Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 10. Розподіляємо об'єкти на групи за спільною ознакою

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: закріпити правила лічби; продовжувати формувати уявлення про множину; формувати уявлення про підмножину як частину множини; формувати поняття наступне число, попереднє число та вчити користуватися відповідними термінами.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

На попередньому уроці ми з’ясували, що об’єкти навколишнього середовища можна об’єднати в групи за спільною ознакою; дізналися, що для позначення груп предметів використовують термін «множина». Ми називали елементи множини, перелічуванням дізнавалися про кількість елементів множини. Сьогодні продовжимо працювати з множинами предметів і дізнаємось про множини дещо нове. А поки що потренуємось лічити.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. С. 21. Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність. [Зміна ознаки відбувається за розміром; наступним має змінитися колір — має бути маленький трикутник.]

Актуалізація кількісної і порядкової лічби

2. Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги». Завдання № 1; рівень V, с. 6, 7.

Змішайте штанги. Візьміть штанги 10 і 7 (4 і 8; 3 і 5), покладіть одну над одною так, щоб їх початки співпадали. Покладіть поряд картки з відповідними числами. Яка штанга довша? коротша? Яке число більше? менше? На скільки більше? На скільки менше?

Яке число на картках найбільше? Покажіть відповідну штангу. Яке число найменше? Покажіть відповідну штангу. На скільки 10 більше за 1? На скільки 1 менше ніж 10?

3. Завдання № 2 виконується колективно. Дана вправа спрямована також на розвиток зорової уваги.

Кожного разу учитель показує картку протягом 2-3 секунд, після чого ставить одне запитання.

Назвіть множину. [Множина фруктів.]

Які елементи містить множина?

Скільки всього елементів у множині? Що треба зробити, щоб відповісти на запитання: «Скільки всього предметів?»

Який фрукт на картці перший? Що треба зробити, щоб відповісти на запитання: «Який за порядком?»

Який фрукт другий зліва?

Якою за порядком є груша, якщо лічити зліва направо? справа наліво?

Який фрукт зображений перед грушею? після груші?

Між яким фруктами розміщено полуницю?

Учитель підводить учнів до висновку: запитання «Який за порядком?» і запитання «Скільки?» вимагають перерахунку предметів, але для відповіді на запитання «Який за порядком?» ще має значення напрямок лічби.

Актуалізація порядкових відношень

4. Завдання № 3. Колективна робота. Учитель читає запитання, учні відповідають. Далі вчитель пропонує дівчаткам скласти за малюнком свої запитання для хлопчиків.

5. Завдання № 1 із вкладки 10. Наступним пропонуємо учням виконати завдання в навчальному зошиті. (Учні визначають, про яку тварину йдеться, і розфарбовують її).

6. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Завдання № 4. Покладіть під кожною карткою з числом відповідну кількість кружків. Перевірте себе.

7. Після виконання поданих завдань існує можливість переходу до спостереження порядкових відношень у натуральному ряді. Можна запропонувати завдання № 5. Під час виконання завдання із зернятками звертаємо увагу учнів на те, що число, яке передує даному числу, називають попереднім, а число, яке йде безпосередньо після даного числа,— наступним. Пропонуємо учням, спираючись на запис чисел, назвати «сусідів» числа 3. Яке з них є наступним до числа 3? Яке — попереднім? Потім пропонуємо назвати «сусідів» числа 8, використовуючи терміни «наступне число», «попереднє число».

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення з поняттям підмножини. Учитель пропонує вийти до дошки трьом дівчаткам і двом хлопчикам.

Хто стоїть перед вами? Назвіть цю множину. Які елементи входять до цієї множини? Що в них спільне? Скільки елементів містить ця множина?

Назвіть елементи даної множини. Що в них відмінне? За якою ознакою цю множину можна розбити на дві групи? Які це можуть бути групи? [Хлопчики та дівчатка; діти в штанцях і в спідничках; з білявим волоссям і з темним; з першого ряду та з другого та ін.]

Отже, ми множину учнів розбивали на дві частини. Кожну частину множини називають підмножиною. Нехай у першій підмножині будуть хлопчики, а в другій — дівчатка. Полічіть елементи в першій підмножині; в другій. У якій підмножині елементів більше? менше?

2. Первинне закріплення поняття підмножини. Пропонуємо учням розглянути малюнок на дошці. (На малюнку друге та останнє дерева мають жовте листя, решта — зелене.)

Учні називають множину; визначають кількість елементів. Далі пропонуємо розділити дерева на дві групи — підмножини (дерева із зеленою кроною і жовтою; листяні та хвойні дерева; дерева з плодами та без плодів; дерева із білим стовбуром і коричневим тощо). Щоразу просимо учнів називати кількість елементів у підмножинах. Потім пропонуємо з’ясувати, чи є істинними твердження: «Беріз більше, ніж дерев», «Ялина і сосна — це хвойні дерева», «Ялина і сосна — це не листяні дерева», «Дерев більше, ніж хвойних дерев».

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Формування уявлення про підмножину

1. Це завдання можна виконувати в парах. Учні викладають на парті 3 жовті великі чотирикутники, 2 жовті маленькі чотирикутники і 2 зелені маленькі чотирикутники.

Назвіть усі об’єкти. [Геометричні фігури.] Що між ними спільне? Яка це множина? [Множина чотирикутників.] Чим відрізняються фігури? [Кольором і розміром.] Якого кольору чотирикутники? Розбийте фігури на дві підмножини за кольором; за розміром. Чи можна розбити подані фігури на підмножини за формою?

2. Завдання № 6. Назвіть усі об’єкти одним словом. [Геометричні фігури.] Яка це множина? [Множина геометричних фігур.] Розгляньте малюнок. На скільки частин розбили множину? [На першому та другому малюнку — на дві, на третьому — на три.] Скільки підмножин містить множина? Які це підмножини? [На першому малюнку множина геометричних фігур складається із двох підмножин: множини великих фігур і множини маленьких. На другому малюнку — з двох підмножин: кругів і чотирикутників. На третьому — з трьох підмножин: синіх, червоних і жовтих фігур.]

3. Завдання № 7. Учитель пропонує учням розглянути множину та назвати її.

Скільки елементів у множині? Які ознаки предметів ви знаєте? [Колір, розмір, форма.] На першому малюнку виділіть дві підмножини за кольором; на другому — за розміром; на третьому — за формою. (Учні обводять кожну підмножину замкненою кривою.)

На кожному етапі виконання завдання здійснюється перевірка, визначається кількість елементів у кожній підмножині.

4. З метою закріплення виділення з множини підмножин і закріплення порівняння предметних множин способом складання пар можна запропонувати завдання № 8.

Назви групу (множину). Подумай, які підмножини можна утворити. Кого більше — дітей чи цуценят? Доведи свою думку.

(Це множина живих істот. Можна виділити дві підмножини: підмножина дітей і підмножина цуценят. Для відповіді на запитання: «Кого більше: дітей чи цуценят? Чому?» — роздивляємось пари «дитина — цуценя»; бачимо, що не всім дітям вистачило пари — цуценя. Отже, дітей більше, ніж цуценят; цуценят менше, ніж дітей.)

5. Завдання № 2 із вкладки 10 учні виконують самостійно (учитель тільки читає вимогу завдання), потім здійснюється взаємоперевірка.

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що нового ви дізналися на уроці? Які нові слова почули? Якими термінами будете користуватися при називанні «сусідів» числа? Назвіть попереднє число до числа 2; наступне число до числа 6; назвіть «сусідів» числа 3.

Як називають частину множини? З яких підмножин складається множина учнів класу? множина класних меблів? множина предметів на парті? Що треба зробити, щоб визначити кількість елементів множини? кількість елементів підмножини?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити