Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 17. Зображуємо додавання і віднімання схематично

Мета: формувати уявлення про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів непорожніх скінченних множин без спільних елементів, про арифметичну дію віднімання як вилучення частини множини та перелік решти елементів; формувати поняття про числові рівності та нерівності, про числові вирази.

Дидактична задача: вчити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання, практичну дію вилучення частини елементів множини — з арифметичною дією віднімання; формувати розуміння того, що в результаті додавання одержуємо більше число, а в результаті віднімання — менше. Вчити користуватися знаками додавання і віднімання, поняттями вираз, значення виразу; знайомити зі схематичним зображенням дій додавання і віднімання за допомогою відрізків. Закріпити вміння складати нерівності як результат порівняння двох предметних множин; уміння читати нерівності; закріпити поняття стільки ж. Пропедевтика різницевого порівняння.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Багато хто з хлопчиків збирає маленькі машинки — моделі справжніх автомобілів. Звичайно, ці машинки є лише зменшеними копіями, в яких немає багатьох деталей. Але головне, що відображає модель,— це форма, зовнішній вигляд машини. Сьогодні ви будете вчитися створювати у вигляді малюнків-схем моделі ситуацій, що виникають у повсякденному житті й відображають операції об’єднання або вилучення множин, а отже, відповідають арифметичним діям додавання і віднімання.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усне опитування.

Назвіть попереднє число до числа: 5, 10, 4, 2. Як одержати попереднє число?

Назвіть наступне число до числа: 7, 3, 8, 4. Як одержати наступне число?

Між якими числами міститься число: 6, 2?

Як отримати число 3 із попереднього до нього числа? Як отримати число 5 із наступного до нього числа?

З яких чисел складається число 2? число 4? число 5? число 3?

Назвіть числа, які менші ніж 2 (3, 4, 5). Назвіть числа, які більші за 2 (3, 4, 5).

Які арифметичні дії ви знаєте? Що означає додати? Що означає відняти? Який знак арифметичної дії додавання? віднімання?

Коли об’єднуємо (додаємо), стає більше чи менше? Що відбувається, коли вилучаємо (віднімаємо)?

Актуалізація понять об'єднання та вилучення

2. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Завдання № 1. Покладіть на парту в ряд 7 чотирикутників і 2 кружки. Покажіть усі фігури. Що треба зробити, щоб показати всі фігури? Що означає об’єднати? Яку дію треба виконати? Складіть із карток із цифрами та знаками відповідний вираз. Усього фігур більше чи менше, ніж окремо кругів і окремо чотирикутників? Полічіть, скільки всього фігур. Знайдіть значення виразу.

Покладіть на парту в ряд 6 жовтих чотирикутників. Відсуньте 4 чотирикутники та покажіть ті, що залишилися. Щоб показати прямокутники, що залишилися, треба об’єднувати чи вилучати? Що означає вилучити? Складіть із карток відповідний вираз. Залишилося чотирикутників більше чи менше, ніж було? Полічіть, скільки чотирикутників залишилося. Знайдіть значення виразу.

3. На даному етапі дії об’єднання та вилучення ілюструються малюнками. Наступні два завдання виконуються на дошці. Учні повинні самостійно зробити схематичний малюнок до ситуації та записати відповідну рівність. Учитель читає завдання, учні по черзі виходять до дошки й виконують по одній вимозі вчителя; решта учнів спостерігають і за потреби коригують їхню роботу.

1) Намалюйте 3 трикутники. Намалюйте 2 квадрати. Покажіть лінією всі фігури. Запишіть відповідний вираз. Полічіть, скільки всього фігур. Знайдіть значення виразу.

2) Намалюйте 5 квадратів. Закресліть 2 квадрати. Покажіть лінією квадрати, що залишилися. Запишіть відповідний вираз. Полічіть, скільки квадратів залишилося. Знайдіть значення виразу.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ Дії

Ознайомлення зі схематичною інтерпретацією арифметичних дій додавання та віднімання

1. Завдання № 2. На відміну від попередніх завдань, дане передбачає формування вміння інтерпретувати ситуацію у вигляді схематичного малюнка.

Прокоментуйте малюнок. Здогадайтеся, що означають кружки під зображенням яблук. (Домовимося: аби скоротити час, на уроках математики ми не малюватимемо предмети такими, які вони є, а будемо користуватися їх умовними позначеннями — кружками, точками або відрізками. Тобто будемо зображувати предмети схематично.) Про що свідчить замкнена крива на схемі? Яку арифметичну дію треба виконувати, коли предмети об’єднуємо? Перевірте, чи правильно складено вираз до схеми. У результаті отримаємо більше чи менше? Чому? Знайдіть значення виразу.

(За другим малюнком робота організується аналогічно.)

2. Завдання № 3. Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги», с. 16, № 8. До наступних двох завдань учитель пропонує учням скласти схеми, скориставшись роздавальним матеріалом. Водночас учитель демонструє на дошці, як складати такі схеми з відрізків.

1) У завданні йтиметься про пташок. Домовимося, що ви будете умовно позначати пташок синіми та червоними трикутниками, а я — відрізками тих самих кольорів. На дереві сиділи 4 пташки. Скільки синіх трикутників покладете? Скільки синіх відрізків я намалюю? (Учитель малює 4 сині відрізки, показує їх дужкою, над дужкою пише число 4.) До них прилетіла ще 1 пташка. Скільки червоних трикутників покладете? Скільки мені намалювати червоних відрізків? (Учитель домальовує 1 червоний відрізок, позначає його дужкою і числом 1.) Як на парті ви покажете всіх пташок? На моїй схемі можна показати всіх пташок дужкою. Чи називала я число всіх пташок? Коли цього числа немає, то пишуть знак питання. Що треба зробити, щоб дізнатися, скільки всього пташок,— об’єднувати чи вилучати? Якій арифметичній дії відповідає практична дія об’єднання? Складемо вираз: 4 + 1. Пташок стало більше або менше, ніж було спочатку? Яким є значення цього виразу? Як ви про це дізналися?

2) У цьому завданні йтиметься про вертольоти. Ви будете позначати їх синіми кружками, а я — синіми відрізками. На аеродромі було 5 вертольотів. Скільки кружків покладете? Скільки відрізків я маю накреслити? Допоможіть мені показати дужкою вертольоти, які були спочатку. Допоможіть позначити їх числом. Відлетіли 3 вертольоти. Як ви покажете, що вони відлетіли? Я не хочу викреслювати 3 відрізки, я їх наведу жирнішою лінією. Як показати дужкою вертольоти, які полетіли? Де треба записати, скільки їх полетіло? Покажіть вертольоти, що залишилися. Здогадайтеся, що позначають два інші відрізки на схемі, поданій на дошці. Покажемо дужкою, скільки вертольотів залишилося. Чи називали ми це число? Як позначимо на схемі невідоме число? Щоб показати, скільки вертольотів залишилося, треба об’єднувати чи вилучати? Якій арифметичній дії відповідає практична дія вилучення? Запишемо вираз: 5 - 3. Залишилося вертольотів більше чи менше, ніж було? Знайдіть значення виразу.

Первинне закріплення схематичної інтерпретації арифметичних дій

3. Завдання № 4. Програємо ситуацію: білочка знайшла 4 гриби, а зайчик — 2. Щоб показати всі гриби, треба об’єднувати чи вилучати? Поясніть, що на схемі позначають кружки; що позначають відрізки. Що на схемі з кружками позначають червоні кружки? зелені кружки? Як на цій схемі показано всі гриби? Що на схемі з відрізками показує червоний відрізок? зелений відрізок? Що показує всі гриби на схемі з відрізками? Усього грибів більше чи менше, ніж окремо знайшла білочка? ніж окремо знайшов зайчик? Скільки всього грибів знайшли білочка і зайчик? [Перелічимо; 6.] Перевірте, чи правильно записано рівність. Чому складено саме таку рівність?

4. Завдання № 5. Програємо ситуацію: їжачок наколов на свої голки 6 яблук. Дорогою він загубив 3 яблука. Поясніть, що означають кружки на схемі? Скільки кружків було спочатку? Що вони позначають? Як це показано на схемі з відрізками? Що позначають кружки, які закреслили? Як це показано на схемі з відрізками? Як на схемі з кружками показали решту? Як показали решту на схемі з відрізками? Чи правильно складено рівність? Доведіть свою думку.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

Закріплення схематичної інтерпретації арифметичних дій додавання і віднімання

1. Завдання № 6. У цих завданнях учням пропонується послухати опис ситуації, розглянути малюнок до неї і вибрати відповідну схему із запропонованих.

Розгляньте малюнок до завдання № 6. Скільки жуків було спочатку? Скільки жуків перебралося? Щоб показати, скільки жуків стало, треба об’єднувати чи вилучати? На якій схемі проілюстровано об’єднання? Яку схему слід обрати? Якій арифметичній дії відповідає об’єднання? Чи правильно складено вираз?

Учитель пропонує учням зробити висновок про те, навіщо в математиці користуються схематичним зображенням дій.

2. Завдання № 1, 2 із вкладки 17 виконуються учнями самостійно.

Закріплення поняття про многокутник

3. Упізнайте геометричну фігуру.

1) У цієї фігури три сторони, три вершини, три кути.

2) У цієї фігури чотири сторони, чотири вершини, чотири кути.

3) Як називається фігура, в якої п’ять сторін, п’ять вершин, п’ять кутів?

4. Завдання № 4 із вкладки 17. Учні мають з’єднати відрізками точки так, щоб утворилися п’ятикутники. Учитель спостерігає за роботою учнів, потім пропонує учням поцікавитися, як це завдання виконали однокласники.

Скільки п’ятикутників у вас утворилося?

5. Закріплення вміння складати нерівності за малюнками. Завдання № 3 із вкладки 17 виконується учнями самостійно.

Потім учні складають відповідні нерівності та читають їх зліва направо й справа наліво. Якщо хтось з учнів припустився помилки, то вчитель звертає увагу на те, що учень одержав хибну нерівність, і пропонує перетворити її на істинну.

6. Закріплення поняття «стільки ж». У ході виконання пропонованого завдання здійснюється також пропедевтика різницевого порівняння.

Розгляньте перший малюнок. Скільки комах у верхньому ряді? Що означають слова «Стільки ж» у нижньому ряді? Отже, в нижньому ряді 5 комах і ще 2; 5 і 2 більше за 5, тому в нижньому ряді комах більше. Скільки комах у нижньому ряді? (Учитель записує на дошці нерівність: 5 < 7. Учні читають нерівність зліва направо та справа наліво.)...

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося на уроці найбільше? Як можна схематично зображувати ситуації, що відбуваються в реальному житті? Як за допомогою відрізків проілюструвати об’єднання? вилучення? Якій арифметичній дії відповідає об’єднання? вилучення? Яким знаком позначається дія додавання? дія віднімання? У результаті якої дії одержимо більше число? менше число? Яку дію слід виконати, щоб стало більше? щоб стало менше?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити