Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 42. Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 2

Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання частинами на основі правила додавання суми до числа.

Дидактична задача: закріпити розуміння суті додавання і віднімання, назви компонентів та результату дії додавання; формувати навички додавання і віднімання числа 1; ознайомити учнів зі способом додавання і віднімання числа 2; закріпити знання складу числа, вміння подавати число у вигляді суми двох доданків, виконувати додавання на основі складу числа; вчити добирати сюжетний малюнок до схеми.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні ми будемо опрацьовувати назви компонентів і результату дії додавання та математичний вираз — суму. Крім того, перед вами стоїть дуже серйозне завдання — відкрити спосіб додавання числа 2. Отже, хто з вас добре попрацює на уроці, зробить ще один крок в опануванні математичної науки!

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність. [Зміна ознаки відбувається за правилом: форма, форма, колір, форма, форма, колір... Далі має змінитися форма — після конуса прямує піраміда, тому наступною має бути блакитна піраміда.]

2. Математичний диктант. Учні працюють в робочому зошиті.

Запишіть числа, які: менші ніж 10; більші за 4, але менші ніж 7; більші за 6, але менші ніж 10.

Запишіть число, наступне до числа: 5, 8, 2, 7; попереднє до числа: 4, 9, 5, 10.

Запишіть «сусідів» числа 9.

Як одержати число 6 із наступного до нього числа?

Як одержати число 9 із попереднього до нього числа?

3. Актуалізація розуміння суті додавання і віднімання. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Покладіть зліва на парті 7 жовтих чотирикутників, а справа — 3 зелених. Об’єднайте їх. Що означає об’єднати? Складіть відповідний вираз із карток з цифрами та знаками арифметичних дій. Коли об’єднали, стало більше чи менше? Полічіть усі чотирикутники. Чому дорівнює значення складеного вами виразу? Перевірте, чи дійсно всіх фігур більше, ніж окремо жовтих чотирикутників і окремо червоних. Прочитайте рівність із назвою компонентів. Підніміть картку з числом, яке є першим доданком; картку з числом, яке є другим доданком. Підніміть картку з числом, яке є значенням суми.

Покладіть на парту 9 трикутників. Придумайте завдання на вилучення частини трикутників. Що означає вилучити? Складіть відповідний вираз. Коли вилучили, залишилося більше чи менше, ніж було? Перевірте, чи дійсно це так. Полічіть трикутники, які залишилися. Чому дорівнює значення складеного вами виразу?

Актуалізація назв компонентів та результату дії додавання

4. Завдання № 1. Як називаються числа, які додають? Як називається число, яке одержують у результаті арифметичної дії додавання?

5. Завдання № 2. Колективна робота.

[Перший доданок позначений червоним відрізком, відповідає числу 7; другий доданок позначений зеленим відрізком, відповідає числу 3. Сума складається з двох частин — червоного та зеленого відрізків, відповідає числу 10. Сума 10 складається з двох доданків — 7 і 3.]

6. Завдання № 1 із вкладки 42, № 3. Самостійна робота учнів. (Зверніть увагу, що завдання № 3 містить «пастку»: у рівності 10 - 4 = 6 немає доданків і значення суми. Отже, істотна ознака наявності доданків і значення суми — це знак «+» між числами.)

7. Актуалізація знання назви результату дії додавання, навичок додавання і віднімання числа 1. Завдання № 4. [Сумою називають результат дії додавання, тому спочатку виберемо ті вирази, в яких між числами стоїть знак додавання. 7 + 1 — до 7 додати 1 — це означає одержати число, наступне до числа 7, тобто число 8... Знаходимо значення решти виразів. 9 - 1 — від 9 відняти 1 — це означає одержати число, попереднє до числа 9, тобто число 8.]

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення зі способом додавання і віднімання числа 2. Завдання № 5. Колективна робота.

З яких чисел складається 2? [2 — це 1 і ще 1.]

Розгляньте, як додали 2 до 4 за числовим променем. Розгляньте запис розв’язання під числовим променем. [Спочатку до 4 додали 1, одержали 5, а потім додали ще 1, одержали 6. Додати 2 — це означає додати 1 і ще раз 1.]

Розгляньте, як віднімали 2 від 9 за числовим променем. Розгляньте запис розв’язання під числовим променем. [Спочатку від 9 відняли 1, одержали 8, а потім відняли ще 1, одержали 7. Відняти 2 — це означає відняти 1 і ще раз 1.]

Пропонуємо учням розглянути опорний конспект після завдання № 5 і ще раз даємо зразок пояснення виконання дій.

2. Первинне закріплення вивченого. Завдання № 6, № 7. Виконуються з коментованим письмом.

[Коментар до завдання № 7: 2 складається з 1 і 1, до 2 додати 2 — це означає додати 1 і ще раз 1 (записуємо). До 2 додаємо 1, буде 3 (записуємо). До 3 додаємо ще 1, одержимо 4. 2 — це 1 і 1. Від 8 відняти 2 — це означає відняти 1 і ще раз 1 (записуємо). Від 8 віднімаємо 1, буде 7 (записуємо). Від 7 віднімаємо ще 1, одержимо 6.]

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Формування вмінь добирати ситуацію до схеми. Завдання № 8.

[Відрізок, позначений на схемі знаком питання, являє собою об’єднання червоного та зеленого відрізків. Тому слід вибрати малюнок, на якому об’єднуються елементи двох множин. На малюнку справа 2 пташки відлітають і 7 пташок залишаються. Щоб дізнатися, скільки пташок залишилося, треба вилучити. Тому малюнок справа не підходить до даної схеми. На малюнку зліва до 7 пташок прилетіли ще 2 пташки. Можна дізнатися, скільки стало пташок. Щоб дізнатися, скільки стало пташок, треба всіх пташок об’єднати. Тому малюнок зліва підходить до даної схеми.]

2. Закріплення складу чисел. Завдання № 2 із вкладки 42 виконується учнями самостійно.

3. Розвиток логічного мислення учнів. Синиці виводять пташенят двічі на рік. В одному виводку зазвичай 5 пташенят. Полічіть, скільки пташенят за рік виведіть сім’я синиць.

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви закріпили на уроці? Що стали робити краще? Про що дізналися? Як можна міркувати при додаванні та відніманні числа 2? Що сподобалося на уроці найбільше?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити