Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 32. Вивчаємо число і цифру 9

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про число 9; учити писати цифру 9, співвідносити число предметів і цифру; ознайомити учнів зі способом утворення числа 9, порядком чисел при лічбі від 1 до 9. Формувати вміння складати рівності на додавання та віднімання за предметними множинами, складати рівності на додавання на основі складу чисел 2-8, виконувати додавання та віднімання на числовому промені, додавання та віднімання числа 1. Формувати вміння схематично зображувати ситуації, які вимагають об'єднання або вилучення.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування; навчати робити істинні висновки.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

У багатьох народів число 9 вважалося таким же важливим і досконалим, як 3. У давньогрецькій міфології 9 муз: поезії, музики, трагедії, комедії, лірики, гімнів, танцю, історії, астрономії. Троянська війна тривала 9 років, Одіссей мандрував 9 років... У стародавніх римлян, германців існував дев’ятиденний тиждень. У казках — дев’ятиголові змії, у міфах — гідри. За віруваннями етрусків, грім надсилали 9 богів. Про 9 ярусів підземного світу йдеться в міфах народів Америки, Скандинавії. Під час штормів дев’ятий вал — найнебезпечніший. У Карпатах короваї мали робити саме 9 коровайниць. На Поліссі після заручин пекли 9 пирогів і несли нареченій...

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 3 зошита. Назвіть кожну фігуру. Якого кольору ламані лінії? Що ви можете про них розказати? Якого кольору криві лінії? замкнена крива? Якого кольору пряма лінія? Що ви знаєте про пряму лінію?

2. Усне опитування, графічні вправи. (Для графічних вправ учні використовують аркуш у клітинку.)

Що означає додати? відняти?

Яку дію треба виконати, щоб стало менше? щоб стало більше?

Проведіть лінію завдовжки в 3 клітинки; 7 клітинок...

Поставте точку посередині рядка. Проведіть від точки лінію завдовжки в 5 клітинок управо; лінію в 1 клітинку вліво. Які фігури утворилися?

Відлічіть 3 клітинки вниз від останнього заповненого рядка в аркуші, поставте точку. Від точки проведіть лінію завдовжки 3 клітинки вниз, потім завдовжки 1 клітинку вправо, 2 вгору, 1 вправо, 2 вниз, 1 вправо, 2 вгору, 1 вправо, 2 вниз. Продовж- те візерунок.

Назвіть число, яке стоїть у числовому ряді за числом: 6, 2, 4, 7.

Назвіть попереднє число до числа: 8, 4, 6, 5. Як одержати попереднє число?

Назвіть наступне число до числа: 5, 3, 1. Як одержати наступне число?

Між якими числами міститься число: 6, 7?

3. Актуалізація порядку розташування чисел на числовому промені. Завдання № 1 виконується колективно. Здогадайтесь, за яким правилом створено кожну числову послідовність. Продовжте послідовності. Як наочну допомогу використовуйте числовий промінь.

4. Актуалізація способу одержання чисел з наступного або попереднього числа. Завдання № 2 із вкладки 32. Виконується з коментованим письмом. [До 3 додати 1 — це означає отримати наступне число 4. Число 4 стоїть після 3. Записуємо його в клітинку праворуч. Записуємо значення виразу: 3 + 1 = 4...]

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Формування поняття про число 9. Позначення числа цифрою 9. Завдання № 2. Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників і кругів на малюнку? Закрийте пальцем трикутник справа. Скільки на малюнку залишилось трикутників? [8] Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки чотирикутників? стільки ж, скільки кругів? [Додати ще 1 трикутник.] Число, яке характеризує в даному випадку кількість трикутників, чотирикутників і кругів,— це число 9.

Число «дев’ять» на письмі позначають цифрою 9. Уважно розгляньте друковану та рукописну цифру 9. На що вона схожа? Це ніби перекинута шістка! («Цифра 9, чи дев’ятка, / Наче в цирку акробатка: / Сторчака перевернеться, / Враз у шістку обернеться».)

2. Визначення місця числа 9 у натуральному ряді. Способи одержання числа 9. Назвіть числа 1-9 в прямому та зворотному порядках.

Визначте місце числа 9 на числовому промені. [Число 9 безпосередньо йде за числом 8 і стоїть перед числом 10.] Як одержати число 9 із попереднього до нього числа? [До попереднього числа 8 додати 1.] Отже, 9 — це 8 і 1; 9 = 8 + 1. Назвіть наступне число до числа 9. Як одержати 9 із наступного до нього числа? [Від наступного числа 10 відняти 1.] Отже, 9 — це 10 без 1; 9 = 10 - 1.

Навчання написання цифри 9

3. Розгляньте, як пишеться цифра 9. Із яких елементів вона складається? Пропишіть цифру 9 у повітрі, називаючи її елементи.

Використовуємо «цифри-шершавчики».

4. Завдання № 1 із вкладки 32. Учні називають елементи цифри 9, прописують її.

Співвіднесення цифри та числа об'єктів

5. Завдання № 3. Самостійна робота учнів: вони мають обвести кожну множину, полічити в ній елементи, провести лінію від множини до цифри, якою записано число, що відповідає кількості елементів даної множини.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Формування вмінь складати по дві рівності на додавання і віднімання за малюнком.

1) Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Завдання № 4 виконується колективно.

Покладіть на парті 3 зелені трикутники та 5 жовтих. Складіть відповідні рівності: дві — на додавання і дві — на віднімання. Придумайте подібне завдання для сусіда по парті й перевірте, як він його виконає.

2) Завдання № 6 виконується колективно. Розгляньте схеми. Складіть за схемами можливі рівності.

[На першій схемі цілий відрізок складається з двох частин: синьої 6 та червоної 3. Об’єднуємо синю та червону частини, отримаємо цілий відрізок: 6 + 3 = 9. Об’єднуємо червону та синю частини, отримаємо цілий відрізок: 3 + 6 = 9. Із цілого відрізка вилучаємо синю частину, залишається червона частина: 9 - 6 = 3. Із цілого відрізка вилучаємо червону частину, залишається синя частина: 9 - 3 = 6...]

3) Для узагальнення способу дії можна запропонувати складніше завдання. Чарівниця перетворила числа на букви. Допоможіть звільнити числа від чар — складіть рівності за схемою. Які числа можуть бути на місці А, В і С?

[Цілий відрізок, позначений дужкою із літерою А, складається з двох частин — В і С. Об’єднуємо частини В і С — отримаємо цілий відрізок: В + С = А. Об’єднуємо частини С і В — отримаємо цілий відрізок: С + В = А. Із цілого відрізка вилучаємо частину В — отримаємо іншу частину — С, тобто А - В = С. Із цілого відрізка вилучаємо частину С — отримаємо іншу частину — В, тобто А - С = В.]

2. Опрацювання вмінь добирати схему та вираз до сюжетного малюнка. Завдання № 5.

[На першому малюнку 7 жовтих рибок і 2 сині. Щоб показати, скільки всього рибок, їх треба об’єднати. Тому слід вибрати схему, де відрізок зі знаком питання позначає об’єднання двох множин. Це — третя схема. На ній жовтий відрізок позначає 7 жовтих рибок, а синій — 2 сині рибки. Цілий відрізок, який складається з двох частин і позначений знаком питання, позначає усіх рибок. Об’єднати — це означає додати, тому вибираємо вираз, де між числами 7 і 2 стоїть знак дії додавання. Перелічуємо всіх рибок. Усього 9 рибок. Отже, значення виразу — 9...]

3. Закріплення вмінь виконувати додавання і віднімання на числовому промені. Завдання № 3 із вкладки 32. Самостійна робота учнів. Учні мають розглянути креслення й вирази, доповнити креслення стрілками, знайти значення виразів.

4. Розвиток логічного мислення учнів. Завдання № 7. [Розіб’ємо умову на дві частини.

1 — голос бегемота гучніший за рик лева:

2 — бегемот кричить тихіше за крокодила. Звернемо увагу на іншу частину умови. З неї випливає, що крокодил кричить гучніше за бегемота:

Тепер маємо:

Отже, крокодил кричить гучніше за бегемота. Голос бегемота гучніший за рик лева. Крокодил кричить гучніше лева. Значить, крокодил кричить гучніше за всіх. Тому тексту завдання відповідає остання схема.]

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося на уроці найбільше? Що ви знаєте про число 9? Як одержати число 9 з попереднього до нього числа? з наступного? Якою цифрою позначають число «дев’ять»? На що вона схожа? Яке число наступне за числом 9? Як одержати наступне число? Яке число попереднє до числа 9? Як одержати попереднє число? Що ви повторили на уроці? Які вміння вдосконалили? Що ви стали робити краще після цього уроку?Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити