Розробки уроків - Математика. 1 клас. II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10 (ПРОДОВЖЕННЯ)

Урок 72. ДОПОВНЕННЯ РІВНОСТЕЙ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ «ЛАНЦЮЖКІВ» ПРИКЛАДІВ. ПОБУДОВА ВІДРІЗКІВ. ІСТИННІ ТА ХИБНІ ТВЕРДЖЕННЯ

Мета: формувати в учнів навички обчислень у межах вивчених таблиць; вчити доповнювати рівності, розв'язувати «ланцюжки» прикладів, будувати відрізки, визначати істинні та хибні твердження; розвивати увагу, мислення; виховувати старанність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Математичний диктант.

✵ 1-й доданок — 3, 2-й доданок — 4. Чому дорівнює сума?

✵ Знайдіть суму чисел 4 і 5.

✵ На скільки 6 більше 4?

✵ На скільки 5 менше 8?

✵ До якого числа додати 9 і вийде 9?

✵ До 4 додати стільки ж. Чому дорівнює сума?

✵ Число 5 збільшити на 2.

✵ 9 зменшити на 4.

— Як дізнатися, на скільки одне число більше або менше за друге?

— Як називаються числа при додаванні?

2. Розв'язування прикладів

— Розв’яжіть лише приклади, у яких число 7 — це другий доданок.

1 + 7 7 + 2 7 + 3 0 + 7

7 + 0 2 + 7 7 + 1 3 + 7

3. Гра «Сходинки»

ІІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 79)

Завдання 1

— Розгляньте рівності.

— Які числа пропущено?

— Запишіть відповідні рівності.

— Чим схожі приклади у кожному стовпчику? (Це приклади на додавання, у кожному — три доданки й однакові відповіді.)

Завдання 2

— Розв’яжіть чарівні «ланцюжки» прикладів. Що цікавого ви помітили? (Приклад 6 + 5.)

— Прочитайте вирази з однаковими відповідями. (8 - 4 - 1 + 5; 8 - 2 - 3 + 5)

Завдання 3

— Розгляньте малюнок. Зверніть увагу на нові слова: речення — висловлювання, правильні — істинні, неправильні — хибні. Прочитайте висловлювання. Визначте, які з них істинні, а які — хибні.

Істинні. Будинок — одноповерховий. Біля будинку ростуть кущі. Кішка сидить на даху.

Хибні. Кущів менше, ніж дерев. Собака спить під лавкою.

Завдання 4

— Розгляньте малюнок.

— Скільки відрізків? Назвіть їх.

— Скільки променів? Назвіть їх.

— Що у них однакового?

— Прочитайте висловлювання. Визначте, які з них істинні, а які — хибні.

Істинні. АВ і АК — відрізки. АМ і АС — промені.

Хибні. АК — промінь. На малюнку є 3 промені.

Фізкультхвилинка

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Геометричний матеріал

Креслення відрізків заданої довжини. Порівняння їх довжин.

2. Самостійна робота

1 варіант

2 варіант

3. Логічна задача

На столі лежать 4 олівці і 3 зошити. Скільки ручок лежить на столі?

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що таке висловлювання?

— Наведіть приклади істинних висловлювань.

— Наведіть приклади хибних висловлювань.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити