Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 15. Порівнюємо групи об'єктів за кількістю

Мета: формувати в учнів розуміння сутності операції порівняння чисел; формувати поняття про числові рівності та нерівності.

Дидактична задача: розкрити сутність операції порівняння чисел на основі утворення пар; формувати уявлення про рівність і нерівність, про істинні й хибні рівності та нерівності; ознайомити учнів зі знаками рівності й нерівності, вчити писати й використовувати ці знаки при порівнянні чисел.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

На попередніх уроках ми порівнювали предметні множини способом утворення пар. Ми з’ясовували, рівна чи нерівна кількість елементів у множинах. Згадайте: якщо кількість елементів у даних двох множинах була нерівною, то ми визначали, де елементів більше або менше, і користувалися при цьому лише одним знаком — «не дорівнює». Напевно, потрібні спеціальні знаки, які окремо позначають відношення «більше» і відношення «менше»! Саме з цими знаками ви ознайомитесь на уроці.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. С. 31. Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність. [Зміна ознаки відбувається за правилом: форма, колір, форма, колір... Наступним має бути червоний трикутник.]

Актуалізація об'єднання двох предметних множин або вилучення частини множини

2. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Утворіть множину синіх кружків, у якій 5 елементів, і множину зелених кружків, у якій 3 елементи. Об’єднайте ці множини. Що треба зробити, щоб об’єднати множини? Як змінилася кількість елементів у об’єднаній множині? Полічіть, скільки стало кружків після об’єднання множин. Виконайте те саме, замінивши кружки на трикутники або чотирикутники.

Утворіть множину жовтих кружків, у якій 5 елементів. Вилучіть 3 елементи. Що треба зробити, щоб вилучити 3 елементи? Як змінилася кількість елементів у множині після вилучення її підмножини? Скільки елементів залишилося в множині після вилучення її частини? А тепер — працюємо в парах. Знову утворіть множину із 5 жовтих кружків. Запропонуйте сусіду по парті вилучити інше число кружків. Запитайте в нього, скільки кружків залишилося... Оцініть роботу одне одного.

Актуалізація способу порівняння чисел шляхом утворення пар

3. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Завдання № 1. Покладіть у ряд 5 синіх трикутників, а під ним — 4 червоні. Утворіть пари із синіх і червоних трикутників. Визначте, чи є рівними кількості трикутників. Якщо ні, то яких трикутників більше? яких менше? яке число більше, а яке — менше? Що треба зробити із синіми трикутниками, щоб їх кількість дорівнювала кількості червоних? Що треба зробити із червоними трикутниками, щоб їх кількість дорівнювала кількості синіх?

4. Завдання № 2. Назвіть множини на першому малюнку. Скільки елементів у множині пірамідок? У множині дзиґ? Перевірте, чи правильно утворено пари. Визначте, чи є рівними кількості пірамідок і дзиґ. Якщо ні, то чого більше? чого менше? яке число більше, а яке — менше? (Аналогічно працюємо з рештою малюнків.)

Зверніть увагу: і на першому, і на другому малюнках кількість елементів двох множин не є рівною, але на першому пірамідок більше, ніж дзиґ, а на другому — бубликів менше, ніж мишок. Разом з цим в обох випадках маємо поставити один знак — «не дорівнює». Але ж треба якось позначити, що саме пірамідок більше, а зернин менше... Як це зробити?

III. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

Ознайомлення зі знаками порівняння

1. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури», «Числа та кружки». Повчимося порівнювати числа. Викладіть на парті 5 кружків в ряд. Під кружками викладіть 3 чотирикутники. Складіть пари. Яким фігурам не вистачило пари? [Кружкам] Отже, кружків більше, а чотирикутників менше. Скільки кружків? Скільки чотирикутників? Отже, 5 більше ніж 3, 3 менше ніж 5.

Для позначення слів «більше» та «менше» в математиці використовують знаки порівняння. (Учитель демонструє їх учням.) Ці знаки утворено із двох відрізків, які мають спільний початок. Візьміть дві лічильні палички і покладіть їх так, щоб вони сходилися в одній точці. Де найменша відстань між паличками? У точці перетину. Запам’ятайте, що знак порівняння завжди «дивиться» на менше число. Покажіть, де найбільша відстань між паличками. Там розташоване більше число.

2. Завдання № 3. Розгляньте перший малюнок. Утворіть пари з елементів множин. Що означають машинки, обведені лінією? Чого більше — машинок чи літаків? чого менше? Скільки машинок? скільки літаків? Яке число більше? яке менше? Розгляньте, як виконали запис. Які числа записано? Між числами стоїть знак «більше». До якого числа спрямований його «носик»? Такий запис називають нерівністю. Подумайте, чому в нього така назва. Читають цю нерівність так: «5 більше ніж 3». (Робота за другим малюнком у завданні № 3 виконується аналогічно.)

3. Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги». Завдання № 4. 13. 1), с. 17.

4. Завдання № 1 і 2 із вкладки 15. Учні вчаться писати знаки нерівності.

5. Первинне закріплення нового матеріалу. Завдання № 3 із вкладки 15. Прочитайте числа під малюнками. Яких фігур 5; яких — 3? Порівняйте числа 5 і 3. Для цього, за потреби, ви можете утворити пари — або лініями або за уявою. Який знак поставимо? Запишіть його між числами...

6. Співвіднесення нерівності та малюнка. Завдання № 5. Учитель пропонує учням розглянути фігури на дошці, прочитати нерівність і визначити, за яким малюнком її складено. Учні мають обґрунтувати свою відповідь.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

Закріплення поняття нерівності. Навчання читання нерівностей

1. Завдання № 6. Порівняйте множини способом утворення пар. Прочитайте нерівності зліва направо та справа наліво.

2. Завдання № 4 із вкладки 15. Завдяки цьому завданню учні закріплюють уміння правильно ставити знаки порівняння між числами та визначати записи, які є нерівностями. Учитель читає вимогу завдання, а учні самостійно виконують її. Перевірка роботи. Учні читають нерівності зліва направо та справа наліво.

Якщо хтось із учнів припустився помилки в порівнянні чисел, учитель повідомляє, що учень одержав неправильну — хибну — нерівність, тобто таку, що не відповідає дійсності; правильні — істинні — нерівності відповідають дійсності; взагалі і нерівності, і рівності можуть бути правильні (істинні) або неправильні (хибні).

3. Поняття істинних та хибних нерівностей закріплюються в ході виконання завдання № 7.

Перевір, чи правильно записано нерівності за малюнками.

Називаючи істинні або хибні нерівності, учні мають пояснити свою думку. [4 > 6 — хибна нерівність. Бджілок не вистачило, щоб скласти пари з мурашками, тому бджілок менше, ніж мурашок; отже, 4 < 6.]

4. Завдання № 5 із вкладки 5. Прочитайте перший запис. Як він називається? Ця нерівність істинна. Треба проілюструвати її, домалювавши на першому малюнку відповідну кількість фігур справа. Скільки на першому малюнку фігур зліва? Здогадайтеся, скільки фігур має бути на малюнку справа? Чи може бути інше число фігур? Намалюйте фігури справа (не обов’язково зірочки)...

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося на уроці найбільше? Які знаки ви знаєте? Як «упізнати» рівність? нерівність? Які можуть бути рівності? нерівності? [Істинні або хибні.] Які знаки порівняння ви знаєте? Яким кінцем орієнтується знак порівняння до меншого числа? До більшого числа? Чи є істинними твердження: два більше за п’ять; три менше ніж чотири?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити