за допомогою цих моделей.

Наприклад:

— Розгляньте смужку (12 см). Виміряйте її довжину за допомогою моделей дециметра і сантиметра. Скільки разів уклався дециметр? (Один раз.) Ще раз можна укласти дециметр? (Ні, він не вміщається.) Чим можна виміряти частину відрізка, що залишилася? (Сантиметром) Скільки разів уклався сантиметр? (2 рази) Довжина цього відрізка 1 дм 2 см.

— Скільки сантиметрів в одному дециметрі?

Під час вправ (головним чином практичних) діти мають отримати наочне уявлення про співвідношення таких одиниць вимірювання, як дециметр і сантиметр: 10 см складають 1 дм, або 1 дм дорівнює 10 см.

Діти мають накреслити у зошитах 1 см і 1 дм і записати: 1 дм = 10 см, а також пояснити, чому потрібні різні одиниці вимірювання. Невеликі відрізки зручно вимірювати сантиметром, більші — дециметром. Навести приклади, що показують, коли зручніше використовувати як одиницю виміру сантиметр, наприклад, визначаючи довжину палички для лічби або олівця, а коли — дециметр, наприклад при визначенні довжини або ширини столу.

Сантиметрами і дециметрами незручно вимірювати довжину великих предметів, для таких вимірювань люди зазвичай користуються метром. (Демонстрування метрової лінійки.)

Для вимірювання довжини і ширини, наприклад, кімнати використовується метр. Доцільно виконати декілька вправ у вимірюванні метром; знайти довжину і ширину дошки, дверей, вікна, класу; якщо метр не укладається ціле число разів, то результат вимірювання називають приблизно (близько 3 м, майже 6 м, понад 5 м).

Потім, використовуючи паперові смужки завдовжки 1 дм, діти з’ясовують, скільки таких смужок укладеться уздовж 1 м, і записують: 1 м = 10 дм.

Учитель пояснює історію походження слів: деци — від лат. «десятий», санти — від франц. «сто».

1 м = 10 дм = 100 см

Таблицю мір пропонується запам’ятати.

2. Робота за підручником (с. 113)

Завдання 1

— Прочитайте числа. Прочитайте спочатку одноцифрові числа, потім — двоцифрові.

— Яке число найменше? найбільше?

— Запишіть одноцифрові числа в порядку зростання, а двоцифрові — в порядку спадання.

Завдання 2

— Що ви бачите на малюнку? Скільки в дециметрі сантиметрів? Скільки в метрі дециметрів? Скільки сантиметрів?

Завдання 3

— Які вимірювальні прилади ви бачите? Що чим можна виміряти? У яких одиницях?

— Виміряйте розміри класу, класної дошки. Якими вимірювальними приладами слід скористатись у кожному випадку?

Завдання4

— Обчисліть значення виразів. Прочитайте вирази з однаковими відповідями. (19 - 5; 12 + 2)

— Решту прикладів прочитайте так, щоб відповіді звучали у порядку зростання. (13 - 3; 18 - 7; 14 + 1; 15 + 1; 16 + 2; 10 + 10)

Фізкультхвилинка

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Практична робота з вимірювання за допомогою дециметра (його моделі)

Наприклад, запропонувати виміряти довжину портфеля, ширину парти, довжину смужки паперу, стрічечки і т. п. Корисно, щоб дитина знайшла відстань, що дорівнює дециметру, у себе на руці (наприклад, ширина долоні плюс довжина великого пальця або відстань між кінчиками витягнутих великого і вказівного пальців). Надалі можна використовувати таку мірку в практичних вправах: наприклад, визначаючи довжину столу та ін.

2. Практична робота з вимірювання за допомогою метра (його моделі)

Виміряти відстань від дверей класу до вікна; від дошки до шафи тощо.

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв'язування логічної задачі

Від землі до даху будинку 9 м. Зв’язали дві драбини: в 3 м і 4 м. Чи можна по них залізти на дах?

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— З якою новою одиницею вимірювання ознайомилися?

— Коли її доцільно використовувати?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити