Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 22. Додаємо і віднімаємо на числовому промені

Мета: формувати уявлення про арифметичні дії додавання і віднімання.

Дидактична задача: ознайомити учнів із прийомами додавання і віднімання чисел на числовому промені; формувати уявлення про додавання як об'єднання елементів двох множин, про віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу. Учити складати за предметною множиною дві рівності на додавання і дві на віднімання; складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Вивчаючи числа, ми ілюстрували їх послідовність на числовому промені,— промені, на якому відкладено одиничні відрізки, а їх кількість позначено числами. Стрілочками на числовому промені ми ілюстрували утворення числа з наступного або з попереднього до нього. Сьогодні ми будемо застосовувати числовий промінь для виконання арифметичних дій додавання та віднімання.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

1. Завдання № 2 із вкладки 22 виконується учнями в парах.

2. Усне опитування.

Полічіть від 1 до 10. (Завдання виконується ланцюжком.)

Полічіть від 10 до 1. (Завдання виконується ланцюжком.)

Яку геометричну фігуру накреслено на дошці? [Промінь.]

Допоможіть мені побудувати числовий промінь. (Учитель працює на дошці.) Щоб отримати числовий промінь, треба відкласти на промені відрізки рівної довжини. Відкладемо один відрізок і підпишемо під його кінцем число 1, відкладемо ще один відрізок. Від початку променя вже буде два відрізки, отже, підпишемо число 2... (Далі учні підказують дії вчителю.)

Назвіть попереднє число до числа 8 (3, 5...). Як отримати попереднє число?

Яке число отримаємо, якщо від 7 віднімемо 1? [Попереднє число 6.]

Назвіть наступне число до числа 4 (7, 9...). Як отримати наступне число?

Яке число отримаємо, якщо до 3 додамо 1? [Наступне число 4.]

Назвіть «сусідів» числа 6. [Попереднє число 5, наступне число 7.] Як отримати число 6 із попереднього до нього числа? [До 5 додати 1.] Як отримати число 6 із наступного? [Від 7 відняти 1.]

Назвіть числа, які менші ніж 5. За якою ознакою ви «впізнали» ці числа? [1, 2, 3, 4. Ці числа на числовому промені розташовані зліва від числа 5.]

Назвіть числа, які більші ніж 8. За якою ознакою ви «впізнали» ці числа? [9, 10... Ці числа розташовані на числовому промені справа від числа 8.]

Назвіть числа, які більші за 2, але менші ніж 8. [3, 4, 5, 6, 7.]

Які арифметичні дії ви знаєте? Що означає додати? відняти?

Коли об’єднуємо, стає більше чи менше? А коли вилучаємо?

3. Актуалізація сутності додавання та віднімання. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». 1) Покладіть на парту 2 зелені та 4 жовті кружки. Як позначити ці фігури на кресленні? [Відрізками] Скількома відрізками позначимо зелені кружки? (Учитель креслить на дошці 2 зелені відрізки.) Покажемо дужкою і підпишемо число 2. Скількома відрізками позначимо жовті кружки? (Учитель креслить на дошці 4 жовті відрізки.) Як показати кількість жовтих кружків? Покажіть усі кружки. Щоб показати всі кружки, треба об’єднувати чи вилучати? Як показати всі кружки на кресленні? Складіть вираз, щоб дізнатися, скільки разом зелених і жовтих кружків. Яку дію треба виконати? Чому обрали додавання? (Учитель записує на дошці: 2 + 4.) Як по-іншому можна дізнатися, скільки всього зелених і жовтих кружків? [До 4 додати 2.] Полічіть, скільки всього кружків. Що позначає число 6? [Кількість усіх кружків; це — значення виразу.] Прочитайте складені рівності на додавання.

2) У вас на парті лежить 6 кружків — 2 зелені та 4 жовті. Виконаємо креслення, щоб показати всі кружки. Скільки на кресленні буде відрізків? [6] Заберіть (відсуньте) від 6 кружків зелені кружки. Що ми зробили із зеленими кружками? [Вилучили] Пригадайте, як це показати на кресленні. [Навести жирною лінією.] Скільки відрізків ми маємо навести в даному випадку? [2] Покажіть кружки, які залишилися. Як їх показати на кресленні? [Дужкою зі знаком питання.] Якою дією дізнаємось, скільки кружків залишилося? Складіть рівність на віднімання. Прочитайте рівність.

4. Актуалізація складу чисел 4, 5, 6. Завдання № 1. Що записано в таблицях? [Склад чисел.] Уважно перегляньте таблиці й визначте, склад яких чисел в них показано. Самостійно знайдіть значення записаних виразів.

Актуалізація способу отримання наступного або попереднього числа до даного

5. Завдання № 2. Пропонуємо учням полічити про себе числа від 1 до 10 і відновити в зошиті перший числовий ряд. Далі пропонуємо полічити від 10 до 1 і відновити другий числовий ряд.

6. Завдання № 3. Пригадайте, як отримати наступне число до даного. [Слід додати 1.] Яке число отримаємо, якщо до 2 додамо 1? [Наступне число — 3.] Отже, щоб додати 1, треба зробити один «крок» уперед на числовому промені...

Значення виразів у другому стовпчику достатньо назвати.

7. Завдання № 4. Як отримати попереднє число до даного? [Слід відняти 1.] Яке число отримаємо, якщо віднімемо 1? [Попереднє число — 2.] Отже, щоб відняти число 1, треба зробити один «крок» назад на числовому промені...

Значення виразів у другому стовпчику достатньо назвати.

8. Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги», с. 10, № 7.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

Ознайомлення з додаванням і відніманням чисел на числовому промені

1. Завдання № 1 із вкладки 22. Розгляньте, як додали і відняли число 2, користуючись числовим променем. З яких двох чисел складається число 2? [2 — це 1 і ще 1.] Розгляньте креслення ліворуч. Як додали число 2? [Додали 1 і ще 1; зробили спочатку один «крок» уперед, потім ще один.] Розгляньте креслення праворуч. Чим воно відрізняється від попереднього? [Щоб додати 2, зробили відразу один великий «крок» уперед.] Поясніть, як складено вирази. Знайдіть їх значення. Що можна сказати про одержані результати? [Вони однакові.] Отже, можна крокувати або одиничними «кроками», або зробити відразу великий «крок»!

Таким чином, щоб виконати додавання на числовому промені, треба «крокувати» від даного числа вправо, причому слід зробити стільки «кроків», скільки вказує число, яке додаємо. У такий спосіб опинимося в тій точці числового променя, яка відповідає результату додавання.

2. Завдання № 6. Розгляньте креслення ліворуч. Яку дію виконували? [Від 4 відняли 2.] Як відняли 2? [Відняли 1, а потім ще 1. Зробили два одиничні «кроки» вліво — назад.] Розгляньте креслення праворуч. Чим воно відрізняється від попереднього? [Щоб відняти 2, зробили відразу великий «крок» вліво.] Поясніть, як складали вирази. Знайдіть їх значення.

Отже, щоб виконати віднімання на числовому промені, треба «крокувати» від даного числа вліво, причому слід зробити стільки кроків, скільки вказує число, яке віднімаємо. У такий спосіб опинимося в тій точці числового променя, яка відповідає результату віднімання.

3. Чим відрізняються креслення в завданнях № 5 і № 6? [У завданні № 5 додавали число 2, а в завданні № 6 віднімали число 2. Коли додавали, то «крокували» вправо, а коли віднімали, то «крокували» вліво.] Коли додаємо, стає більше чи менше? Де на числовому промені розташовані більші числа? [Праворуч] Отже, коли додаємо на числовому промені, треба рухатися вправо — вперед. Коли віднімаємо, стає більше чи менше? Де на числовому промені розташовані менші числа? [Ліворуч] Отже, коли віднімаємо на числовому промені, треба рухатися вліво — назад.

Первинне закріплення додавання і віднімання на числовому промені

4. Завдання № 1 із вкладки 22. Знайдемо значення виразів, використовуючи числовий промінь. Розгляньте перше креслення. Що треба зробити? [До 3 треба додати 3.] На що вказують стрілки? [Напрямок руху на числовому промені.] Що показують маленькі стрілочки? [Одиничні «кроки».] Що показує велика стрілка? [Один «крок» завдовжки в 3 одиничні «кроки».] Як додати число 3 на числовому промені? [Треба «відкрокувати» три одиничні відрізки вправо або зробити один великий «крок» вправо.] Яке число отримаємо в результаті? [3 + 3 = 6.]

Розгляньте перше креслення справа. Що треба зробити? [Від 5 треба відняти 3.] У яку сторону треба «крокувати» на числовому промені, щоб відняти? [Вліво] Як відняти число 3 на числовому промені? [Треба «відкрокувати» три одиничні відрізки або зробити один великий «крок» вліво.] Яке число отримаємо в результаті? [5 - 3 = 2.]

Аналогічно розглядаємо решту числових променів.

5. Учитель демонструє схему, аналогічну поданій нижче.

Чим відрізняється дане креслення від тих, що ми розглядали? [На ньому не показано одиничні «кроки», а показана лише велика стрілка — великий «крок».] Полічіть, скільки одиничних відрізків «відкрокували» великою стрілкою? [5] Отже, додаючи або віднімаючи числа на числовому промені, можна користуватися лише великою стрілкою. У даному випадку це стрілка завдовжки в 5 одиничних «кроків».

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Закріплення конкретного змісту арифметичних дій додавання і віднімання, їх схематичної інтерпретації.

Завдання № 7. Розгляньте схему ліворуч. Яку дію вона ілюструє — об’єднання чи вилучення? Поясніть свою відповідь. Що позначає велика дужка над відрізком? Яке число запишемо над дужкою? Що позначає маленька дужка зліва під відрізком? Яке число запишемо під нею? Доберіть вираз до схеми. Поясніть свій вибір...

Завдання № 2 із вкладки 22 виконується учнями в парах.

Наступне завдання сприяє подальшому засвоєнню змісту арифметичних дій додавання і віднімання, є пропедевтикою переставного закону додавання та взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання. Колективна робота.

Прочитай рівності в першому стовпчику. Поясни, як їх склали. Склади рівності до решти кісточок доміно.

Виконайте вимоги умови стосовно першої кісточки доміно. Розгляньте другу кісточку. Скільки точок зліва? справа? Щоб дізнатися, скільки точок усього, треба об’єднувати чи вилучати? Об’єднаємо точки зліва направо. Якій арифметичній дії відповідає об’єднання множин? Складіть рівність. Об’єднайте точки справа наліво. Складіть рівність. Скільки всього точок? Вилучимо ті точки, що зліва. Що залишилося? Вилучити — це означає додати чи відняти? Складіть рівність. Вилучимо точки, що справа. Що залишилось? Складіть рівність...

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили? Що закріпили? Про що дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося на уроці найбільше? Чим можна користуватися при додаванні і відніманні чисел? У яку сторону треба «крокувати» на числовому промені при додаванні? при відніманні? Чи зручно вам при додаванні чи відніманні використовувати числовий промінь? Чи полегшує обчислення застосування числового променя?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити