Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 21. Повторюємо числа 1-6

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати уявлення про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів двох множин, про арифметичну дію віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати дії додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу. Учити складати за предметними множинами дві рівності на додавання і дві — на віднімання. Актуалізувати знання складу чисел 2-6. Пропедевтика додавання та віднімання числа 1; переставного закону додавання.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

На сьогоднішньому уроці ми підсумуємо все, що ви знаєте про числа в межах 6: порядок їх слідування при лічбі; одержання з попереднього числа або наступного; порівняння та склад чисел. На попередньому уроці ми складали за малюнками дві рівності на додавання. Сьогодні будемо вчитися складати за малюнками не лише дві рівності на додавання, а й дві рівності на віднімання.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант.

Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність. [Зміна ознаки відбувається за правилом: форма, форма і колір, форма, форма і колір... Наступною має змінитися лише форма — синій чотирикутник — квадрат.]

2. Усне опитування.

Покладіть на парту стільки лічильних паличок, скільки позначає цифра: 2, 3, 6.

Назвіть наступне число до числа: 3, 5, 1. Як одержати наступне число до даного?

Назвіть попереднє число до числа: 6, 4, 2. Як одержати попереднє число до даного?

Між якими числами міститься число: 3, 5? На скільки попереднє число менше? На скільки наступне число більше?

Що означає додати? відняти?

Коли об’єднуємо, стає більше чи менше? А коли вилучаємо?

3. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Завдання № 1. Зліва покладіть 6 кружків, справа — 5 трикутників. Вилучіть (відсуньте) 4 кружки. Залишилося кружків більше чи менше, ніж було? Змішайте кружки і трикутники. Усього фігур більше чи менше, ніж окремо кружків? ніж окремо трикутників?

4. Завдання № 1. Самостійна робота учнів.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Закріплення уявлення про арифметичні дії додавання та віднімання.

Завдання № 2 виконується колективно. Назвіть множини на малюнку зліва. Скільки елементів одержимо, якщо об’єднаємо ці множини? Складіть відповідний вираз. [5 + 4.] Перелічіть усі елементи. Скільки їх всього? Складіть відповідну рівність [5 + 4 = 9.] Як по-іншому можна скласти рівність із цими ж числами? [4 + 5 = 9.]...

Завдання № 3 виконується колективно. Уважно розгляньте малюнок зліва. Скільки яблук було спочатку? Чому ви так вирішили? Що сталося з 4 яблуками? Що зробили: об’єднали чи вилучили? Якій арифметичній дії відповідає практична дія вилучення? Як змінилася кількість яблук після того, як 4 яблука з’їли (вилучили)? Складіть відповідну рівність. У результаті якої арифметичної дії число предметів зменшується?..

Закріплення вміння складати рівності на додавання за малюнками

2. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Завдання № 6.

3. Завдання № 4. Учні самостійно обводять кісточки доміно, які показують склад числа 6. Продовжуємо вчити учнів складати рівності на додавання за картками доміно. Таким чином здійснюємо пропедевтику переставного закону додавання.

Розгляньте кожну картку доміно. Скільки точок зліва? Скільки точок справа? Об’єднайте точки зліва направо та справа наліво. Складіть відповідні рівності.

Потім учні складають дві рівності на віднімання. Покажіть усі точки на картці доміно. Скільки їх? Закрийте аркушем ті, що зліва. Покажіть точки, що залишилися. Скільки їх? Складіть рівність: скільки було? скільки вилучили? скільки залишилося?

Аналогічно складаємо іншу рівність на віднімання.

4. Завдання № 7. За допомогою цього завдання закріплюємо вміння учнів розбивати множину на групи — підмножини — за спільною ознакою. Завдання виконується з коментованим письмом.

Опишіть кожну фігуру (форма, колір, розмір). Які фігури мають спільну ознаку? На які дві групи-підмножини можна розбити множину фігур? [За формою: круги та трикутники; за кольором: червоні та сині фігури; за розміром: великі та маленькі фігури.]

Формування вмінь складати дві рівності на додавання і дві рівності на віднімання за малюнком

5. Завдання № 8. Водночас здійснюється пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв’язку арифметичних дій додавання та віднімання.

Розгляньте перший малюнок. За якою спільною ознакою розбито множину на дві групи — підмножини? Прочитайте рівності, складені за малюнком. Поясніть кожну рівність: що об’єднували чи вилучали? що отримали в результаті?

[Коментар: 4 + 3 = 7 — об’єднали 4 трикутники і 3 чотирикутники, отримали 7 геометричних фігур; 3 + 4 = 7 — об’єднали 3 чотирикутники і 4 трикутники, отримали еометричних фігур. Так склали рівності на додавання. 7 - 4 = 3 — усього 7 геометричних фігур, з них вилучили 4 трикутники, залишились чотирикутники, їх 3; 7 - 3 = 4 — усього 7 фігур, з них вилучили 3 чотирикутники, залишилися трикутники, їх 4. Так склали рівності на віднімання.]...

6. Завдання № 1 із вкладки 21. Учні мають записати дві рівності на додавання та дві на віднімання за кожним малюнком. Завдання виконується з коментованим письмом.

За якою ознакою виділили з множини дві підмножини на першому малюнку? Об’єднайте ці підмножини в одну множину. Запишіть рівності на додавання. Вилучіть з усієї множини її частину — підмножину. Запишіть рівності на віднімання...

7. Закріплення вмінь виконувати схему та креслення до ситуацій об'єднання або вилучення, поданих у словесній формі.

Завдання № 9. У дворі було 5 дівчаток і 3 хлопчики. Поясніть схеми. Якою дією дізнатися, скільки всього дітей? (На схемах кількість дівчаток проілюстровано червоним кольором, хлопчиків — синім.)

Що позначають червоні трикутники? Скільки дівчаток? Що позначають сині трикутники? Скільки хлопчиків? Покажіть усіх дітей. Щоб показати всіх дітей, треба об’єднувати чи вилучати? Що позначає червоний відрізок, позначений дужкою з числом 5? Що позначає синій відрізок, позначений дужкою з числом 3? Що позначає цілий відрізок (із двох частин — червоної та синьої), позначений дужкою зі знаком питання? Щоб показати всіх дітей, ми цією дужкою об’єднували дівчаток і хлопчиків чи вилучали? Що означає об’єднати? Якою арифметичною дією дізнаємося, скільки всього дітей на майданчику? Складіть відповідну рівність.

Учням можна запропонувати таке завдання. На майданчику було 5 дітей. Пішли 3 дитини. Поясніть схеми. Якою дією дізнатися, скільки дітей залишилося?

Розгляньте, як позначили дітей трикутниками і як — відрізками. Що позначають усі трикутники? Скільки було дітей спочатку? Що позначають закреслені трикутники? Скільки дітей пішло? Що позначають незакреслені трикутники? Щоб показати дітей, які залишилися, ми об’єднували чи вилучали? Що позначає відрізок, позначений дужкою з числом 5? Що позначає відрізок, позначений дужкою з числом 3? Що позначає відрізок зі знаком питання? Щоб показати дітей, які залишилися, треба об’єднувати чи вилучати? Що означає вилучити? Якою дією дізнаємось, скільки дітей залишилось на майданчику? Складіть відповідну рівність.

Завдання № 2 із вкладки 21 виконується учнями в парах.

8. Закріплення способу одержання наступного або попереднього числа. Завдання № 3 із вкладки 21. Пригадайте, як одержати наступне число до даного; яке число одержимо, якщо додамо 1; як одержати попереднє число до даного; яке число одержимо, якщо віднімемо 1. Користуючись підказками на числовому промені, знайдіть значення виразів. Складіть інші рівності за числовим променем.

9. Закріплення вмінь порівнювати числа за їх розташуванням на числовому промені. Завдання № 4 із вкладки 21. Як ми міркуємо під час порівняння чисел: яке число більше, яке — менше?

Після обговорення можна запропонувати учням виконати завдання самостійно.

10. Розвиток логічного мислення учнів. Яка фігура на кожному малюнку «зайва»?

[На малюнку зліва зайвою фігурою є круг, бо всі інші фігури — це многокутники. На малюнку справа — шестикутник, який містить куб, оскільки всі інші многокутники містять чотирикутник — плоску фігуру, а не об’ємну.]

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили на уроці? Які вміння вдосконалили? Що сподобалося на уроці найбільше? Як впорядковані числа при прямій лічбі? На скільки наступне число більше за дане? На скільки попереднє число менше ніж дане? Як одержати наступне число? попереднє число? Що означає додати? відняти? Яке число одержимо в результаті додавання: більше чи менше? Яке число одержимо в результаті віднімання: більше чи менше? Як можна міркувати при порівнянні чисел? З яких чисел складається число: 2, 3, 4, 5, 6?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити