Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 31. Порівнюємо числа

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення про сутність додавання та віднімання.

Дидактична задача: Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин із арифметичною дією додавання, практичну дію виключення частини елементів множини — з арифметичною дією віднімання; інтерпретувати додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, поняттями вираз, значення виразу. Учити складати рівності на додавання та віднімання на основі складу чисел 2-8. Формувати вміння виконувати додавання та віднімання числа 1.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні ми підсумуємо все, що ви дізналися про числа в межах 8: порядок їх слідування при лічбі; одержання числа із попереднього або наступного до нього числа; порівняння та склад чисел.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Робота за сходинками складності: І — назвати геометричні фігури, які подано на малюнку; ІІ — встановити, за яким правилом змінюється ознака; ІІІ — продовжити ряд фігур; IV — по пам’яті назвати порядок розташування фігур.

2. Усна лічба.

Назвіть числа 1-8 у порядку збільшення (зростання); у порядку зменшення (спадання).

Назвіть «сусідів» числа: 7, 5, 3, указуючи попереднє і наступне до нього числа.

Як одержати наступне число? попереднє число? Що означає додати 1? відняти 1?

Як отримати число 8 із попереднього до нього числа?

Як отримати число 6 із наступного до нього числа?

Актуалізація уявлень про сутність додавання і віднімання, вміння складати рівності за кресленням

3. Завдання № 1 виконується колективно.

Що зображено на першому малюнку? Що робили: об’єднували чи вилучали? Яка арифметична дія відповідає об’єднанню? вилученню? Складіть вираз. Знайдіть значення виразу...

4. Завдання № 4. Це завдання ускладнене тим, що учні повинні самостійно позначити відрізки відповідними числами. Після цього учитель пропонує проаналізувати креслення, пояснити їх, дібрати відповідні вирази та знайти їх значення.

5. Завдання № 4 із вкладки 31 виконується учнями в парах.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Формування вміння додавати і віднімати число 1. Завдання № 3 із вкладки 31 виконується учнями в парах. Завдання № 6 виконується учнями самостійно. Спочатку слід записати наступні або попередні числа, а потім на основі зроблених записів виконати додавання та віднімання числа 1. Доцільно, щоб учні виконували завдання з коментованим письмом.

2. Закріплення складу числа 1. Формування вмінь складати по дві рівності на додавання і віднімання за малюнком. Завдання № 2 виконується з коментарем. Водночас здійснюється пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв’язку арифметичних дій додавання та віднімання.

[Розглянемо першу кісточку: зліва 3 точки, справа 4 точки, всього 7 точок. Складаємо дві рівності на додавання і дві на віднімання: зліва 3 точки, справа 4 точки, об’єднуємо точки зліва направо, всього 7 точок: 3 + 4 = 7; об’єднуємо точки справа наліво: 4 + 3 = 7, усього 7 точок; вилучаємо 3 точки зліва (закриваємо пальцем), залишається 4 точки: 7 - 3 = 4; вилучаємо 4 точки справа, залишається 3 точки: 7 - 4 = 3...] Завдання № 3 виконується з коментарем. Завдання № 1 із вкладки 31 виконується учнями в парах.

3. Закріплення складу числа 8. Завдання № 2 із вкладки 31. Учитель пропонує учням виконати завдання самостійно, а потім оцінити свої досягнення. Звертаємо увагу учнів на те, що вони мають зафарбовувати лише ті частини малюнка, де записані вирази зі значенням 8; решту зафарбовувати не слід.

4. Формування навичок порівняння чисел. Завдання № 5 виконується колективно.

5. Розвиток логічного мислення учнів. Пропоновані завдання спрямовані на усвідомлення учнями співвідношення понять цілого та його частини.

1) У танцювальному гуртку займаються 8 дівчаток і 7 хлопчиків. Кого в гуртку більше: хлопчиків чи дітей? [Хлопчики та дівчатка — це діти. Діти — це ціле. Хлопчики та дівчатка — його частини.Це можна проілюструвати на схемі. Очевидно, що ціле (діти) більше, ніж його частина (хлопчики).]

2) До свята зробили 9 червоних і 7 жовтих ліхтариків. Чого зроблено більше: ліхтариків чи червоних предметів?

3) У вазі стоять 4 тюльпани і 3 нарциси. Чого у вазі більше: тюльпанів чи квітів?

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили на уроці? Які вміння вдосконалили? Що сподобалося на уроці найбільше? Які завдання ви стали виконувати краще?Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити