Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 27. Повторюємо числа 1-7

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення про сутність додавання та віднімання.

Дидактична задача: формувати уявлення про сутність додавання та віднімання, вміння зображувати додавання та віднімання схематично; формувати вміння користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу; рівність, нерівність; істинна рівність, хибна рівність. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6. Актуалізувати знання складу чисел 2-7. Учити порівнювати числа за їх місцем у натуральному ряді. Формувати вміння виконувати додавання та віднімання числа 1.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, порівняння, узагальнення.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

На цьому уроці ми підсумуємо все те, що ми дізналися про числа в межах 7: порядок їх слідування при лічбі; одержання даного числа з попереднього або наступного до нього числа, порівняння та склад чисел. Також вдосконалюватимемо вміння виконувати арифметичні дії додавання та віднімання на числовому промені; вміння додавати та віднімати число 1; складати за малюнками по дві рівності на додавання і по дві — на віднімання; продовжимо ілюструвати схемами арифметичні дії додавання та віднімання.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Робота за сходинками складності: І — назвати геометричні фігури, які подано на малюнку; ІІ — встановити, за яким правилом змінюється ознака; ІІІ — продовжити ряд фігур; ІV — по пам’яті назвати порядок розташування фігур.

2. Усна лічба.

Назвіть числа від 1 до 7 у порядку збільшення (зростання).

Назвіть числа від 1 до 7 у порядку зменшення (спадання).

Назвіть «сусідів» числа: 6, 4, 2.

Як одержати наступне число до даного? попереднє число? Що означає додати 1? відняти 1?

Як отримати число 7 із попереднього до нього числа?

Як отримати число 5 із наступного до нього числа?

Назвіть числа, які більші за 2, але менші ніж 6; більші за 5, але менші ніж 7; менші ніж 9, але більші за 4.

3. Завдання № 1 і 2 виконуються колективно.

Як ми міркуємо при порівнянні чисел? [Числа можна порівнювати за їх розташуванням на числовому промені: числа, які на числовому промені ліворуч від даного,— менші ніж дане число; числа, які праворуч від даного,— більші.]

4. Пропонуємо учням дещо ускладнене завдання.

В Олі в кишені лежать цукерки. Вона сказала подругам Наталці та Оленці, що в неї є цукерки. Чи можуть бути істинними такі твердження дівчаток? Наталка: «В Олі більше ніж 3, але менше ніж 5 цукерок». Оленка: «В Олі менше ніж 3, але більше ніж 5 цукерок». [Твердження Наталки істинне, воно визначає, скільки цукерок в Олі,— 4 цукерки. Твердження Оленки хибне: не існує таких чисел, які водночас менші ніж 3 і більші за 5.]

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

Закріплення складу числа 7

1. Завдання № 7 із вкладки 27 виконується учнями в парах із подальшою взаємоперевіркою.

2. Завдання № 1 виконується учнями самостійно.

Формування вміння складати рівності за предметними множинами

3. Завдання № 3. Треба множину фігур розбити на дві підмножини. За якими ознаками це можна зробити? [За формою; за кольором; за розміром.]

4. Завдання № 2 із вкладки 27 виконується учнями самостійно.

Закріплення розуміння сутності додавання і віднімання

5. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Учитель пропонує учням взяти 3 червоні та 4 зелені кружки, якими вони позначатимуть яблука.

1) На тарілці 3 червоні яблука і 4 зелені. Позначте кожне яблуко кружком відповідного кольору та складіть схему на парті. Об’єднайте всі яблука. Усього яблук більше чи менше, ніж окремо червоних? ніж окремо зелених? Якою арифметичною дією дізнаємося, скільки всього яблук? Складіть відповідну рівність.

2) На тарілці було 6 яблук. 2 яблука з’їли. Складіть схему на парті. Покажіть яблука, які залишились. Залишилося яблук більше чи менше, ніж було? Якою дією дізнаємось, скільки яблук залишилось? Складіть відповідну рівність.

Формування вмінь добирати схему та вираз до ситуації об'єднання або вилучення

6. Завдання № 6. Колективна робота.

Щоб дізнатися, скільки груш залишилося в бабусі, хлопчик ліворуч зробив схематичний малюнок, а хлопчик праворуч — схематичне креслення. Перевіряємо роботу хлопчиків.

Розглянемо схематичний малюнок. Кружки із дужкою і числом 7 позначають груші, що зірвала бабуся. Кружки із дужкою і числом 4 позначають груші, які бабуся віддала онукові. Але ж, якщо бабуся віддала груші, то, щоб показати груші, які в неї залишилися, треба із 7 груш вилучити 4 груші, а хлопчик зліва всі груші об’єднав. Отже, малюнок виконано неправильно.

Розглянемо схематичне креслення. Відрізок із дужкою і числом 7 позначає груші, які зірвала бабуся. Відрізок із дужкою і числом 4 позначає груші, які бабуся віддала. Відрізок із дужкою і знаком питання позначає груші, що залишилися в бабусі. Щоб показати груші, які залишилися, треба вилучити, що й зроблено на кресленні. Отже, креслення складено правильно. Аналогічно працюємо над завданням № 5.

7. Завдання № 4. Колективна робота.

На малюнку 6 жабок у озері та 1 жабка стрибає до них у воду, отже, можна дізнатися, скільки стало жабок у озері. Щоб показати, скільки стало жабок, треба об’єднувати. Тому в цьому випадку слід вибрати схему, де відрізок зі знаком питання позначає об’єднання двох множин. Це — друга схема. На ній червоний відрізок позначає, що в озері було 6 жабок, а зелений — що одна жабка стрибнула в озеро. Цілий відрізок, що складається з двох частин і позначений знаком питання, позначає, скільки жабок стало в озері. Об’єднати — це означає додати, тому вибираємо вираз, де між числами 6 і 1 стоїть знак дії додавання. Перелічуємо усіх жабок. Усього 7 жабок. Отже, значення виразу — 7.

8. Формування вмінь додавати і віднімати числа на числовому промені. Завдання № 4 із вкладки 27. Самостійна робота учнів. Зверніть увагу: в цьому завданні немає жодної підказки-допомоги. Учитель радить учням намалювати на промені стрілки, які допоможуть правильно обчислити значення виразів. Крім того, це завдання можна подати дещо інакше: виконати дії додавання та віднімання на підставі знання складу чисел, а результат перевірити на числовому промені.

9. Формування вмінь додавати і віднімати число 1. Завдання № 7. Учитель пропонує учням не лише знайти й виправити помилки, але й пояснити їх. Учні читають хибні рівності та перетворюють їх на істинні.

10. Розвиток графічних навичок учнів. Завдання № 3 із вкладки 27 виконується учнями самостійно.

11. Розвиток логічного мислення учнів. Завдання № 8.

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили на уроці? Які вміння вдосконалювали? Що сподобалося на уроці найбільше? Що ви робите найкраще? Як називають запис, у якому між числами стоїть знак порівняння? знак рівності? Які можуть бути рівності та нерівності? Як ви розумієте поняття «істинна рівність (нерівність)»? «хибна рівність (нерівність)»? Чим можна користуватися при додаванні або відніманні чисел? [Числовим променем.] Як виконують арифметичні дії на числовому промені?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити