Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 16. Вивчаємо арифметичні дії додавання і віднімання

Мета: формувати поняття про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів непорожніх скінченних множин без спільних елементів, про арифметичну дію віднімання як вилучення підмножини з множини та виокремлення решти елементів; формувати поняття про числові рівності та нерівності, числові вирази.

Дидактична задача: ознайомити учнів із арифметичними діями додавання і віднімання — вчити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин із додаванням, а вилучення частини елементів множини — із відніманням; формувати розуміння того, що в результаті додавання одержуємо більше число, а в результаті віднімання — менше. Ознайомити учнів зі знаками додавання і віднімання, вчити їх писати ці знаки. Ознайомити з поняттями вираз, значення виразу. Закріпити поняття вищий, нижчий; товстий, худий; закріпити вміння читання нерівностей.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ви вже ознайомились з операціями об’єднання двох множин без спільних елементів та вилучення підмножини з множини. Ми говорили про те, що ці операції виконували ще прадавні люди, які мешкали общиною... Але минуло багато-багато років, поки люди зрозуміли, що об’єднувати (додавати) й вилучати (віднімати) можна не самі групи (множини) предметів, а числа! Вони зрозуміли, що, поклавши поряд два горіхи і ще два горіхи, одержують чотири горіхи; те саме буде, коли до двох риб докладуть дві риби,— одержать чотири риби... Так люди дізнались: якщо до двох приєднати (додати) ще два, одержиш чотири. Операції об’єднання та вилучення виконують над предметними множинами, а над числами виконують арифметичні дії — додавання і віднімання, з якими ви й ознайомитесь сьогодні.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. С. 33. Аналогічно працюємо над завданням 1.

Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність. [Зміна ознаки відбувається за правилом: розмір, колір, форма, розмір, колір; наступною має змінитися форма — має бути великий червоний трикутник.]

2. Актуалізація знань про порядок слідування чисел у натуральному ряді. Усне опитування.

Назвіть попереднє число до числа: 8, 3, 6, 5. Як одержати попереднє число?

Назвіть наступне число до числа: 5, 1, 6, 9. Як одержати наступне число?

Між якими числами міститься число: 7, 3?

Як отримати число 4 із попереднього до нього числа? Як отримати число 2 із наступного до нього числа?

З яких чисел складається число 2? число 4? число 5? число 3?

Назвіть числа, які менші ніж 4. Назвіть кілька чисел, які більші за 3.

3. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Завдання № 2.

Покладіть на парту зліва чотири великі зелені п’ятикутники, справа — два маленькі зелені п’ятикутники. Присуньте маленькі п’ятикутники до великих. Покажіть усі п’ятикутники. З яких частин складаються всі п’ятикутники? Скільки серед них великих? Скільки малих? Скільки всього разом? 4 і ще 2, всього 6. Що ми зробили, щоб показати всі п’ятикутники? Ми об’єднали великі й маленькі п’ятикутники.

Покладіть чотири чотирикутники. Відсуньте один чотирикутник. Покажіть чотирикутники, що залишилися. Скільки залишилося? Скільки було спочатку чотирикутників? Скільки відсунули? Залишилось 4 без 1, залишилось 3. Щоб показати, скільки залишилося, ми об’єднували чи вилучали?

4. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Завдання № 3.

Розглядаємо числову фігуру. Покажіть кружки зліва на числовій фігурі. Скільки кружків зліва? Три. Покажіть кружки справа на числовій фігурі. Скільки справа? Чотири. Покажіть усі кружки. Учні обводять у повітрі замкненою кривою лінією всі кружки. Що можна сказати про кількість всіх кружків? Усього кружків 3 і ще 4, всього кружків 7. Що ми робили, щоб показати всі кружки, об’єднували чи вилучали?

Скільки всього кружків на числовій фігурі на малюнку справа? 7. З яких частин вони складаються? Із 3 і 4 кружків. Покажіть кружки справа. Вилучіть 4 кружки, що на правій частині числової фігури. Покажіть ті, що залишилися. Скільки залишилось кружків? Залишилося 7 кружків без 4, залишилося 3 кружки. Щоб показати кружки, що залишилися, ми об’єднували чи вилучали?

III. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

Ознайомлення з арифметичною дією додавання

1. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Покладіть зліва на парту 5 синіх чотирикутників, а справа — 2 жовті. Присуньте жовті чотирикутники до синіх. Покажіть усі чотирикутники. Що ми зробили з чотирикутниками? Ми їх присунули — об’єднали. Усього чотирикутників 5 і ще 2. Як змінилась кількість чотирикутників після об’єднання? Коли чотирикутники об’єднали, їх стало більше, ніж окремо синіх або окремо жовтих чотирикутників? Полічіть, скільки всього чотирикутників. Як ми одержали 7 чотирикутників? Ми об’єднали чотирикутники — виконали додавання чисел 5 і 2. Операція об’єднання предметних множин відповідає арифметичній дії додавання.

Додавання — це арифметична дія з числами. Отже, 5 і ще 2 — це означає до 5 додати 2. У результаті одержимо 7. Дія додавання позначається знаком «+» (плюс). (Учитель демонструє знак.) Зробимо запис: 5 + 2 = 7.

Поміркуйте, як змінилося число при додаванні. (Додавання пов’язано з об’єднанням множин. При об’єднанні множин стає більше. Тому при додаванні одержуємо більше число.)

2. Завдання № 4. Розгляньте малюнок. Скільки великих кубиків? скільки маленьких? Що показує замкнена крива? Що означає об’єднати великі та маленькі кубики? Спробуйте прочитати запис: 3 + 2. Цей запис називають виразом. Полічіть, скільки всього кубиків: 3 і 2 буде 5, усього 5 кубиків. Математичною мовою цю дію записують так: 3 + 2 = 5. Хто може прочитати цей запис? [До трьох додати два дорівнює п’яти.] Такий запис називають рівністю. Здогадайтеся, чому в нього така назва. [Тому що стоїть знак рівності.] Отже, рівності одержуємо тоді, коли між числами або математичними виразами стоїть знак «=». Пригадайте ситуації, коли вам доводилося додавати предмети.

Ознайомлення з дією віднімання

3. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Покладіть на парту 8 кружків. Відсуньте 3 кружки. Покажіть кружки, які залишилися. Що ми зробили з трьома кружками? Ми їх відсунули — вилучили. Як змінилася кількість кружків після вилучення? Коли кружки вилучили, їх стало менше, ніж було. Полічіть, скільки залишилося кружків. Як ми одержали 5 кружків? Ми вилучили із 8 кружків 3, тобто виконали віднімання.

Віднімання — це арифметична дія з числами. 8 без 3 — це означає від 8 відняти 3. У результаті одержимо 5. Дія віднімання позначається знаком «-» (мінус). (Учитель демонструє знак.) Спробуйте прочитати вираз: 8 - 3. Спробуйте скласти рівність на віднімання. Як змінюється число при відніманні? [Віднімання пов’язано із вилученням підмножини з множини; при вилученні залишається менше, ніж було спочатку, тому при відніманні одержимо менше число.]

4. Завдання № 5. Розгляньте малюнок. Скільки було циліндрів? Що означають закреслені циліндри? Що означають циліндри, обведені замкненою кривою? Що означає вилучити частину циліндрів? Спробуйте прочитати вираз до цього малюнка; прочитайте рівність. Пригадайте ситуації, коли вам доводилося виконувати віднімання.

Первинне закріплення арифметичних дій додавання і віднімання

5. Завдання № 1 із вкладки 16. Зверніть увагу на малюнок: чайники стоять у два ряди. Опишіть малюнок. [У першому ряді 3 чайники, у другому — 2.] Об’єднайте лінією всі чайники. Яку арифметичну дію в цьому випадку слід виконати? [Об’єднати — це означає додати, тому треба виконати дію додавання.] У дії додавання знак «+», тому між числами має стояти саме такий знак. Пригадайте, як називаються записи, подані справа. [Вирази] Доберіть до малюнка відповідний вираз. Полічіть всі чайники. Скільки їх разом? Що треба дописати, щоб одержати рівність? Прочитаємо складену рівність: «3 плюс 2 буде 5» або: «До 3 додати 2 дорівнює 5».

6. Завдання № 2 із вкладки 16. Учитель читає вимогу завдання, учні, коментуючи, виконують її.

7. Завдання № 6. Учні перевіряють правильність записів рівностей, повторюють терміни «вираз», «рівність». Учитель звертає увагу на те, що результат рівності називають значенням виразу.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Формування уявлення про арифметичні дії додавання і віднімання

1. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Покладіть на парту в ряд 6 чотирикутників і 3 кружки. Покажіть усі фігури. Яку арифметичну дію ми виконуємо? Складіть із карток з цифрами та знаками відповідний вираз. Як змінилася кількість фігур після об’єднання? Полічіть, скільки всього фігур. Знайдіть значення одержаного виразу.

2. Покладіть на парту в ряд 8 жовтих чотирикутників. Відсуньте 5 фігур і покажіть чотирикутники, які залишилися. Що означає вилучити? Складіть із карток із цифрами та знаками відповідний вираз. Як змінилася кількість фігур після вилучення? Полічіть, скільки фігур залишилося. Знайдіть значення одержаного виразу.

3. Завдання № 3 із вкладки 16. Учні навчаються писати знаки арифметичних дій і вирази. Учитель запитує, чи може хто знайти значення записаних виразів.

4. З метою закріплення того, що об’єднання двох множин відповідає арифметичній дії додавання, а вилучення — арифметичній дії віднімання, учитель пропонує завдання 7.

Перевір, чи правильно записано вирази до кісточок доміно. Знайди значення виразів.

Розглядаємо першу кісточку доміно. Скільки точок зліва? Скільки точок справа? Скільки точок всього? Об’єднаємо ці точки. Об’єднати — це означає додати. Чи правильно складено вираз? Перелічуванням знайдіть значення виразу. Скільки точок всього? Вилучимо ті, що зліва. Вилучити — це означає відняти. Чи правильно складено вираз? Перелічуванням знайдіть значення виразу...

5. Завдання № 4 із вкладки 16. Спочатку розгляньте та прокоментуйте перший малюнок. Що робили — об’єднували чи вилучали? Треба додавати чи віднімати? Запишіть вираз. Перелічуванням знайдіть значення виразу...

6. Закріплення складу чисел 2-5. Завдання 4 із вкладки 16 (продовження) виконується учнями самостійно.

7. Закріплення вміння порівнювати об'єкти за кількістю і довжиною.

Здогадайся, яким відрізком позначено зріст хлопчика, а яким — дівчинки. Яким відрізком позначено товщину кожного клоуна?

За наявності часу можна виконати завдання 8 та закріпити читання нерівностей зліва направо та справа наліво.

Кількість елементів якої множини позначено довшим відрізком, якої — коротшим? Чому? Прочитай нерівність.

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося на уроці найбільше? Які арифметичні дії ви знаєте? Яка арифметична дія відповідає об’єднанню двох множин без спільних елементів? вилученню підмножини з множини? Яку арифметичну дію слід виконати, щоб стало більше? менше? Чому? [Щоб стало більше, треба виконати дію додавання, оскільки додати — це означає об’єднати, а при об’єднанні ми одержуємо більше, ніж окремо в кожній множині...]


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити