Розробки уроків - Математика. 1 клас. II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 21 ДО 100. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 100 НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ

Урок 113. РОЗКЛАДАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ. ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ НУМЕРАЦІЄЮ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА МАЛЮНКАМИ. КРЕСЛЕННЯ ВІДРІЗКІВ

Мета: продовжити роботу із вдосконалення техніки усної лічби, навичок додавання й віднімання двоцифрових чисел, пов'язаних із нумерацією; розвивати вміння розкладати двоцифрові числа на розрядні доданки, складати і розв'язувати задачі за малюнками, креслити відрізки; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять; виховувати спостережливість і допитливість.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Усна лічба

1) Гра «А що у людини?».

— Налаштуймося на швидку роботу на уроці. На мої запитання відповідайте швидко і дружно хором.

✵ У птаха це крило, а у людини... (рука).

✵ У звіра лапа, а у людини... (нога).

✵ У цукерки фантик, а у людини... (одяг).

✵ У машини мотор, а у людини... (серце).

✵ У риби зябра, а у людини... (легені).

✵ У берези сік, а у людини... (кров).

2) Гра «Веселі приклади». Робота з цифровим віялом.

✵ До кількості ніг у павука додайте кількість пальців на двох руках. (8 + + 10 = 18)

✵ Від улюбленої оцінки учня відніміть кількість пальців на двох ногах. (12 - -10 = 2)

✵ До кількості місяців у році додайте число голів у Змія Горинича і порядковий номер п’ятниці. (12 + 3 + 5 = 20)

✵ Від кількості пальців на двох руках відніміть порядковий номер суботи. (10 - 6 = 4)

3) Робота на набірному полотні.

На дошці намальовані або виставлені на набірному полотні купюри 10 грн, 5 грн, 2 грн, 1 грн. Учитель ставить питання: «Які дві купюри мама дала Олен- ці, якщо у неї виявилося всього 13 грн?». (15 грн і т. ін.)

4) Виконання завдань. а) Яких чисел бракує?

б) Прочитайте числа від найбільшого до найменшого. Скільки всього чисел? Які цифри використано для їх запису?

30; 33; 38; 80; 83; 88.

2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

— Доповніть ряд чисел двома-трьома числами.

11; 9; 7; 5; ...

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 120)

Завдання 1

— Розгляньте малюнок. Допоможіть білочці скласти картки з числами по порядку. Запишіть числа, яких бракує.

Завдання 2

— Розгляньте рівності. Які числа потрібно вставити? Запишіть утворені рівності.

Завдання 3

— Запишіть рівності за зразком, розклавши двоцифрові числа на розрядні доданки.

Завдання 4

— Обчисліть значення виразів. Прочитайте вирази з однаковими відповідями. (25 - 20; 15 - 10; 65 - 60)

— Прочитайте приклади, відповідями яких є одноцифрові числа.

— Прочитайте приклади, відповідями яких є круглі числа.

— Прочитайте приклади, відповідями яких є парні числа.

— Прочитайте приклади, відповідями яких є числа, складені з однакових цифр.

Завдання 5

— Накресліть відрізок завдовжки 1 дм 3 см.

Завдання 6

— Складіть і розв’яжіть задачу за малюнком. Скільки апельсинів у першій коробці? Скільки апельсинів у другій коробці? Поставте запитання до задачі.

Завдання 7

— Скільки монет знайшли Івасик і Лесик? Скільки грошей знайшли хлопчики? А скільки б грошей знайшов Івасик, якби йшов до школи один?

Фізкультхвилинка

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Розв'язування задачі

У першому класі 29 учнів. До святкового концерту 9 із них розучують танці і пісні, а решта — вчать вірші. Скільки першокласників учать вірші?

На дошці — коротка умова задачі.

— Якщо відомо, що 9 учнів розучують танці і пісні, то що можна дізнатися?

— Яку дію потрібно виконати?

— Що означає число 9?

— Якщо в класі 29 учнів, а 9 з них розучують танці і пісні, то що можемо дізнатися? Яку дію потрібно виконати?

2. Офтальмологічна пауза

3. Самостійна робота

50 + 8 46 - 6 7 + 20 54 - 50 49 + 1

70 + 4 95 - 5 8 + 30 43 - 40 99 + 1

1 варіант — 1-й рядок;

2 варіант — 2-й рядок.

4. Розв'язування логічної задачі

У бабусі два онуки: Микола і маленький Олег. Бабуся купила їм 16 цукерок і сказала Миколі, щоб він дав Олегу на 2 цукерки більше, ніж узяв собі. Як Микола повинен розділити цукерки ? (7 і 9)

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що найбільше сподобалося на уроці?

— Яке завдання здалося складним?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити