Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 18. Вивчаємо число і цифру 6

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про число 6; учити писати цифру 6, співвідносити число предметів і цифру.

Формувати поняття про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів двох множин, про арифметичну дію віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, поняттями вираз, значення виразу. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5. Формувати уявлення про числовий промінь. Пропедевтика додавання і віднімання числа 1 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді.

Розвивальна задача: розвивати мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні ми вивчатимемо число 6. Давньогрецький математик і філософ Піфагор вважав число 6 дивовижним. Числа 1, 2, 3 — це три послідовні числа, і при їх додаванні одержимо 6. Перевіримо це: покладіть 1 кружок ліворуч і 3 кружки праворуч; в центрі — 2 кружки. Усього — 6! Забігаючи наперед, можна повідомити: якщо ці числа перемножити, тобто виконати іншу арифметичну дію, так само одержимо число 6... Тіло людини має шість частин: голова, тулуб, дві руки й дві ноги...

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

1. Зоровий диктант.

Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність. [Зміна ознаки відбувається за правилом: розмір, колір, розмір, колір, далі йде маленький зелений чотирикутник — квадрат.]

2. Усне опитування. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Завдання № 1. Які арифметичні дії ви знаєте? Що означає додати? відняти?

Покладіть зліва на парту 4 зелені чотирикутники, справа — 2 жовті. Об’єднайте всі фігури. Що означає об’єднати? Складіть відповідний вираз із карток. Усього чотирикутників більше чи менше, ніж окремо зелених? окремо жовтих? Скільки всього чотирикутників? Складіть відповідну рівність із карток.

Покладіть на парту 7 жовтих чотирикутників. Відсуньте (вилучіть) 3 чотирикутники. Покажіть чотирикутники, що залишилися. Що означає вилучити? Складіть відповідний вираз із карток. Залишилося фігур більше чи менше, ніж було? Скільки залишилося? Складіть відповідну рівність із карток.

Покладіть на парту стільки кружків, скільки позначає цифра: 3, 5, 2, 1.

Назвіть число, яке безпосередньо йде за числом: 4, 2, 1, 3.

Назвіть попереднє число до числа: 4, 2, 5, 3. Як одержати попереднє число?

Назвіть наступне число до числа: 2, 1, 4, 3. Як одержати наступне число?

Між якими числами міститься число: 2, 3, 4?

Назвіть числа від 1 до 10 у прямому та зворотному порядках.

3. Актуалізація прямої та зворотної лічби. Завдання № 2. Подивіться на завдання і здогадайтеся, що слід зробити. Вставте пропущені числа. Перевірте роботу одне в одного. Назвіть числа, які менші ніж 5. Назвіть числа, які більші за 5.

4. Актуалізація складу чисел. Завдання № 3. Склад якого числа має бути записано в першій таблиці? Відновимо його. Яке число буде в парі з числом 3? Яку дію треба виконати з цими числами, щоб одержати 5? Складемо рівність: 3 + 2 = 5. Запишемо її в клітинках справа. Яке число запишемо в першій клітинці? [Число 3.] Прочитайте знак дії. [Плюс] Яке число запишемо в другій порожній клітинці? [Число 2.] Який знак записано далі? [Дорівнює] Пригадайте, що він позначає. Що треба записати після знака «дорівнює»? [Число 5.] Отже, 5 — це 3 і 2. Сполучник «і» об’єднує числа 3 і 2, тому в рівності ми пишемо знак додавання...

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

Узагальнення способу одержання наступного або попереднього числа

1. Наступні завдання навчають учнів переходити від запису наступного (попереднього) числа і коментування способу його утворення до запису рівності. У такий спосіб здійснюється пропедевтика способу додавання та віднімання числа 1 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді.

1) Завдання № 4. (Учням достатньо назвати результати.)

2) Розгляньте числовий ряд. Перевірте, чи всі числа стоять на своїх місцях. Яке число наступне до числа 2? Як його отримати? [Треба до 2 додати 1.] Спробуйте це записати математичною мовою. [2 + 1 = 3.] Розгляньте, як спосіб отримання наступного числа записано у вигляді рівності. Чому склали рівність саме на додавання? [Тому що ми приєднуємо (додаємо) 1.] Як отримати наступне число до даного? [Слід до даного числа додати 1.]

3) Назвіть попереднє число до числа 3. Як його отримати? [Слід від 3 відлічити (відняти) 1.] Спробуйте скласти рівність. Розгляньте, як спосіб отримання попереднього числа записано у вигляді рівності. Чому склали рівність саме на віднімання? [Тому що ми вилучаємо (віднімаємо) 1.] Як отримати попереднє число до даного? [Слід від даного числа відняти 1.]

2. Завдання № 5. Це завдання спрямоване на первинне закріплення вміння складати рівності, які ілюструють спосіб отримання попереднього або наступного числа. Виконуючи завдання, учні коментують свої дії.

Яке число стоїть першим? Запишіть наступне число. Як отримати наступне число? Запишіть відповідну рівність. Прочитайте її. Як би ви отримали попереднє число до числа 2?

3. Формування поняття про число 6. Позначення числа 6 цифрою. Завдання № 6.

Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників, кругів на малюнку? [Трикутників стільки ж, скільки чотирикутників... Усіх фігур порівну.]

Закрийте пальцем трикутник праворуч. Скільки на малюнку залишилось трикутників? Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки прямокутників? стільки ж, скільки кругів? [Треба додати 1 трикутник.] Число, яке позначає в даному випадку кількість трикутників, квадратів і кругів,— це число 6. Число «шість» на письмі позначається цифрою 6. Уважно розгляньте друковану та рукописну цифру 6. На що вона схожа? («Цифра 6 — немов замок: / Знизу круг, вгорі гачок».)

4. Визначення місця числа 6 у натуральному ряді. Способи одержання числа 6. Полічіть числа 1-6 у прямому та зворотному порядках. Розгляньте числовий промінь, поданий у завданні № 6. На числовому промені числа розташовують за порядком — від меншого до більшого. Перевірте, чи всі числа на промені стоять на своїх місцях. Після якого числа розташоване число 6? Що підказує стрілочка між 5 і 6? [Щоб одержати 6, треба до попереднього до нього числа 5 додати 1.] Отже, 6 — це 5 і 1, тобто 6 = 5 + 1. Назвіть наступне число до числа 6. Як одержати 6 із 7? [Від наступного числа 7 відняти 1.] Отже, 6 — це 7 без 1, тобто 6 = 7 - 1.

5. Співвіднесення цифри та числа об'єктів. Завдання № 7 виконується колективно.

Перевір, чи правильно позначено цифрами кількість точок на кісточках доміно і кількість елементів у множинах.

6. Завдання № 1 із вкладки 18. Це завдання аналогічне до попереднього.

Визначте, скільки точок на кожній кісточці доміно. Пригадайте, що треба зробити далі. [З’єднати лінією кожну кісточку доміно з відповідною цифрою.] А потім? [Під кожною цифрою треба намалювати відповідну кількість предметів.]

7. Навчання написання цифри 6. Завдання № 4 із вкладки 18. Повчимося писати цифру 6. Із яких елементів вона складається? (Учні прописують цифру 6 у повітрі, називаючи вголос її елементи.) Можна використати також «цифри-шершавчики».

Завдання № 7. Учні пишуть і називають елементи цифри 6.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Закріплення поняття про нерівність. Завдання № 2 із вкладки 18. Розгляньте пару множин на першому малюнку. Назвіть ці множини. Про себе полічіть, скільки елементів містить кожна множина. Прочитайте запис під малюнком. Як він називається? Подумайте, чи правильно складено нерівність. Яка це нерівність: істинна чи хибна? Якщо нерівність хибна, перетворіть її на істинну...

2. Закріплення вміння кількісної лічби. Учитель демонструє на дошці малюнки:

Щоб відповісти на запитання «Скільки всього кружків на першій схемі?», треба всі кружки перелічити. Скільки кружків ми не бачимо — їх закрито аркушем? [3 кружки.] З якого числа почнемо лічбу? [З числа 4.] Тож скільки всього кружків?..

3. Завдання 3 із вкладки 18 виконується колективно. Учні мають записати на схемі відповідні числа над дужками.

Подивіться на першу схему. Скільки червоних відрізків на схемі? Яке число запишемо в клітинці над червоними відрізками? Скільки зелених відрізків? Яке число запишемо в клітинці над зеленими відрізками? Що позначає велика дужка під усіма відрізками? Що треба записати в клітинці під нею? Ми об’єднуємо чи вилучаємо? Що означає об’єднати? Виберіть відповідний вираз із запропонованих...

(Робота з другою схемою організується аналогічно.)

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося на уроці найбільше? Що ви знаєте про число 6? Як його одержати з попереднього? з наступного? Якою цифрою позначають це число? На що вона схожа? Яке число є наступним до числа 6? Як одержати наступне число? Яке число попереднє до числа 6? Як одержати попереднє число?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити