Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 25. Порівнюємо числа

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення про сутність додавання і віднімання.

Дидактична задача: формувати поняття про число 7; про спосіб порівняння чисел на основі розташування чисел на числовому промені (порядку слідування чисел у натуральному ряді). Формувати уявлення про сутність додавання та віднімання; уміння користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6. Формувати вміння додавати і віднімати число 1 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді. Вчити виконувати додавання та віднімання на числовому промені.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ми продовжуємо вивчати число 7. Ви вже впевнилися в тому, що число 7 є дуже важливим у житті сучасної людини: 7 днів тижня; 7 кольорів райдуги; 7 нот; 7 чудес світу... А ще згадайте: «Бути на сьомому небі від щастя», «Семеро одного не ждуть», «Один із сошкою, семеро з ложкою». Слово «сім’я» теж походить від слова «сім». Сьогодні порівнюватимемо числа в межах

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Робота за сходинками складності: І — назвати геометричні фігури, які подано на малюнку; ІІ — встановити, за яким правилом змінюється ознака; ІІІ — продовжити ряд фігур; IV — по пам’яті назвати порядок розташування фігур.

2. Актуалізація уявлення учнів про сутність додавання і віднімання. Наступні два завдання учні виконують на окремому аркуші.

1) Намалюйте в ряд 4 кружки, а справа від них — 2 трикутники. Об’єднайте лінією всі фігури. Усього фігур більше чи менше, ніж окремо кружків? окремо трикутників? Скільки фігур усього? Запишіть відповідну рівність. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало більше?

2) Намалюйте 6 чотирикутників. Вилучіть (закресліть) 3 чотирикутники. Залишилося чотирикутників більше чи менше, ніж було? Скільки чотирикутників залишилося? Запишіть відповідну рівність. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало менше?

3. Математичний диктант. Завдання № 1 із вкладки 25.

Запишіть число, яке при лічбі йде за числом: 6, 4, 2, 5.

Запишіть попереднє число до числа: 7, 3, 5, 2.

Запишіть наступне число до числа: 6, 4, 1.

Запишіть числа, між якими розташовано число 6.

4. Актуалізація прямої та зворотної лічби. Завдання № 1 виконується колективно.

Актуалізація понять «більше», «менше», «стільки ж»

5. Завдання № 2 із вкладки 25. Учні виконують це завдання за інструкцією вчителя. Полічіть гномів. Скільки їх? Обведіть стільки клітинок, щоб клітинок було менше, ніж зображено гномів. Запишіть числом, скільки клітинок ви обвели. Скільки клітинок можна було обвести? Тепер обведіть стільки клітинок, скільки зображено гномів. Запишіть числом, скільки клітинок ви обвели. Скільки клітинок можна було обвести? Чи могло бути інше число? Скільки клітинок ви би обвели, щоб клітинок було більше, ніж гномів?

6. Завдання № 3 виконується з коментарем. Це завдання на порівняння двох множин за кількістю елементів.

Учні складають нерівності, потім читають їх зліва направо та справо наліво. Формується уявлення: якщо перше число більше за друге, то друге — менше ніж перше! [За кожним малюнком ще можна скласти дві рівності на додавання і дві — на віднімання.]

III. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

Формування вмінь порівнювати числа за їх розташуванням на числовому промені

1. Учитель креслить на дошці числовий промінь, пропонує учням назвати на ньому числа. (Записуються числа від 1 до 10.)

Пригадайте, як знайти на промені менше число від даного; більше число. [Числа, які при лічбі зліва від даного,— менші; справа від даного — більші.]

2. Незнайко мав підкреслити числа, менші ніж 7. Перевірте його роботу. Виправте помилки.

[Число 7 не потрібно було підкреслювати, бо 7 не менше ніж 7.]

Незнайко мав підкреслити числа, які більші за 3, але менші ніж 6. Чи правильно виконав завдання Незнайко?

[Числа, які більші 3, розташовані праворуч від числа 3. А числа, які менші ніж 6,— ліворуч від числа 6. Число 3 не більше за 3, отже, число 3 не потрібно було підкреслювати.]

3. Завдання № 3 із вкладки 25. Виконується з коментованим письмом.

Порівнюємо 5 і 7. На числовому промені 5 стоїть лівіше від 7, тому 5 менше ніж 7. Ставимо між числами знак «менше». Отже, отримали нерівність: «5 менше 7»...

4. Первинне закріплення вмінь порівнювати числа в межах 7. Завдання № 4 із вкладки 25. Самостійна робота учнів із подальшою взаємоперевіркою.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Закріплення вмінь порівнювати числа в межах числа 7. Завдання № 2. Самостійна робота учнів. Потім учні називають хибні нерівності та повідомляють, як вони виправили помилку, щоб одержати істинні нерівності.

2. Формування вмінь додавати і віднімати числа на числовому промені. Завдання № 5 із вкладки 25. Виконується з коментованим письмом. Перед виконанням згадуємо, які дії слід виконати, щоб додати або відняти числа, користуючись числовим променем. З’ясовуємо, на що вказують стрілки на променях.

3. Закріплення складу чисел. Завдання № 4. Робота в парах із подальшою взаємоперевіркою.

4. Закріплення уявлень про арифметичні дії додавання і віднімання, їх схематичну інтерпретацію. Завдання № 5. Учитель ставить короткі запитання, учні надають розгорнуті відповіді. Що позначає замкнена крива на першому малюнку? Яка схема відповідає малюнку? Як змінилася кількість курчат? Який вираз доберемо? Чому? Яке значення виразу?

Що позначає замкнена крива на другому малюнку? Перевірте, чи відповідає цьому малюнку інша схема. Поясніть, чому. Чи підходить до малюнка і схеми другий вираз? Чому має бути вираз, в якому між числами стоїть знак віднімання? Знайдіть значення виразу. Що позначає число 3?

5. Закріплення додавання і віднімання числа 1. Завдання № 6. Учитель розповідає про те, що Білосніжка склала рівності, але неслухняні гноми забрали карточки зі значеннями виразів. Отже, учні мають допомогти Білосніжці — повернути числа на свої місця.

Як треба міркувати, щоб додати число 1? відняти число 1?

[До 4 додати 1 — це означає одержати наступне число 5. Отже, одне число ми повернули на місце...]

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили на уроці? Які вміння вдосконалювали? Що сподобалося на уроці найбільше? Як можна міркувати, щоб додати число 1? відняти число 1? Як виконують додавання та віднімання на числовому промені? Як міркують при порівнянні чисел за їх розташуванням на числовому промені?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити