Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 26. Досліджуємо склад числа 7

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення про сутність додавання та віднімання.

Дидактична задача: формувати поняття про склад числа 7; учити подавати число 7 у вигляді суми двох доданків. Формувати уявлення про сутність додавання та віднімання; уміння користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу, рівність, нерівність; істинна нерівність, хибна нерівність. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6. Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв'язку дій додавання та віднімання в ході складання до схем рівностей на додавання та віднімання.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, порівняння, узагальнення; навчати робити істинні висновки.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

У давніх Єгипті та Вавилоні число 7 розглядалося як сума двох «життєвих» чисел: 3 і 4. Три людини — батько, мати, дитина — складають основу життя; а чотири — це число сторін світу й напрямків вітру, звідки приходить дощ, цілюща волога, яка робить землю родючою. За твердженням давньогрецького вченого Піфагора, сума чисел 3 і 4 (які символізують собою трикутник і квадрат) є проявом закінченості й довершеності. Сьогодні ми вивчатимемо всі випадки складу числа 7...

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Робота за сходинками складності: І — назвати геометричні фігури, які подано на малюнку; ІІ — встановити, за яким правилом змінюється ознака; ІІІ — продовжити ряд фігур; IV — по пам’яті назвати порядок розташування фігур.

2. Усна лічба.

Назвіть числа від 1 до 7 у порядку збільшення (зростання).

Назвіть числа від 1 до 7 у порядку зменшення (спадання).

Назвіть всі числа, які менші ніж 7.

Назвіть числа, які більші за 7.

Назвіть числа, які більші за 5, але менші ніж 7; більші за 3, але менші ніж 6.

3. Математичний диктант. Завдання № 1 із вкладки 26.

1) Намалюйте 7 трикутників.

2) Запишіть число наступне до числа 6; 4; 2; 5.

3) Запишіть число попереднє до числа 7; 3; 5; 2.

4) Запишіть число, яке стоїть між числами 4 і 6.

5) Запишіть числа, між якими стоїть число 6

4. Актуалізація уявлення про арифметичні дії додавання і віднімання. Завдання № 1 виконується колективно. Що означає додати? відняти? Як змінюється кількість об’єктів, коли об’єднуємо? коли вилучаємо? Розгляньте схеми та вирази під ними. Доберіть до кожної схеми вираз. Відповідь поясніть.

5. Актуалізація складу чисел 2, 3, 4, 5, 6. Учитель показує учням картки із двома числами; учні називають число, склад якого показано, та відповідну рівність на додавання.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

Ознайомлення зі складом числа 7

1. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Покладіть на парту 7 кружків. Скільки всього кружків? Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скільки кружків зліва? Скільки кружків справа? Скільки всього кружків? Отже, з яких чисел складається число 7? [З чисел 6 і 1.] Пересуньте ще 1 кружок зліва направо...

2. Завдання № 2 виконується з коментарем.

3. Завдання № 2 із вкладки 26. Самостійна робота учнів.

Первинне закріплення складу числа 7

4. Завдання № 3 і 4. Самостійна робота учнів. Під час перевірки пропонуємо учням усно скласти за будь-якою кісточкою доміно дві рівності на додавання і дві — на віднімання.

5. Завдання № 3 із вкладки 26. Учні коментують вибір кісточок доміно за вимогою та складання рівностей. [Розглянемо першу кісточку: зліва 6 точок, справа — 1. Числа 6 і 1 складають число 7. Ця кісточка підходить. Спочатку об’єднуємо точки зліва і справа. Об’єднати — означає додати. Складаємо рівність: 6 + 1 = 7. Записуємо її. Тепер об’єднуємо точки справа і зліва. Складаємо рівність: 1 + 6 = 7. Записуємо її. Усього 7 точок. Вилучимо точки зліва. Вилучити — означає відняти. Складаємо рівність: 7 - 6 = 1. Записуємо її. Тепер вилучаємо точку справа. Складаємо рівність: 7 - 1 = 6. Записуємо її...]

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Закріплення розуміння складу числа 7

1. Завдання № 5 виконується з коментарем.

2. Завдання № 4 із вкладки 26. Самостійна робота учнів.

3. Формування вмінь додавати і віднімати число 1. Завдання № 7. Поданий числовий промінь є опорою для учнів, яким ще важко уявляти натуральну послідовність чисел. Стрілочки на промені вже не ставимо, а акцент під час виконання завдання робимо на поясненні виконуваних дій. Завдання виконується з коментованим письмом.

4. Закріплення порівняння чисел на основі їх розташування на числовому промені. Завдання № 6. Де на числовому промені розташовані числа, які менші ніж дане? більші за дане? Як називають запис зі знаком «<» або «>»?

У відповіді учні мають використовувати терміни «істинна нерівність», «хибна нерівність». Учитель акцентує увагу на тому, що, виправляючи помилки, учні перетворюють хибні нерівності на істинні.

5. Розвиток логічного мислення учнів. Завдання № 8.

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося на уроці найбільше? З яких чисел складається число 7? Доповніть числа 2 (6; 3; 1) до 7.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити