Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 41. Називаємо компоненти та результати дії додавання

Мета: формувати уявлення про арифметичні дії додавання і віднімання, поняття про математичний вираз — суму.

Дидактична задача: учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання, практичну дію вилучення частини елементів множини з арифметичною дією віднімання; користуватися знаками додавання і віднімання, поняттями вираз, значення виразу. Ознайомити з назвами чисел при додаванні, вчити користуватися термінами перший доданок, другий доданок, значення суми; ознайомити з назвою математичного виразу «сума», визначити його істотну ознаку. Закріпити склад чисел 2-10; учити подавати числа у вигляді суми двох доданків.

Розвивальна задача: розвивати мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; учити логічно міркувати.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

На цьому уроці на вас чекає маленьке відкриття. Ви спробуєте дати назви числам, які додають, та результату арифметичної дії додавання. Ви маєте бути дуже уважними, адже повинні засвоїти знання, які будуть потрібні майже на кожному уроці математики аж до 6-го класу!

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Графічний диктант. (Виконується на аркуші в клітинку.) Відлічить 9 клітинок униз, поставте точку. Проведіть лінію на 3 клітинки вправо, потім на 2 клітинки вгору, на 1 вліво, 1 вгору, 1 вліво, 1 вгору, 1 вправо, 1 вгору, 1 вправо, 1 вгору, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 1 вліво, 1 вниз, 1 вліво, на 2 клітинки вниз, на 5 вправо... Спробуйте продовжити візерунок самостійно.

2. Усне опитування.

Які арифметичні дії ви вивчили? Що означає додати? відняти?

Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало більше? стало менше?

3. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки».

Покладіть зліва на парті 6 жовтих чотирикутників, справа — 2 зелені чотирикутники. Об’єднайте їх. Що означає об’єднати? Складіть відповідний вираз. Коли об’єднали, стало більше чи менше? Полічіть усі чотирикутники. Чому дорівнює значення виразу? Перевірте, чи дійсно всього чотирикутників більше, ніж окремо жовтих і окремо зелених.

Покладіть на парту 8 зелених кругів. Вилучіть 3 круги. Що означає вилучити? Складіть відповідний вираз. Коли вилучили, залишилося більше чи менше, ніж було? Полічіть круги, які залишилися. Чому дорівнює значення складеного вами виразу? Перевірте, чи дійсно залишилося менше кругів, ніж було.

4. Усна лічба. Завдання № 1. Учитель пропонує дізнатися, які числа «мешкають» у будинку. Для цього учням слід знайти значення виразів.

5. Актуалізація вміння складати вираз до схеми, що ілюструє операцію об'єднання чи вилучення. Завдання № 2 виконується з коментарем.

[На першій схемі відрізок, позначений знаком питання, складається з двох відрізків: червоного (він містить 5 одиничних відрізків) і синього (він містить 5 одиничних відрізків); щоб одержати відрізок, позначений знаком питання, треба об’єднати червоний і синій відрізки; об’єднати — це означає додати, тому складаємо вираз: 5 + 5; перелічуванням або на основі складу числа 10 знаходимо значення виразу: 5 + 5 = 10.

На другій схемі відрізок, позначений знаком питання, можна одержати, якщо із цілого відрізка (він містить 9 одиничних відрізків) вилучити частину (вона містить 4 одиничні відрізки); вилучити — це означає відняти, тому складаємо вираз: 9 - 4; перелічуванням або на основі складу числа знаходимо значення цього виразу: 9 - 4 = 5.]

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

1. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Покладіть зліва на парті 4 зелених круги, а справа — 3 червоні. Присуньте червоні круги до зелених. Що ми зробили? Ми об’єднали круги. Полічіть, скільки отримали всього кругів. Усього кругів більше чи менше, ніж окремо зелених і окремо червоних? За допомогою якої арифметичної дії знаходимо більше число? [Дії додавання.] Що ми зробили із зеленими та червоними кругами? [Ми їх об’єднали.] З яких кругів складаються всі круги? [Із зелених і червоних.] Яка арифметична дія відповідає операції об’єднання елементів двох множин? Яким знаком позначається дія додавання? Складіть відповідний вираз із карток з цифрами. [4 + 3.] Усього кругів 4 і ще 3; 4 і ще 3 знаходять дією додавання.

Прочитайте отриманий вираз. Що ми робимо з числами 4 і 3? [Ми їх додаємо.] Якщо числа додають, то як би ви назвали кожне з таких чисел? Пропонуйте ваші варіанти! Числа, які додають, називають доданками. Щоб відрізнити їх за порядком, говорять: перший доданок, другий доданок. Таким чином, 4 і 3 — це доданки: 4 — перший доданок, 3 — другий доданок.

Скільки отримаємо в результаті дії додавання? Полічимо усі круги або додаватимемо 3 червоні круги по одному. Запишемо отриманий результат за допомогою знака «=»: 4 + 3 = 7. Яке число ми отримали в результаті додавання? [Число 7.] Число 7 — це значення суми.

2. Завдання № 3. Розгляньте поданий в зошиті опорний конспект. Прочитайте рівність. Назвіть перший доданок. Яким відрізком він позначений на схемі? Назвіть другий доданок. Яким відрізком він позначений на схемі? Прочитайте результат — значення суми. Яким відрізком сума проілюстрована на схемі? [Відрізком, який складається з двох частин різного кольору.] Прочитайте вираз. Цей вираз називається так само, як і число, що є результатом дії додавання, — сума! Який знак стоїть між числами? [«+».] Отже, якщо між числами стоїть знак «+», то записано математичний вираз — суму. Треба розрізняти суму як математичний вираз (запис, у якому числа поєднані знаком «+») та суму як значення виразу (число — результат дії додавання). Тепер відкриваємо «таємницю» знака «плюс»: 1) він позначає дію, яку треба виконати між числами; 2) він позначає математичний вираз — суму.

3. Первинне закріплення вивченого матеріалу.

(У цьому завданні є «пастка»: 3 - 3 = 6; 7 - 3 = 10 — учні мають помітити, що це рівності на віднімання. Взагалі ці рівності є хибними. Можна запропонувати учням перетворити їх на істинні.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

Закріплення назв компонентів та результату дії додавання

1. Завдання № 2 із вкладки 41 виконується учнями самостійно.

Після виконання завдання вчитель пропонує учням прочитати одержані рівності, називаючи компоненти та результат дії додавання із назвами компонентів та результату.

2. Завдання № 4-6. Самостійна робота учнів. У цих завданнях є «пастки»: підкреслюючи перший доданок, другий доданок або значення суми, учні повинні пропустити рівності на віднімання, тому що доданками називаються числа, які додають, а не віднімають; значенням суми називається результат лише дії додавання.

3. Завдання № 7. Це завдання є оберненим до попереднього. Виконується з коментованим письмом.

4. Завдання № 8 виконується колективно.

5. Формування вміння складати або вибирати за малюнком схему та вираз. Завдання № 9. Колективна робота.

[Равлик пофарбував 5 кружків синьою фарбою, а 1 — червоною; можна дізнатися, скільки всього кружків пофарбував равлик. Для цього треба об’єднати 5 синіх кружків та 1 червоний. Тому треба шукати таку схему, на якій відрізок зі знаком питання одержують у результаті об’єднання 5 і 1. Це — друга схема. На ній червоний відрізок позначає сині кружки, синій — червоний кружок; цілий відрізок, що складається з червоного та синього відрізків, позначає всі кружки. Об’єднати — означає додати, тому складаємо вираз — суму: 5 + 1. Перелічуванням, або на основі складу числа, або на підставі міркування (додати 1 — це означає одержати наступне число) знаходимо значення виразу: 5 + 1 = 6. Усього равлик пофарбував 6 кружків.]

6. Закріплення навичок додавання і віднімання за числовим променем. Завдання № 1 із вкладки 41. Самостійна робота учнів.

7. Графічні вправи. Завдання № 3 із вкладки 41.

8. Розвиток логічного мислення учнів. Завдання № 10. Богдан нижчий за Володю, але вищий за Антона, Сашко — найнижчий серед хлопчиків. Хто з хлопчиків найвищий? [Можна зобразити зріст хлопчиків відрізками: відрізок, що позначає зріст Богдана, коротший ніж відрізок, що позначає зріст Володі, але довший за відрізок, що позначає зріст Антона. Ми вже можемо відповісти на запитання, навіть не креслячи відрізок, що позначає зріст Сашка, бо Сашко найнижчий. Відповідь: найвищий — Володя.]

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що цікаве ви дізналися на уроці? Що навчилися роботи? Що повторили? Що ви тепер знаєте краще, ніж до цього уроку? Які математичні слова-терміни ви почули вперше? Як називаються числа при додаванні? Як називається результат додавання? Як «упізнати» математичний вираз — суму?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити