Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 14. Працюємо з групою об'єктів: об'єднуємо, вилучаємо

Мета: формувати в учнів розуміння сутності операції об'єднання двох скінченних множин без спільних елементів, сутності вилучення частини множини.

Дидактична задача: здійснювати підготовчу роботу для ознайомлення учнів із діями додавання і віднімання — вчити об'єднувати елементи двох предметних множин і перелічувати число елементів об'єднаної множини, вчити вилучати частину елементів предметної множини і перелічувати кількість елементів решти; формувати розуміння того, що в результаті об'єднання множин кількість елементів об'єднаної множини стає більше, а в результаті вилучення залишається менше, ніж було спочатку.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ще до того як числа одержали свої «імена», прадавні люди виконували операції з множинами предметів. Коли люди, що мешкали общиною, поверталися з полювання, риболовлі, після збирання плодів, то кожний складав свою здобич у певне місце, тобто люди виконували об’єднання різних продуктів. Коли деякі продукти забирали з цього місця для їжі, то люди виконували вилучення частини з множини. Сьогодні на уроці ви теж навчитесь виконувати операції об’єднання двох множин та вилучення під- множини з множини.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність. [Зміна ознаки відбувається за правилом: розмір, колір, розмір, колір... Наступним має бути великий синій круг.]

2. Актуалізація знань про порядок слідування чисел від 1 до 10.

Назвіть попереднє число до числа: 5, 2, 4, 3. Як одержати попереднє число?

Назвіть наступне число до числа: 2, 4, 1, 3. Як одержати наступне число?

Між якими числами розташовано число: 4, 2?

Як отримати число 5 із попереднього до нього числа? Як отримати число 3 із наступного до нього числа?

З яких чисел складається число 2? число 4? число 5? число 3?

Назвіть числа, які менші ніж 5; кілька чисел, які більші за 2.

III. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

Ознайомлення з об'єднанням елементів двох множин

1. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Завдання № 1. Покладіть на парту 4 кружки зліва та 2 кружки справа. Зсуньте, змішайте всі кружки. Коли присувають, змішують, зсипають тощо,— це означає, що предмети об’єднують. Покажіть усі кружки. Усього кружків більше або менше, ніж було окремо справа чи окремо зліва? Скільки всього кружків? Щоб показати всі кружки, треба їх об’єднати. Подивіться, як це роблять на письмі. (Учитель об’єднує на дошці зображені кружки лінією.)

2. Практична робота з математичними матеріалами «Числа і кружки». Завдання № 2.

Для роботи потрібні прямокутники з картону, на які учні наліплять кружки, утворивши числові фігури.

Наліпіть зліва один кружок (два, три...), а справа два (три, чотири...). Покажіть, скільки кружків зліва; справа. Покажіть усі кружки. Щоб показати всі кружки, їх треба об’єднати.

Учні утворюють різноманітні числові фігури (образи кісточок доміно) й демонструють кружки на кожній частині, а потім — усі кружки.

Візьміть числову фігуру, яка містить 3 точки і 5 точок (2 і 1). Скільки точок зліва, справа? Скільки всього точок? Закрийте аркушем ліву (праву) частину. Скільки точок залишилося? Що ми зробили, щоб показати решту точок? Ми вилучили!

3. Завдання № 3. Розгляньте, як об’єднали кружки. Скільки синіх кружків? Скільки червоних кружків? Що показує замкнена крива? Скільки всього кружків? Що потрібно зробити, щоб показати всі кружки?

4. Завдання № 4. Розгляньте малюнок. Як ви його розумієте? Що означає об’єднати? [Присунути, змішати, зсипати...] Що треба зробити, щоб об’єднати смородину, яку зібрали з двох кущів? [Зсипати] Що треба зробити, щоб об’єднати дві стрічки? [Зшити]

5. Завдання № 1 зі вкладки 14. Розгляньте малюнок зліва. Скільки червоних яблук? Скільки зелених? Що треба зробити, щоб їх об’єднати? Як це показати в зошиті? [Учні обводять лінією всі яблука.] Полічіть, скільки стало яблук після об’єднання. Усього яблук більше чи менше, ніж окремо червоних яблук? ніж окремо зелених?..

Скільки на малюнку справа зображено синіх чашок? Скільки жовтих? Що треба зробити, щоб об’єднати ці чашки? Об’єднайте всі чашки. Як це можна позначити у зошиті? Скільки разом чашок? Усього чашок більше чи менше, ніж окремо синіх чашок? ніж окремо жовтих?

Ознайомлення з вилученням підмножини з множини

6. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Покладіть на парту 5 чотирикутників. Відсуньте 4 чотирикутники. Коли щось відсовують, забирають, відрізають, відсипають тощо,— це означає, що предмети вилучають. Покажіть чотирикутники, які залишилися. Залишилося чотирикутників більше чи менше, ніж було? Скільки чотирикутників залишилося? Це — решта. Щоб показати решту, треба вилучити. Подивіться, як показують решту на письмі. (Учитель обводить на дошці решту зображених чотирикутників.)

7. Завдання № 5. Розгляньте, як вилучали трикутники. Скільки було трикутників спочатку? Скільки їх вилучили? Що потрібно зробити, щоб показати решту? Що показує замкнена крива?

8. Завдання № 6. Розгляньте малюнок. Як ви його розумієте? Що означає вилучити? Що треба зробити, щоб вилучити частину від стрічки? Як вилучити частину цукру з пакету? Як вилучити частину олівців із коробки з олівцями?

9. Завдання № 2 із вкладки 14. Розгляньте перший малюнок. Скільки було качок спочатку? Скільки качок відпливає? Що треба зробити, щоб показати решту качок? Як показати решту качок? (Учні обводять лінією двох качок, які залишилися.) Полічіть, скільки качок залишилося. Залишилося качок більше чи менше, ніж було спочатку?

Розгляньте другий малюнок. Скільки жирафів було спочатку? Скільки пішло? Що треба зробити, щоб показати решту жирафів? Покажіть решту жирафів замкненою лінією. Скільки жирафів залишилося? Залишилося жирафів більше чи менше, ніж було спочатку?

Первинне закріплення операцій з множинами

10. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Покладіть на парту 2 сині кружки і 3 червоні. Об’єднайте їх. Кружків стало більше чи менше, коли їх об’єднали? Скільки стало кружків разом? Коли об’єднуємо предмети, їх стає більше, ніж було спочатку!

11. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Покладіть на парту 3 кружки будь-якого кольору. Вилучіть 1 кружок. Покажіть кружки, які залишилися. Коли вилучаємо, залишається більше чи менше, ніж було? Скільки кружків залишилося? Коли вилучаємо предмети, їх стає менше, ніж було спочатку!

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Формування вміння об’єднувати і вилучати

1. Завдання № 7. Розгляньте перший малюнок. Подумайте, предмети об’єднували чи вилучали? Скільки рожевих маркерів? Скільки жовтих маркерів? Що зробили з маркерами? Скільки їх стало разом? Зробіть висновок про те, як змінилася кількість маркерів.

Розгляньте другий малюнок. Скільки було ножиць спочатку? Що треба зробити, щоб показати решту? Скільки залишилося ножиць, коли частину вилучили? Як змінилася кількість ножиць? Отже, коли предметів стає більше, а коли — менше?

2. Робота в парах. Покладіть на парту всі ручки та олівці з ваших пеналів. Один учень має скласти завдання на об’єднання предметів, а другий — на вилучення. (Учитель спостерігає за роботою учнів. У разі виникнення проблем наводить приклад роботи учнів, які впоралися із завданням; пропонує перевірити, чи правильно вони виконали роботу.) Після виконання завдання учні здійснюють взаємоперевірку.

3. Формування навичок порівняння предметних множин способом утворення пар. Завдання № 3 із вкладки 14.

4. Закріплення складу чисел 2-5. Завдання 4 із вкладки 14 виконується учнями самостійно.

5. Закріплення порівняння відрізків за довжиною на око та прикладанням. Завдання 5 із вкладки 14 учні виконують самостійно

6. Розвиток логічного мислення учнів. Завдання № 8. Учитель демонструє учням дві склянки: в одній чотири пензлі (олівці тощо), у другій — шість.

Скільки пензлів у першій склянці? Скільки в другій? Чи порівну пензлів у склянках? У якій склянці пензлів більше? У якій менше? Здогадайтеся, що треба зробити, щоб пензлів було порівну.

Розглядаються, аналізуються і практично перевіряються всі варіанти відповідей учнів. Для розв’язання цього завдання можна або схематично зобразити пензлі кружками, або просто покласти у верхньому ряді пензлі з першої склянки, а під ними, створюючи пари, викласти пензлі з другої склянки. Діти впевнюються, що два пензлі в нижньому ряді залишилися без пари, тому їх треба розподілити між двома склянками: один залишаємо в нижньому ряді, а другий пересуваємо у верхній ряд.

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося на уроці найбільше? Що треба зробити, щоб показати скільки всього предметів? Що означає об’єднати елементи двох множин? Що треба зробити, щоб показати решту? Що означає вилучити частину множини? Коли об’єднуємо, в об’єднаній множині стає елементів більше чи менше, ніж було в кожній окремо? Елементів у множині після вилучення її частини стає більше чи менше? Наведіть приклади життєвих ситуацій, коли треба об’єднувати; вилучати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити