Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 28. Вивчаємо число і цифру 8

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про число 8; учити писати цифру 8, співвідносити число предметів і цифру; ознайомити зі способом утворення числа 8, порядком чисел при лічбі від 1 до 8. Формувати уявлення про сутність додавання та віднімання. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7. Учити виконувати додавання та віднімання на числовому промені, додавання та віднімання числа 1.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування.

XIД УРОКУ

І. MОTИBAЦIЯ НАВЧАЛЬНО-ШЗНАВАЛЬНОЇ ДIЯЛЬHОCTI УЧHIB

Сьогодні ми вивчатимемо число, яке позначають цифрою, що складається з двох «петельок». Ця цифра нагадує пісочний годинник, а якщо її розташувати горизонтально, означає нескінченність... («Два кільця без початку і кінця»!) Це — число «вісім», яке позначається цифрою 8. За Піфагором, 8 — символ гармонії. Для наших пращурів число 8 мало певне значення. Зібрання давньоєгипетських богів — пантеон Тота — включало 8 божеств; стародавні єгиптяни вірили, що Земля у вигляді човна тримається на плечах 8 богів і що 8 богів брали участь у створенні світу. У прадавній цивілізації майя говорили про 8 сторін світу: 4 основні — захід, північ, схід, південь; 4 — допоміжні: північний схід... Згодом число 8 мало певну значущість і в будівництві: у світовій архітектурі популярні будівлі у формі восьмикутника.

ІІ. АКТУАЛ!ЗАЩЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Робота за сходинками складності: І — назвати геометричні фігури, які подано на малюнку; ІІ — встановити, за яким правилом змінюється ознака; ІІІ — продовжити ряд фігур; IV — по пам’яті назвати порядок розташування фігур.

2. Усна лічба.

Назвіть наступне число до числа 7 (3, 6, 2...). Як отримати наступне число до даного?

Назвіть попереднє число до числа 7 (2, 5, 4, 6...). Як отримати попереднє число до даного?

Назвіть «сусідів» числа 6 (3, 6, 2...), вказуючи, яке число наступне і яке — попереднє до нього.

Назвіть числа, які більші за 5, але менші ніж 8; більші за 2, але менші ніж 5; більші за 5, але менші за 7.

Назвіть числа від 3 до 7 у порядку збільшення (зростання).

Назвіть числа від 2 до 5 у порядку зменшення (спадання).

Що означає до числа додати 1? [Додати 1 — це означає отримати наступне число.]

Що означає від числа відняти 1? [Відняти 1 — це означає отримати попереднє число.]

3. Завдання № 2 із вкладки 28. Самостійна робота учнів.

4. Актуалізація вмінь порівнювати числа. Завдання № 1. Колективна робота. [Числа, які менші ніж 7, розташовуються ліворуч від числа 7. Проте хлопчик підкреслив і число 7, а 7 не менше ніж 7. Саме в цьому помилка.]

5. Актуалізація способу додавання та віднімання числа 1. Завдання № 2. Матеріальною опорою для цього завдання є числовий ряд, поданий у попередньому завданні (№ 2); акцент робимо на словесних поясненнях виконуваних дій. Завдання виконується з коментованим письмом.

Як отримати наступне число? попереднє число? Що означає додати до даного числа 1? відняти 1?

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

1. Формування поняття про число 8. Позначення числа 8 цифрою. Завдання № 3. Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників і кругів на малюнку? Прикрийте пальцем трикутник справа. Скільки на малюнку залишилось трикутників? [7] Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки чотирикутників? стільки ж, скільки кругів? [Додати ще 1 трикутник.] Число, яке характеризує в даному випадку кількість трикутників, чотирикутників і кругів,— це число 8.

Число «вісім» на письмі позначають цифрою 8. Уважно розгляньте друковану та рукописну цифру 8. На що вона схожа? («В цифри 8 — два кільця / Без початку і кінця».)

2. Визначення місця числа 8 у натуральному ряді. Способи одержання числа 8. Назвіть числа 1-8 у прямому та зворотному порядках. Визначте місце числа 8 на числовому промені. [Число 8 безпосередньо йде за числом 7 і стоїть перед числом 9.] Як одержати число 8 із попереднього до нього числа? [До попереднього числа 7 додати 1.] Отже, 8 — це 7 і 1, тобто 8 = 7 + 1. Назвіть наступне число до числа 8. Як одержати 8 із наступного до нього числа? [Від наступного числа 9 відняти 1.] Отже, 8 — це 9 без 1, тобто 8 = 9 - 1.

3. Навчання написання цифри 8. Розгляньте, як пишуть цифру 8. З яких елементів вона складається? Прописуємо цифру 8 у повітрі, називаючи її елементи. Використовуємо «цифри-шершавчики».

Завдання № 1 із вкладки 28. Учні прописують цифру 8, називаючи її елементи.

Співвіднесення цифри та числа об'єктів

4. Завдання № 4 виконується колективно. Учитель демонструє малюнок на дошці і пропонує перевірити, чи правильно позначено цифрами число об’єктів. Учні перевіряють і виправляють помилки.

5. Завдання № 3 із вкладки 28. Самостійна робота учнів. Під час перевірки учні мають назвати множину, в якій найбільше елементів, а потім назвати найбільше із записаних чисел.

6. Можна запропонувати дещо ускладнений варіант попереднього завдання. Завдання № 5 виконується з коментарем.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

Закріплення знань складу чисел 2-7 та вмінь подавати ці числа у вигляді суми двох доданків

1. Завдання № 8. Самостійна робота учнів. Під час колективної перевірки учні за складом числа називають рівності на додавання, а вчитель записує їх на дошці.

2. Потім пропонуємо усно назвати пари чисел, які складають число: 2, 3, 4.

3. Завдання № 6 із вкладки 28 виконується учнями самостійно.

Закріплення розуміння сутності додавання та віднімання

4. Завдання № 7. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». (Виконуються на аркушах і на дошці.)

1) У Сашка 6 кульок. Лопнули 2 кульки. Виконайте малюнок і покажіть кульки, які залишилися.

Залишилося кульок більше чи менше, ніж було? За допомогою якої арифметичної дії знайдемо менше число? Запишіть рівність.

2) У Наталки 4 сині кульки і 3 червоних. Позначте кожну кульку кружком відповідного кольору, виконайте малюнок. Покажіть лінією всі кружки.

Усього кружків більше чи менше, ніж окремо червоних? ніж окремо синіх? За допомогою якої арифметичної дії знайдемо більше число? Запишіть рівність.

5. Формування вміння зображати схематично ситуації, що відповідають арифметичним діям додавання та віднімання. Завдання № 6. Учні аналізують ситуацію, зображену на малюнку; добирають схему та вираз, пояснюють свій вибір; знаходять значення виразу. [На дереві було 8 яблук. 3 яблука впало. Замкненою кривою обведені яблука, що залишилися. Щоб показати, скільки яблук залишилося, треба з усіх яблук вилучити ті, що впали... Отже, нам потрібна схема, на якій частину вилучають...]

6. Розвиток логічного мислення учнів. Завдання № 5 із вкладки 28 виконується колективно. Пропоноване завдання сприяє також розвитку узагальненого сприйняття сутності арифметичних дій.

[Цілий відрізок, позначений дужкою з літерою А, складається з двох частин — К і М. Об’єднуємо частини К і М — отримаємо цілий відрізок: К + М = А. Об’єднуємо частини М і К — отримаємо цілий відрізок: М + К = А. Із цілого відрізка виключаємо частину К — отримаємо іншу частину — М, тобто А - К = М. Із цілого відрізка виключаємо частину М — отримаємо іншу частину — К, тобто А - М = К.]

7. Формування вмінь виконувати додавання і віднімання на числовому промені. Завдання № 4 із вкладки 28 виконується учнями в парах. Перевірте, чи правильно знайшли значення виразів за числовим променем. Проаналізуйте записи, виправте помилки, якщо вони є, і поясніть їх. [Записані рівності є істинними.]

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося на уроці найбільше? Як одержати число 8 із попереднього до нього числа? із наступного? Схарактеризуйте місце числа 8 на числовому промені. На що схожа цифра 8?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити