Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 9. Досліджуємо групи об'єктів зі спільною ознакою

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: закріпити правила кількісної та порядкової лічби; формувати уявлення про множину як групу предметів, що мають спільну властивість, і про елементи множини; пов'язати кількісну лічбу із визначенням кількості елементів множини.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Назвіть ознаки предметів. Як ви розумієте поняття «спільна ознака»? За спільною ознакою ми об’єднували об’єкти в групи — узагальнювали — і кожній групі давали назву, наприклад: геометричні фігури, учні, вовки, жовте листя, меблі, казки, корови тощо. А щоб показати, що певних об’єктів багато, ми кажемо: набір геометричних фігур, клас учнів, зграя вовків, купа жовтого листя, набір меблів, збірка казок, стадо корів. Сьогодні ви з’ясуєте, що означають слова «набір», «клас», «зграя» тощо і яким одним словом їх можна замінити. Безумовно, нас цікавить кількість елементів, що входять до складу певної групи, тому ми знову будемо тренуватися лічити. Отже, яким словом можна назвати будь-яку групу об’єктів? Трошечки терпіння — і ви скоро про це дізнаєтесь.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Учні розглядають геометричні фігури, називають їх і розповідають, що вони про них знають. Потім вчитель пропонує закрити ці фігури аркушем, і по пам’яті розповісти, в якій послідовності їх подано на малюнку. Можна запропонувати учням по пам’яті викласти ці фігури з набору геометричних фігур.

Актуалізація кількісної лічби

2. Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги». Завдання № 1; рівень IV, с. 6.

3. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Завдання № 2. Викладіть картки з числами вгорі парти. Унизу викладіть кружки так, щоб у п’яти рядах було по 10 кружків, а в останньому — 5.

Покладіть під кожною карткою стільки кружків, скільки вказує дане число. Перевірте себе: полічіть кружки під кожною карткою з числом, не торкаючись до них рукою.

4. Завдання № 1 із вкладки 9. Розгляньте перший кораблик. Скільки на ньому прапорців? Чи відповідає ця кількість прапорців записаному числу 7? Що можна зробити, щоб кількість прапорців відповідала числу? Домалюйте прапорці. Скільки прапорців має бути на другому кораблику? Чи стільки їх зображено? Домалюйте потрібну кількість прапорців. Самостійно попрацюйте з третім малюнком.

5. Завдання № 3. Яких правил треба дотримуватись при лічбі предметів? Що потрібно зробити, щоб відповісти на запитання: «Скільки всього ... ?» Чи має значення, в якому напрямку перераховують предмети, відповідаючи на це запитання? Чи має значення напрямок при порядковій лічбі?

Отже, виконаємо таке завдання. (Кожний велосипед на малюнку має свій колір.)

6. Актуалізація порядкової лічби. Завдання № 2 із вкладки 9. Полічіть лампочки на гірлянді зліва направо та справа наліво. (Учитель читає вимогу завдання, учні виконують завдання самостійно.) Перевіримо роботу одне в одного. Хто впорався із завданням?

7. Актуалізація поняття спільної ознаки. У наступному завданні вправа з лічби поєднана з узагальненням предметів за спільною ознакою.

Скільки всього предметів у кожній групі? Добери спільну назву до предметів кожної групи. Назви одним словом усі зображені предмети.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення з поняттям множини. Розгляньте малюнки в завданні № 4. Покажіть кожну групу зображених об’єктів. Назвіть кожну групу.

Учитель повідомляє, що слова стосик, набір, група, зграя, табун тощо означають, що розглядається багато об’єктів. Хоча всі ці слова і означають, що деякі предмети розглядають разом, ці слова не можна замінювати одне одним. Не кажуть, наприклад, так: зграя зошитів, табун дерев, букет учнів... Проте всі такі слова можна замінити словом множина. Це слово вживають стосовно будь-яких груп предметів, наприклад: множина олівців, множина зошитів, множина учнів, множина пташок, множина коней.

Учитель пропонує учням назвати множини предметів, які розташовані навколо. [Ручка, олівець, фломастер — це множина письмового приладдя...]

2. Первинне закріплення поняття множини. Назвіть множини поданих об’єктів.

Собака, вовк — це множина... (Учні доповнюють.)

Диван, стілець, шафа — це множина...

Липа, береза, клен, верба — це множина...

Синя хустка, синій олівець — це множина...

Усі об’єкти, які належать до множини, називають елементами множини. Усі елементи множини повинні мати спільну ознаку.

Зазначена множина тварин містить два елементи: собака і вовк; множина меблів — три елементи: диван, стілець, шафа. Скільки елементів містить множина дерев? А множина синіх предметів?

Трапляються множини, які містять лише один елемент. Наприклад, у Тетянки лише одне червоне плаття, тому множина її платтів червоного кольору складається лише з одного елемента.

Існують множини, які не містять жодного елемента,— це порожні множини. Наприклад, у Сашка немає жодного кораблика, тому множина його корабликів — це порожня множина; множина дітей, які сьогодні відсутні в класі, може бути також порожньою. Спробуйте навести приклади порожніх множин.

Назвіть об’єкти, які можуть бути елементами таких множин: множини червоних предметів; множини круглих предметів; множини квітів; множини пташок; множини букв; множини цифр.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Формування уявлення про множину

1. На цьому етапі учні переходять від називання елементів множини до визначення кількості елементів множини. Відтепер вправи з лічби будуть пов’язані з визначенням кількості елементів певної множини.

Завдання № 5 виконується колективно. Учні описують предмети, подані на малюнку, й виконують завдання.

2. Завдання № 3 із вкладки 9. Як назвати множину поданих об’єктів? Скільки всього дорожніх знаків? Скільки елементів містить ця множина? Зафарбуйте картку з відповідним числом. Скільки елементів у множині знаків трикутної форми? круглої? Яких елементів у множині знаків більше — усіх знаків чи знаків трикутної форми? Чому?

3. Завдання № 4 із вкладки 9. Самостійна робота учнів. Розгляньте зображені множини предметів, назвіть їх. Обведіть кривою лінією множину, яка містить 4 елементи. Скільки елементів містять інші множини?

4. Робота над видо-родовими відношеннями. Щоб продемонструвати, що родове поняття завжди ширше, ніж видове, можна запропонувати завдання № 6.

Назви об'єкти одним словом. Чого на малюнку більше: чотирикутників чи всіх фігур? усіх чотирикутників чи червоних чотирикутників? чотирикутників чи червоних фігур? многокутників чи чотирикутників?

Усіх фігур більше, ніж чотирикутників, бо чотирикутники — це лише частина всіх фігур. Чотирикутників більше, ніж червоних чотирикутників, бо червоні чотирикутники складають лише частину всіх чотирикутників. Чотирикутників більше, ніж червоних фігур, тому що серед червоних фігур лише чотирикутники, а червоні чотирикутники — це лише частина всіх чотирикутників. Многокутників більше, ніж чотирикутників, оскільки чотирикутники — це лише частина многокутників (на малюнку є ще й трикутник).

5. Формування прийому розумової діяльності — класифікації. Об’єкти можна об’єднувати в множини за різними ознаками. Розгляньте, як це зроблено в завданні № 7. Назвіть множину об’єктів на малюнку зліва. Які в ній елементи? Здогадайтеся, за якою ознакою фігури розділено на групи. [За кольором.] Чи змінилися елементи в другій множині — на малюнку посередині? Що змінилося? За якою ознакою фігури на другому малюнку розділено на групи? [За розміром.] Що можна сказати про третю множину, на малюнку справа? Як у ній розділено елементи на групи? [За формою.] Тож які ознаки брали до уваги, коли розділяли об’єкти? Які інші ознаки ви можете пригадати?

6. Закріплення поняття про спільні та відмінні ознаки. З метою розвитку спостережливості, уважності та формування вміння визначати зміну ознак виконуємо завдання № 5 із вкладки 9.

Розгляньте дві перші фігури. Назвіть їх. Чи однакові ці фігури? За якою ознакою змінилася друга фігура? [За кольором.] Розгляньте другу і третю фігури. Назвіть їх. Що змінилося? [Форма] Здогадайтеся, яка фігура може бути зображена далі.

7. Розвиток логічного мислення учнів. Завдання № 8.

Страус вищий за індика, індик вищий за півня. Хто з птахів найвищий? Яким відрізком на малюнку позначено зріст кожного птаха?

[Страус вищий за індика, тому відрізок, що позначає страуса, довший за відрізок, що позначає індика. Індик вищий за півня, тому відрізок, що позначає півня, коротший за відрізок, що позначає індика. Отже, найвищим з птахів є страус. Таким чином, найвищому птаху — страусу — відповідає найдовший відрізок, середньому за зростом індику відповідає середній за довжиною відрізок; найнижчому — півню — відповідає найкоротший відрізок.]

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Як ви розумієте поняття «множина»? Назвіть множини предметів, що навколо вас. Назвіть елементи цих множин. Що в них спільне? Як визначити кількість елементів множини?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити