Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 13. Вивчаємо число і цифру 5

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про число 5; учити писати цифру 5, співвідносити число предметів і цифру; ознайомити учнів зі способом утворення числа 5, порядком слідування чисел від 1 до 5, з місцем числа 5 у натуральному ряді; формувати поняття про склад числа 5; учити порівнювати числа способом складання пар; продовжувати формувати поняття дорівнює, не дорівнює; актуалізувати й закріпити поняття ближче, далі.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Цікаво, що видатний давньогрецький філософ-математик Піфагор вважав число 5 «найщасливішим» серед чисел. Із числом 5 пов’язується перша система числення — вона містила п’ять цифр. Це було дуже зручно, адже спочатку люди лічили по пальцях, яких на руці — п’ять! А якщо людина встане та широко розкине ноги й руки, то стане схожою на п’ятикінцеву зірку. У людини п’ять органів чуття: очі (зір), вуха (слух), язик (смак), ніс (нюх), шкіра (дотик)... Що являє собою число 5, ви дізнаєтесь на цьому уроці.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність. [Зміна ознаки відбувається за правилом: розмір, колір, форма, розмір; наступним має змінитися колір — має бути великий синій трикутник.]

2. Актуалізація поняття про множину та вміння визначати кількість елементів множини. Спочатку слід діагностувати наявність в учнів знань про число 5. На цьому етапі можна виконати завдання 2.

У яких множинах менше ніж 4 елементи? У яких більше? Що ти знаєш про число 5?

3. Актуалізація знань про послідовність чисел від 1 до 10. Назвіть числа від 1 до 10 у прямому порядку. Назвіть числа від 10 до 1.

Визначте, про які числа йдеться: число безпосередньо йде за числом 3; число стоїть безпосередньо перед числом 2; число стоїть між числами 3 і 5; число є наступним до числа 7; число є попереднім до числа 6; число є більшим за 2 і меншим ніж 4.

4. Актуалізація способів утворення чисел. Завдання № 1 із вкладки 13. Які числа пропущені в числовому ряді? Пригадайте, як одержати наступне число, попереднє число до даного, і вставте пропущені числа.

Учні здійснюють взаємоперевірку.

5. Повторення складу чисел 2, 3, 4. Покладіть на парту 2 кружки. Розбийте їх на дві групи так, щоб показати склад числа 2. [2 — це 1 і 1.]

Покладіть на парту 3 кружки. Розбийте їх на дві групи так, щоб показати склад числа 3. Зверніть увагу, що ви по-різному виконали завдання: 1 і 2 та 2 і 1. Хто з вас правий?

Покладіть в один ряд 4 кружки, а нижче — два ряди по стільки ж кружків. Покажіть по-різному склад числа 4. [1 і 3, 2 і 2, 3 і 1.]

Завдання № 2 із вкладки 13. Розгляньте першу таблицю. Склад якого числа будемо в ній записувати? Яке число доповнює число 3 до 4? число 2 до 4? число 1 до 4?

Склад якого числа будемо записувати в другій таблиці? Виконайте завдання самостійно. Потім заповніть третю таблицю.

III. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

1. Формування поняття про число 5. Позначення числа 5 цифрою. Завдання № 3. Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників та кругів на малюнку? Прикрийте пальцем трикутник справа. Скільки на малюнку залишилося трикутників? Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки чотирикутників; стільки ж, скільки кругів? [Треба добавити ще 1 трикутник.]

Число, яке характеризує в даному випадку кількість трикутників, чотирикутників і кругів,— це число 5.

Число «п’ять» на письмі позначають цифрою 5. Уважно розгляньте друковану і рукописну цифру 5. На що вона схожа? («Потім вийшла погулять / На папері цифра 5. / Руку вправо простягнула, / Ніжку бубликом зігнула».)

2. Визначення місця числа 5 у натуральному ряді. Способи одержання числа 5. Полічіть числа 1-5 у прямому та зворотному порядках. Число 5 йде безпосередньо за числом 4. Як одержати число 5 із попереднього до нього числа 4? Назвіть наступне число до числа 5. Як одержати 5 із наступного до нього числа 6?

Співвіднесення цифри та числа об'єктів

3. На цьому етапі доцільно виконати завдання № 4. Перевірте, чи правильно позначено цифрами кількість точок на кісточках доміно і кількість елементів у множинах.

4. Завдання № 3 із вкладки 13. Спочатку визначте, скільки точок на кожній кісточці доміно. З’єднайте лінією кожну кісточку доміно з відповідною цифрою. Потім під кожною цифрою намалюйте відповідну кількість чотирикутників.

5. Навчання написання цифри 5. Розгляньте, як пишуть цифру 5. З яких елементів вона складається? [Із двох паличок і правого півовала: похила паличка вліво, правий півовал та горизонтальна паличка вправо.] Прописуємо цифру 5 у повітрі, називаючи вголос її елементи. Використовуємо «цифри-шершавчики».

Потім учитель пропонує повчитися писати цифру 5 у зошиті (завдання № 4 із вкладки 13).

Порівняння чисел

6. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Покладіть на парту 5 кружків і 4 чотирикутники. Складіть пари. Які фігури залишилися без пари? Скільки кружків? Скільки чотирикутників? Покладіть під фігурами відповідні картки з числами. Ці числа рівні чи не рівні? Покладіть між числами відповідний знак: «=» або «≠». Яке число більше? Яких фігур не вистачило? Яке число менше?

Покладіть на парту 5 трикутників і 5 кружків. Складіть пари. Що можна сказати про кількість трикутників і кружків? Рівні чи ні кількості кружків і трикутників? Покладіть між картками з числами картку з відповідним знаком.

Покладіть на парту 1 чотирикутник і 5 трикутників. Складіть пари. Позначте кількість фігур відповідними картками з числами. Чи рівні ці числа? Покладіть відповідний знак. Яке число більше? Яке число менше? Покладіть на парту стільки кружків і стільки трикутників, щоб числа були рівні.

7. Завдання № 5. Самостійна робота учнів. Учні мають полічити об’єкти в кожній множині й записати відповідні числа; утворити пари з елементів двох множин, визначити, чи рівна кількість предметів, записати між числами відповідні знаки. Якщо числа не рівні, то слід усно визначити, яке число більше, а яке менше.

8. Назвіть числа, які менші ніж число 5. Ці числа на числовому промені розташовані ліворуч від числа 5. Назвіть числа, які розташовані на числовому промені праворуч від числа 5. Як ви вважаєте, вони більші чи менші ніж 5?

Формування поняття про склад числа 5

9. Учитель пропонує повторити склад числа 4 і виконати першу частину завдання № 5 із вкладки 13. (Учні працюють тільки з першою таблицею — зі складом числа 4.) Коментуючи, учні зафарбовують кружки й записують в таблицю відповідні випадки складу числа 4.

10. Щоб визначити склад числа 5, учні виконують практичне завдання.

Покладіть зліва на парті 5 кружків. Скільки всього кружків? Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скільки кружків залишилось зліва? Скільки кружків справа? Скільки всього кружків? Пересуньте ще 1 кружок зліва направо...

11. Завдання № 5 із вкладки 13. Учні працюють із другою таблицею — зі складом числа 5.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Закріплення знань про склад числа 5. Завдання № 7. Учитель пропонує учням визначити, скільки намистин треба «донизати», щоб їх стало по 5.

2. Закріплення знань про геометричні фігури (п'ятикутник). Завдання № 8.

Яка це фігура? Зі скількох відрізків — сторін складається ця фігура? Скільки точок — вершин? Чому фігура називається п’ятикутником? [У неї п’ять кутів.]

Учитель показує кути, учні підраховують їх кількість. Можна запропонувати учням «розірвати» на кути паперовий п’ятикутник або показати дужками кути в зошиті.

3. Закріплення понять «ближче», «далі». Розгляньте малюнок. Що розміщено поряд з будинком? Що — далі? Де розташовані ялинки відносно будинку? Що далі від будинку — човен чи вітрильник?

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося на уроці найбільше? Що ви знаєте про число 5? Яке число попереднє до числа 5? Як одержати число 5 із попереднього до нього числа? Яке число наступне до числа 5? Як одержати число 5 із наступного до нього числа? Полічіть від 1 до 5 у прямому порядку; у зворотному порядку. З яких чисел складається число 5? Назвіть числа, які менші ніж 5. Де вони розташовані на числовому промені? Якщо знаєте, то назвіть числа, які більші за 5.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити