Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 31. Порівнюємо числа

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення про сутність додавання та віднімання.

Дидактична задача: Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин із арифметичною дією додавання, практичну дію виключення частини елементів множини — з арифметичною дією віднімання; інтерпретувати додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, поняттями вираз, значення виразу. Учити складати рівності на додавання та віднімання на основі складу чисел 2-8. Формувати вміння виконувати додавання та віднімання числа 1.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні ми підсумуємо все, що ви дізналися про числа в межах 8: порядок їх слідування при лічбі; одержання числа із попереднього або наступного до нього числа; порівняння та склад чисел.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Робота за сходинками складності: І — назвати геометричні фігури, які подано на малюнку; ІІ — встановити, за яким правилом змінюється ознака; ІІІ — продовжити ряд фігур; IV — по пам’яті назвати порядок розташування фігур.

2. Усна лічба.

Назвіть числа 1-8 у порядку збільшення (зростання); у порядку зменшення (спадання).

Назвіть «сусідів» числа: 7, 5, 3, указуючи попереднє і наступне до нього числа.

Як одержати наступне число? попереднє число? Що означає додати 1? відняти 1?

Як отримати число 8 із попереднього до нього числа?

Як отримати число 6 із наступного до нього числа?

Актуалізація уявлень про сутність додавання і віднімання, вміння складати рівності за кресленням

3. Завдання № 1 виконується колективно.

Що зображено на першому малюнку? Що робили: об’єднували чи вилучали? Яка арифметична дія відповідає об’єднанню? вилученню? Складіть вираз. Знайдіть значення виразу...

4. Завдання № 4. Це завдання ускладнене тим, що учні повинні самостійно позначити відрізки відповідними числами. Після цього учитель пропонує проаналізувати креслення, пояснити їх, дібрати відповідні вирази та знайти їх значення.

5. Завдання № 4 із вкладки 31 виконується учнями в парах.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Формування вміння додавати і віднімати число 1. Завдання № 3 із вкладки 31 виконується учнями в парах. Завдання № 6 виконується учнями самостійно. Спочатку слід записати наступні або попередні числа, а потім на основі зроблених записів виконати додавання та віднімання числа 1. Доцільно, щоб учні виконували завдання з коментованим письмом.

2. Закріплення складу числа 1. Формування вмінь складати по дві рівності на додавання і віднімання за малюнком. Завдання № 2 виконується з коментарем. Водночас здійснюється пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв’язку арифметичних дій додавання та віднімання.

[Розглянемо першу кісточку: зліва 3 точки, справа 4 точки, всього 7 точок. Складаємо дві рівності на додавання і дві на віднімання: зліва 3 точки, справа 4 точки, об’єднуємо точки зліва направо, всього 7 точок: 3 + 4 = 7; об’єднуємо точки справа наліво: 4 + 3 = 7, усього 7 точок; вилучаємо 3 точки зліва (закриваємо пальцем), залишається 4 точки: 7 - 3 = 4; вилучаємо 4 точки справа, залишається 3 точки: 7 - 4 = 3...] Завдання № 3 виконується з коментарем. Завдання № 1 із вкладки 31 виконується учнями в парах.

3. Закріплення складу числа 8. Завдання № 2 із вкладки 31. Учитель пропонує учням виконати завдання самостійно, а потім оцінити свої досягнення. Звертаємо увагу учнів на те, що вони мають зафарбовувати лише ті частини малюнка, де записані вирази зі значенням 8; решту зафарбовувати не слід.

4. Формування навичок порівняння чисел. Завдання № 5 виконується колективно.

5. Розвиток логічного мислення учнів. Пропоновані завдання спрямовані на усвідомлення учнями співвідношення понять цілого та його частини.

1) У танцювальному гуртку займаються 8 дівчаток і 7 хлопчиків. Кого в гуртку більше: хлопчиків чи дітей? [Хлопчики та дівчатка — це діти. Діти — це ціле. Хлопчики та дівчатка — його частини.Це можна проілюструвати на схемі. Очевидно, що ціле (діти) більше, ніж його частина (хлопчики).]

2) До свята зробили 9 червоних і 7 жовтих ліхтариків. Чого зроблено більше: ліхтариків чи червоних предметів?

3) У вазі стоять 4 тюльпани і 3 нарциси. Чого у вазі більше: тюльпанів чи квітів?

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили на уроці? Які вміння вдосконалили? Що сподобалося на уроці найбільше? Які завдання ви стали виконувати краще?Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити