Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 23. Додаємо і віднімаємо в межах 6

Мета: формувати в учнів уявлення про сутність арифметичних дій додавання і віднімання.

Дидактична задача: повторити назви просторових фігур: куля, конус, циліндр, куб; формувати уявлення про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів двох множин, про арифметичну дію віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу. Учити складати рівності на додавання і віднімання за предметними множинами, а також на основі складу чисел 2-6. Учити виконувати додавання і віднімання на числовому промені.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ви вже маєте уявлення про сутність арифметичних дій додавання і віднімання, можете виконувати ці дії на основі складу числа. На попередньому уроці ви ознайомилися з іншим способом міркування при додаванні і відніманні — з використанням числового променя. На цьому уроці будемо виконувати арифметичні дії вивченими способами, а також формувати вміння моделювати життєві ситуації за допомогою схем і складати до схем вирази.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

1. Математичний диктант. Завдання № 1 із вкладки 23. Сьогодні повчимося писати математичний диктант. Як ви розумієте слово «диктант»? (Учитель звертає увагу учнів на те, що під час диктанту він читатиме завдання, а кожен учень виконуватиме їх самостійно — так, як розуміє.) Потім ми перевіримо роботу й визначимо, хто як впорався. Отже, будемо тренуватися писати математичний диктант. (Учні пишуть диктант за вимогами завдання № 1 до вкладки 23: 1) запиши числа, які менші, ніж 7; 2) запиши числа, які стоять між числами 1 і 6; 3) намалюй стільки кружків, скільки позначає число 5.)

2. Актуалізація складу чисел. Учитель пропонує учням назвати друге число, яке входить до складу даного, наприклад: 5 — це 4 і ...

Завдання № 2 із вкладки 23. Самостійна робота учнів.

3. Усна лічба.

Які арифметичні дії ви знаєте? Що означає додати? відняти?

Як змінюється кількість предметів, коли об’єднуємо? коли вилучаємо?

4. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Завдання № 1. Покладіть зліва 4 жовті чотирикутники, а справа — 2 зелені. Об’єднайте чотирикутники. Усього фігур більше чи менше, ніж окремо жовтих? окремо зелених? Скільки всього чотирикутників? Складіть відповідну рівність із карток. Поясніть вибір арифметичної дії. [Щоб показати всі фігури, треба об’єднати; об’єднати — це означає додати.] При додаванні в результаті одержуємо більше чи менше число?

Покладіть 6 кружків. 4 кружки відсуньте (вилучіть). Залишилося кружків більше чи менше, ніж було? Скільки залишилося кружків? Складіть відповідну рівність із карток. Поясніть вибір арифметичної дії. [Щоб показати скільки залишилося, треба вилучити; вилучити — це означає відняти.] При відніманні в результаті одержуємо більше чи менше число?

Актуалізація уявлення про арифметичні дії додавання і віднімання та їх інтерпретацію

5. Пропонуємо учням послухати завдання; позначити кружками об’єкти, про які йдеться; виконати схему із кружків на парті; скласти відповідний вираз і пояснити вибір дії; знайти значення складеного виразу.

1) У коробці було 6 цукерок. Маша з’їла 4 цукерки. Покажіть цукерки, які залишилися.

2) Кіт Василь спочатку зловив 5 мух, а потім ще 1. Покажіть, скільки всього мух зловив кіт.

6. Завдання № 2 виконується колективно.

7. Завдання № 1 (продовження). Складіть із трикутників схеми до виразів: 1 + 5; 5 + 1. Знайдіть значення кожного виразу. Що помітили? Складіть схеми до виразів: 3 + 2; 2 + 3. Якими будуть значення цих виразів?

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Формування вмінь складати дві рівності на додавання і дві рівності на віднімання за малюнком

1. Завдання № 3. Виконується з коментованим письмом.

Розгляньте перший малюнок. За якою ознакою виділили з множини дві групи — підмножини? Об’єднайте ці групи — підмножини — в одну множину. Запишіть відповідну рівність. Вилучіть з усієї множини її частину — підмножину. Запишіть відповідну рівність...

Формування вмінь виконувати додавання і віднімання на числовому промені

2. Актуалізуємо два варіанти міркування щодо додавання та віднімання на числовому промені: з використанням маленьких одиничних «кроків» і з використанням одного великого «кроку».

Знайди значення виразів за числовим променем.

Розглянемо перший випадок. Що спочатку треба зробити, щоб виконати додавання на числовому промені? [Знайти точку на числовому промені, яка відповідає числу 2, до якого будемо додавати.] Подивіться, скільки маємо додати до числа 2. [4] Отже, слід зробити 4 маленькі (одиничні) «кроки» вправо. Таким чином опинимося в тій точці числового променя, що відповідає числу, яке є результатом дії додавання. У даному випадку це число 6. Можна не робити кілька одиничних «кроків», а відразу «стрибнути» на 4 одиничні відрізки вправо — одним великим «кроком», і все одно опинимось у точці, що відповідає числу 6 на числовому промені. При відніманні міркуємо аналогічно, але «крокуємо» вліво.

3. Завдання № 3 із вкладки 23. Коментуємо виконання так: «До 2 додати 3. Щоб додати 3, треба від 2 зробити вправо (вперед) 3 «кроки» або одиничними відрізками, або одним великим «кроком», отримаємо 5; 2 + 3 = 5. Від 6 відняти 3. Щоб відняти 3, треба від 6 зробити вліво (назад) 3 «кроки» одиничними відрізками або одним великим «кроком», отримаємо 3; 6 - 3 = 3»...

Формування вмінь зображати на схемах ситуації, які відповідають об'єднанню або вилученню

4. Завдання № 5. Прокоментуйте малюнок зліва. Доберіть до нього схему. Що позначено замкненою кривою зі знаком питання? [Усі пташки.] Яке запитання треба поставити? [Скільки всього пташок?] Отже, цьому малюнку відповідає друга схема, де дужкою зі знаком питання показано відрізок, який позначає всіх пташок. Щоб показати всіх пташок, об’єднували чи вилучали? [Об’єднували] Складіть вираз, за яким дізнаємося, скільки всього пташок на гілці. [Об’єднати — це означає додати; 4 + 2.] Перелічіть усіх пташок і повідомте значення виразу. [Всього пташок 6, значення виразу — 6.]

Уважно розгляньте малюнок справа. Що позначено замкненою кривою зі знаком питання? [Пташок, які залишилися після того, як 2 пташки полетіли.] Яке запитання можна поставити? [Скільки пташок залишилося?] Отже, цьому малюнку відповідає перша схема, де дужкою зі знаком питання показано відрізок, який позначає пташок, які залишилися. Щоб показати пташок, які залишилися, треба об’єднувати чи вилучати? [Вилучати] Складіть вираз, за яким дізнаємося, скільки пташок залишилось. [Вилучити — це означає відняти; 6 - 2.] Перелічіть пташок, які залишилися, повідомте значення виразу. [Залишилося 4 пташки; значення виразу — 4.]

5. Завдання № 4 із вкладки 23. Пропонуємо учням (самостійно або в парах) проаналізувати схеми, дібрати й обвести лінією відповідний вираз. Перевірка роботи виконується з поясненням.

6. Формування вміння складати вираз до ситуації. Завдання № 6. Самостійна робота учнів. Розгляньте малюнок, послухайте опис, поміркуйте, слід об’єднувати елементи чи вилучати. Потім складіть вираз, запишіть його і знайдіть значення. Робота перевіряється з поясненням.

7. Розвиток логічного мислення учнів.

Гніздо перепілки може вміститися в гнізді ворони, а гніздо ворони — в гнізді орла. У кого з птахів гніздо найбільше? Поясніть, що позначають відрізки.

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили на уроці? Які вміння вдосконалювали? Що означає додати? відняти? Як можна міркувати при додаванні? [об’єднувати предметні множини й перелічувати, скільки всього елементів] при відніманні? [вилучати підмножину з множини й перелічувати решту]. Чи можна виконувати арифметичні дії додавання та віднімання інакше? [Так. На числовому промені.] Що сподобалося на уроці найбільше?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити