Розробки уроків - Математика. 1 клас. II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 21 ДО 100. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 100 НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ

Урок 131. ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів: розвивати навички логічного мислення; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Усна лічба

✵ Зменшуване 76, від’ємник — 32. Знайдіть різницю.

✵ Яке число більше 69 на 1?

✵ Збільшіть це число на 8.

✵ Зменшуване 59, різниця — 37. Чому дорівнює різниця?

✵ Від якого числа треба відняти 8, щоб вийшло 21?

✵ До якого числа треба додати 5, щоб вийшло 28?

✵ Альоша прийшов будувати гірку раніше за Петрика, але пізніше за Сергійка. Хто прийшов першим? (Сергійко)

2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

На дошці — ряд чисел: 21; 25; 6; 23; 27; 25; 22.

— Визначте «зайве» число. (Число 6 — одноцифрове)

— Пропишіть цифру 6. Підкресліть ту, яка найбільше вам подобається.

— Назвіть найбільше число.

— Назвіть найменше число.

— Запишіть ці числа в порядку спадання.

3. Робота за підручником (с. 138)

Завдання 1

— Обчисліть усно. Запишіть тільки значення виразів.

Відповіді: 86; 65; 10; 21; 49; 95; 41; 30; 1; 33.

— Назвіть найбільше число.

— Назвіть найменше число.

— Запишіть ці числа в порядку зростання.

Завдання 2

— Складіть вирази та обчисліть їх значення.

Завдання 3

— Визначте істинні та хибні висловлювання. Візьміть до уваги: питальні речення не є висловлюваннями.

✵ Усі геометричні фігури — многокутники. (Хибне)

✵ У одному метрі 100 см? (Істинне)

✵ Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. (Істинне)

✵ 30 + 7 — це сума розрядних доданків числа 73. (Хибне)

Завдання 4

— Розв’яжіть «чарівний ланцюжок».

Відповідь: 76.

Завдання 5

— Скільки дерев обкопав дідусь? Скільки дерев обкопав батько? Скільки дерев обкопав син?

— Скільки всього дерев вони обкопали? Поставте інші запитання до задачі. Дайте на них відповідь.

Наприклад:

Скільки дерев обкопав дідусь і батько разом? На скільки більше (менше)...

Фізкультхвилинка

III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Розв'язування прикладів

Работа у парах: один учень розв’язує приклад, другий виконує перевірку до нього.

45 + 23 73 - 23 82 + 12 34 + 51 19 + 60 68 - 22 28 - 13

Учні першого варіанту записують розв’язання прикладу, а другого — його перевірку.

Перевірка

— Знайдіть приклад з найменшою відповіддю. (15)

— Відповідь наступного прикладу на 7 десятків більша. (85)

— Відповідь складається з 7 десятків і 9 одиниць. (79)

— Відповідь наступного прикладу на 11 одиниць менша. (68)

— Відповідь становить 5 десятків. (50)

— Відповідь на 4 одиниці менша, ніж 5 десятків. (46)

— Знайдіть приклад з найбільшою відповіддю. (94)

2. Розв'язування задачі з опорою на схему

За день на пошті прийняли 43 телеграми, з них 12 — термінові, а решта — прості. Скільки простих телеграм?

— Потрібно знайти частину. Щоб її знайти, потрібно з цілого (43 телеграми) відняти відому частину 12.

— Яка схема підходить до задачі? (Схема «б»)

— Запишіть у зошиті розв’язання задачі. Використовуйте новий обчислювальний прийом двоцифрових чисел.

43 - 12 =

Десятки віднімаю від десятків, а одиниці — від одиниць.

43 - 12 = 31 (т.)

Відповідь: 31 телеграма.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чи всі завдання вдалося виконати правильно?

— Що викликало ускладнення?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити