Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 12. Вивчаємо число і цифру 3; число і цифру 4

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: актуалізувати поняття більше, менше, стільки ж, формувати поняття про число 3; учити співвідносити число предметів і цифру, писати цифру 4; ознайомити учнів зі способом утворення числа 4, порядком слідування чисел від 1 до 4, з місцем чисел 3 і 4 у натуральному ряді; сформувати поняття про склад чисел 3 і 4; учити порівнювати числа способом складання пар; продовжити формувати поняття дорівнює і не дорівнює; продовжити формувати поняття про трикутник як многокутник, в якого три вершини й три сторони; актуалізувати поняття довший, коротший, однакової довжини.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Прадавні люди здебільшого лічили так: один, два, багато. Значно пізніше люди дали назву числівнику, який ми називаємо «три», і його стали використовувати замість слова «багато». І сьогодні мати, розсердившись на дитину, може сказати: «Чи я маю три рази повторювати те саме?!». А ще пригадайте: «Обіцяного три роки чекають». Іноді числом 3 стародавні люди позначали весь навколишній світ: його ділили на земне, підземне й небесне царства. Тому число 3 у багатьох народів вважається священним. Коли люди складали легенди про богів, то виділяли трьох найголовніших з них... У багатьох казках герой змагається із триголовим драконом; проходить три царства: мідне, срібне й золоте; загадує або здійснює три бажання; витримує три випробування... У стародавній Греції філософи були й математиками, і вони теж замислювалися над числом 3. Так, Піфагор вважав число 3 символом гармонії, а Аристотель — числом, що символізує початок, середину й кінець... Отже, сьогоднішній урок присвячено вивченню такого цікавого і такого «магічного» числа 3. У стародавній цивілізації майя вважалося, що небосхил тримають на руках чотири велетні...

А ще згадайте: чотири сторони світу (схід, північ, захід, південь); чотири пори року (літо, осінь, зима, весна); чотири частини доби (ранок, день, вечір, ніч); чотири вікові відрізки в житті людини (дитинство, юність, зрілість, старість); чотири кути в кімнаті тощо,— все це підкреслює важливість числа 4 для людини. Отже, сьогодні ми будемо вивчати дуже вагоме число 4...

ІІ. АКТУАЛ!ЗАЩЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Учні розглядають геометричні фігури (с. 25), називають їх і розповідають, що вони про них знають. Потім вчитель пропонує закрити ці фігури аркушем, і по пам’яті розповісти в якій послідовності їх подано на малюнку. Можна запропонувати учням по пам’яті викласти ці фігури з набору геометричних фігур.

Актуалізація кількісної лічби

2. Лічба на слух. Учитель пропонує учням послухати віршики і назвати кількість об’єктів, про які йдеться.

1) Якось взимку в надвечір’я

Лісові зійшлися звірі

В теплий затишний барліг

До ведмедя на пиріг:

Вовк, борсук, їжак, вовчиця,

Заєць, білка та лисиця.

Всяк свого шматка чекав,

Та хазяїн сплохував!

Бо ведмідь ніяк не міг

Розділити той пиріг.

Тричі потом він облився,

Так нічого й не добився.

Хто бажає підказати,

З чого слід йому почати?

2) Двоє білих кошенят,

Двоє сірих гусенят,

Ще теля, коза, свиня.

Скільки всіх — не знаю я.

2. Завдання № 1. Це завдання надає можливість водночас із кількісною лічбою актуалізувати поняття множини. Учитель пропонує учням назвати множини; самостійно визначити кількість елементів у них, обвести олівцем множину, в якій 3 елементи. Потім запитує в учнів, що вони знають про число 3.

Актуалізація поняття про числа 1 і 2.

3. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Покладіть на парту один кружок. Позначте число кружків карткою з відповідною цифрою. На що схожа цифра 1? З яких елементів вона складається? «Напишіть» її у повітрі. Що треба зробити, щоб кружків стало 2? [Треба покласти (присунути, добавити) ще 1 кружок.] Зробіть так, щоб кружків стало 2. Позначте число кружків карткою з відповідною цифрою. На що схожа цифра 2? З яких елементів вона складається? «Напишіть» її у повітрі. Як отримати число 2? [Треба до 1 присунути (добавити...) ще 1.] Як отримати число 1 із числа 2? [Треба від 2 забрати (виключити, відняти...) 1.]

Покладіть на парту 2 трикутники, а під ними — 1 чотирикутник. Яких фігур більше? Чому? Яких фігур менше? Чому?

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

Формування поняття про число 3. Позначення числа 3 цифрою.

1. Завдання № 2 (перша частина).

Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників та кругів на малюнку? [Трикутників стільки ж, скільки чотирикутників. Трикутників стільки ж, скільки кругів. Чотирикутників стільки ж, скільки трикутників. Чотирикутників стільки ж, скільки кругів. Кругів стільки ж, скільки трикутників. Кругів стільки ж, скільки чотирикутників. Усіх фігур порівну.]

Закрийте пальцем трикутник праворуч. Скільки на малюнку залишилось трикутників? Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки чотирикутників? стільки ж, скільки кругів? [Треба додати ще 1 трикутник.]

Число, яке характеризує в даному випадку кількість трикутників, чотирикутників і кругів,— це число 3. Число «три» на письмі позначається цифрою 3. Розгляньте друковану та рукописну цифру 3 і скажіть, що вона вам нагадує. («Перші цифри — дві сестри. / Ось і третя цифра — 3. / Трійку — третій із значків — / Складено із двох гачків».)

2. Визначення місця числа 3 у натуральному ряді. Способи одержання числа 3. Полічіть до трьох у прямому порядку та від 3 у зворотному порядку. Число 3 йде безпосередньо за числом 2. Яке число попереднє до числа 3? Як одержати число 3 із попереднього до нього числа 2? Назвіть наступне число до числа 3. Здогадайтеся, як одержати число 3 із наступного до нього числа 4.

3. Навчання написання цифри 3. Завдання 1 із вкладки 12. Уважно розгляньте друковану та рукописну цифру 3. З яких елементів вона складається? [Із двох правих півовалів.]

Прописуємо цифру 3 у повітрі, називаючи вголос її елементи. Використовуємо «цифри-шершавчики». Потім вчитель пропонує учням повчитися писати цифру 3 у зошиті.

4. Співвіднесення цифри та числа об'єктів. Завдання № 3. Визначте, скільки точок на кожній кісточці доміно і перевірте, чи правильно з’єднано першу кісточку доміно з відповідною цифрою. Яка цифра позначає число точок на кісточці? (Аналогічно працюємо з рештою кісточок).

Розгляньте малюнки під цифрами. Назвіть множини.

Далі вчитель пропонує учням самостійно визначити кількість елементів у кожній множині, перевірити, чи правильно з’єднано її з відповідною цифрою.

Формування поняття про число 4. Позначення числа 4 цифрою.

1. Завдання № 2 (друга частина).

Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників і кругів на малюнку? [Трикутників стільки ж, скільки чотирикутників. Трикутників стільки ж, скільки кругів. Чотирикутників стільки ж, скільки трикутників. Чотирикутників стільки ж, скільки кругів. Кругів стільки ж, скільки трикутників. Кругів стільки ж, скільки чотирикутників. Усіх фігур порівну.]

Закрийте пальцем трикутник праворуч. Скільки залишилось на малюнку трикутників? Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки квадратів? стільки ж, скільки кругів? [Треба добавити ще 1 трикутник.]

Число, яке характеризує в даному випадку кількість трикутників, квадратів і кругів,— це число 4.

Число 4 на письмі позначають цифрою «4». Уважно розгляньте друковану і рукописну цифру 4. На що вона схожа? [Рукописна цифра 4 нагадує, наприклад, стілець, перекинутий вгору ногами.] («Ось 4 жартівливо / Випинає лікоть вліво».]

2. Визначення місця числа 4 у натуральному ряді. Способи одержання числа 4. Полічіть числа 1-4 у прямому та зворотному порядках. Число 4 безпосередньо йде за числом 3. Як одержати число 4 із попереднього до нього числа 3? Назвіть наступне число до числа 4. Як одержати 4 із наступного до нього числа 5?

3. Навчання написання цифри 4. Завдання 2 із вкладки 12. Розгляньте, як пишуть цифру 4. З яких елементів вона складається? [Із трьох паличок: перша коротка похила паличка вліво, друга — горизонтальна паличка і третя — довга похила паличка вліво.] Учні прописують цифру 4 у повітрі, називаючи вголос її елементи. Можна використати «цифри-шершавчики». Потім учитель пропонує повчитися писати цифру 4 у зошиті.

4. Завдання № 3 із вкладки 12 виконується учнями самостійно.

Порівняння чисел

1. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Покладіть на парту 2 кружки і 3 чотирикутники. Складіть пари. Які фігури залишилися без пари? Яке відповідне число більше? Яких фігур не вистачило? Яке число менше?

Покладіть на парту 3 трикутники і 3 кружки. Складіть пари. Що можна сказати про кількість трикутників і кружків? [Трикутників стільки ж, скільки кружків.]

Покладіть на парту 1 чотирикутник і 3 трикутники. Складіть пари. Яке відповідне число більше? Яке число менше?

2. Завдання № 4. Колективна робота. Розгляньте пари малюнків і простежте, як створено пари. Визначте, яких предметів однакова кількість. Яких предметів більше? Яких — менше? Яке відповідне число більше? менше?

Учні читають записи під малюнками й коментують їх.

Назвіть числа, які менші ніж 3. Зверніть увагу на те, що ці числа розташовані на числовому промені ліворуч від числа 3.

Формування поняття про склад чисел 3 і 4

1. Завдання № 6 виконується колективно. Учитель читає вимогу завдання, учні виконують завдання самостійного.

Розгляньте першу пару множин. Скільки елементів у кожній множині? Чи рівна кількість елементів у множинах? Якщо ні, то яке число більше? яке число менше? Зробіть відповідний запис...

2. Назвіть числа, які менші ніж число 4. Ці числа на числовому промені розташовані ліворуч від числа 4. Назвіть числа, які розташовані на числовому промені після числа 4. Як ви вважаєте, вони більші чи менші ніж 4?

3. Завдання № 5.

4. Щоб визначити склад числа 3, учні виконують практичне завдання. Покладіть зліва на парті 3 кружки. Скільки всього кружків? Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скільки кружків зліва? Скільки кружків справа? Скільки всього кружків? Пересуньте ще 1 кружок зліва направо... (Учні називають відповідні випадки складу числа 3.)

5. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Покладіть зліва на парті 4 кружки. Скільки всього кружків? Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скільки кружків залишилося зліва? Скільки кружків справа? Скільки всього кружків? Пересуньте ще 1 кружок зліва направо...

6. Завдання 6 виконується колективно.

7. Завдання 4 із вкладки 12 виконується учнями самостійно.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Закріплення поняття про ознаки предметів. Завдання № 7. Розгляньте зображену фігуру зліва. Як вона називається? Здогадайтеся, чому в неї така назва.

Таким чином учитель підводить учнів до висновку про суттєві ознаки трикутника: наявність трьох кутів, трьох відрізків — сторін, трьох точок — вершин. Потім учитель пропонує назвати предмети, які за формою подібні до трикутника.

Розгляньте зображену фігуру справа. Як вона називається? Здогадайтеся, чому в неї така назва.

Учитель підводить учнів до висновку про суттєві ознаки чотирикутника: наявність чотирьох кутів, чотирьох відрізків — сторін, чотирьох точок — вершин. Пропонує назвати предмети, які за формою подібні до чотирикутника.

Закріплення поняття про порівняння предметів за довжиною (довший, коротший, однакової довжини)

2. Робота в парах. Покладіть на парту олівці — усі, які маєте. Виберіть серед них найдовший і покладіть на парту вгорі. Виберіть найкоротший і покладіть під найдовшим. Знайдіть олівці однакової довжини, покладіть їх один під одним.

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося на уроці найбільше? Що ви знаєте про число 3? Яке число попереднє до числа 3? Як одержати число 3 із попереднього до нього числа? Яке число наступне до числа 3? Як одержати число 3 із наступного до нього числа? Полічіть від 1 до 3 у прямому порядку; у зворотному порядку. З яких чисел складається число 3? Назвіть числа, які менші ніж 3. Де вони розташовані на числовому промені? Якщо знаєте, то назвіть числа, які більші за 3.

Що ви знаєте про число 4? Яке число попереднє до числа 4? Як одержати число 4 із попереднього до нього числа? Яке число наступне до числа 4? Як одержати число 4 із наступного? Полічить від 1 до 4 у прямому порядку; зворотному порядку. З яких чисел складається число 4? Назвіть числа, які менші ніж 4. Де вони розташовані на числовому промені? Якщо знаєте, то назвіть числа, які більші за 4.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити