Розробки уроків - Математика. 1 клас. II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 21 ДО 100. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 100 НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ

Урок 133. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Мета: повторити і закріпити вивчений матеріал; вдосконалювати навички усної лічби; закріпити вміння розв'язувати задачі; розвивати спостережливість, уміння міркувати, порівнювати: виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Математичний диктант

✵ До числа 48 додати 30.

✵ Число 92 збільшити на 4.

✵ Число 17 зменшити на 3.

2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

На дошці запис: 15; 18; 20; 3; 14; 16.

— Знайдіть «зайве» число. Чому воно зайве?

— Збільшіть 3 на 10. Що ви можете сказати про число 13?

— Пропишіть число 13 у зошиті.

3. Тестування «Познач правильну відповідь»

1) Зменшуване 56, від’ємник 20. Вкажіть різницю.

76; 36; 54.

2) На скільки 92 більше, ніж 10?

98; 1; 82.

3) Зменшіть число 87 на 22.

65; 75; 55.

4) Перший доданок 13, другий — 40. Укажіть суму.

53; 27; 17.

5) Яке число потрібно відняти від 37, щоб отримати 30?

8; 7; 6.

6) Яке число потрібно зменшити на 20, щоб отримати 51?

71; 31; 53.

7) Діти зліпили у дворі снігові фігурки. Після того, як 7 з них розтануло, залишилися 4 фігурки. Скільки фігурок було спочатку?

3; 11; 13.

Фізкультхвилинка

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Самостійна робота

1 варіант

55 + 44 98 - 11 30 + 70 65 - 32

2 варіант

38 - 8 18 + 11 86 - 32 65 - 45

Фронтальна перевірка:

1 варіант: 99; 87; 100; 33.

2 варіант: 30; 29; 54; 20.

— У яких прикладах відповідь — кругле число?

— У яких відповідях однакова кількість десятків і одиниць?

2. Розв'язування задачі

У Сергійка було 8 зошитів у клітинку, а у косу — на 3 зошити менше.

1) Скільки зошитів у косу було у Сергійка?

2) Скільки всього зошитів було у Сергійка?

— Прочитайте задачу і її перше питання. Яку дію треба виконати, щоб дати відповідь на питання задачі? Чому?

— Що потрібно знати, щоб дізнатися, скільки всього зошитів було у Сергійка?

— Чи відомо це?

— Яку дію треба виконати, щоб дати відповідь на питання задачі?

— Прочитайте розв’язання задачі.

3. Колективне виконання завдань

— До числа 4 додали 3, а потім ще 5. На скільки збільшилося число 4?

— Дмитрик задумав невідоме число. Якщо до нього додати 3, то отримаємо 26. Яке число задумав Дмитрик?

4. Робота за підручником. розв'язування цікавих задач (с. 139)

Завдання 5

— Хто яке місце посів? (Вовк — 1 місце, лисиця — 2 місце, заєць — 3 місце)

Завдання 6

— Назвіть імена дітей за порядком зліва направо. (Віталій, Оленка, Петрик, Богдан.)

Завдання 7

— Скільки у мами дітей? (4)

IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

—Які вміння вдосконалювали на уроці?

— Чи все вдалося зробити без помилок?






Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити