Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 24. Вивчаємо число і цифру 7

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: ознайомити учнів із прийомом додавання та віднімання числа 1 на основі порядку числа в натуральному ряді. Формувати поняття про число 7; співвідносити число предметів і цифру 7; учити писати цифру 7; ознайомити учнів зі способом утворення числа 7, з місцем числа 7 у натуральному ряді. Формувати уявлення про сутність додавання та віднімання. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6. Учити виконувати додавання та віднімання на числовому промені.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Число 7 люди вшановували з давніх-давен. Християни всього світу вважають число 7 священним: 7 тижнів Великого посту; 7 таїнств, 7 ангелів... У мусульман місцем вищого просвітлення вважається «сьоме небо»... За міфами стародавньої Греції, в Атланта, який підпирав плечима небосхил, було 7 доньок-плеяд, яких Зевс перетворив на сузір’я. Одіссей був 7 років у полоні німфи Каліпсо. У казках також часто зустрічається число 7: злодій Синя Борода мав 7 дружин; 7 мандрівок Сіндбада; Білосніжка мешкала у семи гномів за сьома горами; вовк і семеро козенят; семеро з одного стручка... Отже, сьогодні вивчатимемо цифру 7.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант.

Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність. [Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, розмір, форма, колір, розмір... Наступною має змінитися форма — великий жовтий шестикутник.]

2. Усна лічба.

Що означає додати? відняти?

3. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Завдання № 1. Покладіть на парті 6 кружків. Відсуньте 4 кружки. Покажіть кружки, що залишилися. Треба об’єднувати чи вилучати? Що означає вилучити? Складіть із карток вираз, за яким дізнаємося, скільки кружків залишилось. Перелічіть кружки, які залишилися. Складіть відповідну рівність.

Покладіть зліва на парті 5 трикутників, а справа — 1 кружок. Присуньте кружок до трикутників. Покажіть усі фігури. Треба об’єднувати чи вилучати? Що означає об’єднати? Перелічіть усі фігури. Складіть рівність.

Покладіть на парту стільки чотирикутників, скільки позначає цифра: 6, 4, 1.

У мене на картці число. Відгадайте його, якщо це число є наступним до числа: 5, 2, 1, 3. Як одержати наступне число до даного?

Відгадайте число на картці, якщо воно є попереднім до числа: 5, 3, 6, 2. Як одержати попереднє число до даного?

Між якими числами міститься число: 2, 5, 6?

Покладіть на парті пару чисел, які складають назване число. (4 — це 3 і ...)

4. Актуалізація прямої та зворотної лічби, лічби в заданих межах. Завдання № 2. Учні виконують завдання самостійно, але перед цим пригадують, на які ознаки слід орієнтуватися при порівнянні чисел. [Числа, які на числовому промені ліворуч від даного,— менші; числа, які праворуч,— більші.] Перевіряємо роботу. Потім пропонуємо учням назвати числа, менші ніж 4, 5, 3; більші за 2, 7, 4.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

Ознайомлення зі способом додавання та віднімання числа 1

1. Завдання № 3. Уже було проведено ґрунтовну підготовчу роботу щодо ознайомлення зі способом додавання та віднімання числа 1. Учні фактично вже виконували цю дію, але вона пов’язувалася зі способом утворення наступного або попереднього числа до даного. Тепер формулювання завдання має дещо змінитися: «Яке число ми отримаємо — наступне чи попереднє?» Таким чином учні виконують завдання № 4. У завданні числовий промінь відіграє роль матеріалізованої опори для тих учнів, яким ще важко уявляти послідовність чисел у натуральному ряді.

2. Завдання № 4. Виконується з коментованим письмом.

Назвіть число, до якого ми додаємо невідоме число. Назвіть число, яке одержимо в результаті. Що ви можете сказати про ці числа? [У результаті одержуємо наступне число до даного.] Що треба зробити, щоб одержати наступне число? [Треба додати 1.] Вставте пропущене число в клітинку. Робимо висновок. Яке число ми отримаємо, якщо до певного числа додамо 1? [Наступне число.] Отже, додати 1 — це означає отримати наступне число.

Робимо висновок. Яке число отримаємо, якщо від певного числа віднімемо 1? [Попереднє число.] Отже, відняти 1 — це означає отримати попереднє число.

Первинне закріплення способу додавання або віднімання числа 1

3. Завдання № 3 із вкладки 24. Як одержати наступне число до даного? [Треба додати 1.] Отже, коли додаємо 1, то одержуємо наступне число. Тому додати 1 — це означає одержати наступне число. Як одержати попереднє число до даного? [Треба відняти 1.] Отже, коли віднімаємо 1, то одержуємо попереднє число. Відняти 1 — це означає одержати попереднє число. Складемо рівності.

4. Знайдіть значення поданих виразів. (Учні можуть користуватися числовим променем.)

[До 5 додати 1 — означає отримати наступне число 6. Від 7 відняти 1 — означає отримати попереднє число 6...]

5. Формування поняття про число 7. Позначення числа 7 цифрою. Завдання № 5. Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників і кругів на малюнку? Закрийте пальцем трикутник справа. Скільки залишилося трикутників? [6] Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки чотирикутників? кругів? [Додати ще 1 трикутник.] Число, яке в даному випадку показує кількість трикутників, чотирикутників і кругів,— це число 7. Число «сім» на письмі позначається цифрою 7. Уважно розгляньте друковану й рукописну цифру 7. На що вона схожа? («Цифра 7, як кочерга, / В неї, бач, одна нога».)

6. Визначення місця числа 7 у натуральному ряді. Способи одержання числа 7. Завдання № 2 із вкладки 24 виконується учнями самостійно. Полічіть числа 1-7 в прямому і зворотному порядках. Розгляньте на числовому промені місце числа 7. Між якими числами стоїть 7? Як одержати число 7 із попереднього до нього числа? [До числа 6 додати 1.] Отже, 7 — це 6 і 1; 7 = 6 + 1. Назвіть наступне число до числа 7. Як одержати 7 із 8? [Від наступного числа 8 відняти 1.] Отже, 7 — це 8 без 1; 7 = 8 - 1.

7. Навчання написання цифри 7. Завдання № 1 із вкладки 24. Розгляньте, як пишеться цифра 7. З яких елементів вона складається? Пропишіть цифру 7 у повітрі, називаючи її елементи.

Використовуємо «цифри-шершавчики».

Співвіднесення цифри та числа об'єктів

8. Завдання № 6. Учитель пропонує перевірити, чи правильно позначено цифрами кількість точок на доміно та кількість фігур.

9. Завдання № 4 із вкладки 24. Самостійна робота учнів.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Формування вміння виконувати додавання і віднімання на числовому промені. Завдання № 5 із вкладки виконується учнями самостійно.

2. Розвиток логічного мислення учнів. Завдання № 7.

[Покажемо чисельність населення відрізками різної довжини. «У Китаї людей мешкає більше, ніж в Індії», тому відрізок, що позначає чисельність людей у Китаї, має бути довший, ніж відрізок, що позначає чисельність людей у Індії. «В Індії мешканців більше, ніж в Україні», тому відрізок, що позначає чисельність населення України, має бути коротшим за відрізок, що позначає чисельність населення Індії. Отже, найдовший відрізок позначає чисельність населення Китаю, середній — Індії і найкоротший — України. Отже, найбільше людей мешкає в Китаї.]

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося найбільше? Як одержати число 7 із попереднього до нього числа? з наступного числа? Що означає додати 1? відняти 1? Назвіть числа 1-7 у прямому та зворотному порядках.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити