Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 45. Вчимося додавати і віднімати числа

Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання; здійснювати підготовку до навчання розв'язування задач.

Дидактична задача: закріпити розуміння суті додавання і віднімання; вчити складати схему та вираз до сюжетного малюнка; формувати навички додавання і віднімання нуля, віднімання однакових чисел, вміння виконувати додавання і віднімання числа 2; закріпити знання складу чисел і вміння подавати число у вигляді суми двох доданків; закріпити знання назв компонентів та результату арифметичної дії додавання; закріпити навички складання рівностей за схемами.

Розвивальна задача: розвивати в учнів логічне мислення.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні ви закріпите уявлення про арифметичні дії додавання і віднімання, продовжите вчитися складати схеми та вирази до сюжетних малюнків, складати рівність до схеми, виконувати додавання і віднімання з нулем, додавання і віднімання числа 2.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Розгляньте геометричні фігури, подані вгорі с. 3 зошита. Назвіть кожну фігуру. Запам’ятайте ці фігури та їх послідовність. Закрийте зошит і намалюйте ці фігури на окремому аркуші.

Робота за сходинками складності. Перша сходинка: назвіть кожну фігуру червоного кольору; назвіть хоча б одну фігуру синього кольору. Яка спільна ознака в усіх фігур? Як назвіть цю множину фігур? Що ви знаєте про трикутник? Друга сходинка: визначте правило, за яким змінюється ознака. Третя сходинка: продовжте послідовність. Пропонуємо учням домалювати відповідну фігуру в послідовності.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, розмір, колір, розмір; наступним має змінитися колір — має бути синій маленький трикутник.] Доцільно дізнатися, чи використовували учні цю закономірність при запам’ятовуванні, адже це свідчить про здатність логічно запам’ятовувати матеріал.

2. Математичний диктант. Виконується в робочому зошиті.

Перший доданок — 5, другий доданок — 1. Знайдіть значення суми.

Від 9 відняти 1. Знайдіть значення виразу.

Запишіть числа, попередні до числа: 9, 5.

Запишіть числа, наступні до числа: 6,8.

Запишіть числа, які більші за 5, але менші ніж 9.

Запишіть рівність: від 4 відняти 0.

Запишіть рівність: до 9 додати 0.

Запишіть рівність: від 10 відняти 10.

3. Усне опитування.

Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало більше?

Чи завжди при додаванні одержуємо більше, ніж було?

Які випадки додавання ви знаєте? Яке число одержимо при додаванні нуля до числа? при додаванні числа до нуля?

Отже, при додаванні в результаті ми одержимо більше число або те саме число. При додаванні в результаті ми одержимо не менше число.

Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало менше?

Чи завжди при відніманні одержуємо менше число?

Які випадки віднімання ви знаєте? Яке число одержимо при відніманні нуля?

Отже, при відніманні в результаті ми одержимо менше число або те саме число. При відніманні в результаті ми одержимо не більше число.

Як при додаванні називаються числа? результат дії додавання?

Чи може сума дорівнювати одному з доданків? [Так, якщо інший доданок 0.]

Чи можна в результаті віднімання одержати те саме число? [Так, якщо від числа віднімати 0.]

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

1. Закріплення навичок порівняння чисел. Колективна робота.

Назви в кожній трійці найменше число.

2. Формування вмінь добирати сюжетний малюнок до виразу. Завдання № 2. Колективна робота. [У виразі між числами 7 і 4 стоїть знак арифметичної дії віднімання. Відняти — це означає вилучити, тому слід вибрати малюнок, на якому із 7 свічок вилучили 4. Перший малюнок: спочатку горіло 7 свічок, 3 свічки загасили (а не 4!); за такої інтерпретації малюнок не підходить до виразу. Однак перший малюнок можна інтерпретувати інакше: було 7 свічок, 4 свічки запалили, слід дізнатися, скільки свічок залишилося запалити. За такої інтерпретації перший малюнок підходить до виразу.

Другий малюнок підходить до виразу: спочатку горіло 7 свічок, 4 свічки загасили; можна дізнатися, скільки свічок залишилося горіти: треба від 7 відняти 4.

Третій малюнок: за цим малюнком можна дізнатися, скільки всього свічок горить; усього більше, ніж окремо в кожній групі, а більше число знаходять дією додавання; за такої інтерпретаціїтретій малюнок не підходить до виразу. Але можлива інша інтерпретація малюнка: запалили 7 свічок, 4 свічки приготували для святкової вечері, а інші — для освітлення кімнати; слід дізнатися, скільки свічок приготували для освітлення кімнати. За такої інтерпретації третій малюнок підходить до виразу.

Формування вмінь добирати схему та вираз до малюнка

3. Завдання № 3. Колективна робота. [На малюнку кошик з яйцями. 2 яйця розбиті, і від кошика побігли двоє курчат. Маємо таку ситуацію: квочка висиджувала 8 яєць, із двох яєць вилупилися курчата, і ще залишилося яйця, з яких мають вилупитися курчата; можна дізнатися, скільки яєць залишилось цілими, щоб показати решту. Для цього треба з усіх яєць, які були спочатку, — 8 яєць, вилучити ті яйця, з яких уже вилупилися курчата, — 2 яйця. Шукаємо схему, на якій відрізок зі знаком питання позначає вилучення з 8 двох. Перша схема не підходить, тому що на ній відрізок одержують у результаті вилучення 4 із 6. Друга схема вгорі не підходить, тому що зелений відрізок позначає яйця, що є цілими, червоний відрізок — розбиті яйця, з яких вилупилися курчата. Цілий відрізок складається з червоного та зеленого відрізків і позначає всі яйця, які були спочатку (до того як вилупилися курчата). Підходить третя схема, на якій цілий відрізок, виділений дужкою з числом 8, позначає всі яйця, що були спочатку; його частина, виділена дужкою з числом 2, позначає, скільки яєць розбито, — ті яйця, з яких вилупилися курчата. Решта цілого відрізка, який виділено дужкою зі знаком питання, позначає, скільки цілих яєць залишилося в кошику. Отже, це означає, що одержуємо в результаті вилучення з 8 яєць 2 яйця; вилучити — це означає відняти, тому шукаємо вираз, у якому між числами 8 і 2 стоїть знак «мінус», — це третій вираз.]

Учитель пропонує прочитати вираз і дізнатися його значення на основі складу числа.

4. Завдання № 4. Колективна робота. До схеми складаємо вираз. Читаємо цей виразу, знаходимо його значення на підставі або перелічування, або складу числа.

5. Завдання № 1 із вкладки 45 виконується учнями у групах або парах.

Формування вмінь складати схему і вираз до сюжетного малюнка, вміння складати рівності за схемами

6. Завдання № 5 виконується колективно. Учні коментують малюнок. З’ясовують, що було спочатку, що трапилось і, нарешті, що сталося. Записують числа над відповідними дужками на схемі. Шукане позначають знаком питання. Обґрунтовують: треба об’єднувати чи вилучати, пояснюють вибір арифметичної дії. Записують вираз. Знаходять значення виразу перелічуванням або обчисленням.

7. Завдання № 4 із вкладки 45. Самостійна робота учнів. Завдання № 3 із надрукованої вкладки. Робота у групах.

Формування навичок додавання і віднімання числа 1, додавання і віднімання числа 0

8. Завдання № 1 із надрукованої вкладки 45. Самостійна робота учнів. Завдання № 2 із вкладки 45. Самостійна робота учнів.

Під час перевірки попереднього завдання учні, пояснюючи одержані результати, спираються на правила: при додаванні або відніманні нуля одержуємо те саме число; при відніманні рівних чисел одержуємо нуль; при додаванні числа 1 одержуємо наступне число, при відніманні числа 1 одержуємо попереднє число.

9. Завдання № 6 виконується колективно. Щоб встановити знак арифметичної дії, який має бути між числами, треба звернути увагу на результат: з’ясувати, більше чи менше число одержуємо; якщо більше, то між числами має бути знак арифметичної дії додавання, якщо менше — знак віднімання; якщо в результаті маємо нуль, то пригадуємо, що при відніманні рівних чисел одержуємо нуль. Записуємо знак арифметичної дії між числами і перевіряємо обчисленням. Наголошуємо на тому, що одержали істинну числову рівність.

10. Завдання № 7 виконується колективно. При його розв’язанні учні спираються на відомі їм правила додавання і віднімання з числом 0 та віднімання рівних чисел.

Чарівник перетворив деякі числа на букви. Здогадайся, яким буде результат. А + 0 В - В С - 0 0 + Н [А + 0 — якщо до будь-якого числа А додати 0, одержимо те саме число А; В - В — при відніманні однакових чисел у результаті одержимо нуль; С - 0 — при відніманні нуля від будь-якого числа С у результаті одержимо те саме число С...] «Звільніть від чар» числа — запропонуйте замість букв власні варіанти чисел.

11. Завдання № 8 виконується колективно. Учні читають вирази перших двох ствопчиків із назвою компонентів арифметичної дії додавання; читають вирази третього та четвертого стовпчиків; для виконання завдання можуть обчислити значення виразів у кожному ствопчику, а потім обвести вираз, результат якого є найбільшим. Але треба заохочувати учнів до логічних міркувань. При дослідженні виразів перших двох стовпчиків з’ясовуємо, що перший доданок у всіх виразах стовпчика однаковий, змінюється другий доланок; застосовуємо досвід учнів у виконанні арифметичної дії додавання: при додаванні одержуємо більше число; помічаємо, що другий доданок увесь час збільшується/зменшується, то очевидно, що найбільшим буде результат тієї суми, в якій другий доданок є найбільшим. При роботі над виразами двох останніх стовпчиків, учні можуть застосувати власний досвід виконання арифметичної дії віднімання: при відніманні одержуємо менше число; чим більше віднімаємо, тим менше залишається.

12. Продовження формування вміння додавати число 2. Завдання № 1 виконується колективно.

Що означає до числа додати 1? від числа відняти 1?

Що означає до числа додати 2? [Додати 2 — це означає додати 1 і ще раз 1.]

Чому при додаванні числа 2 треба двічі додати по одиниці? [Тому що число 2 складається з 1 і 1.]

Що означає від числа відняти 2? [Відняти 2 — це означає відняти 1 і ще раз 1.]

Чому при відніманні числа 2 треба двічі віднімати по одиниці? [Тому що число 2 складається з 1 і 1.]

13. Завдання № 3 із надрукованої вкладки 45. Робота в парах.

14. Закріплення знання складу чисел, вміння подавати число у вигляді суми двох доданків, складати рівність на віднімання з даним числом. Назвіть склад поданих чисел. До кожного випадку складу числа складіть рівності за схемами:

15. Завдання № 2 із надрукованої вкладки 45 виконується учнями самостійно.

16. Розвиток логічного мислення учнів. Василь, Олег та Іван змагалися з бігу. Визначте, хто з них прибіг першим, другим і третім, якщо Василь прибіг не першим і не другим, а Іван прибіг не другим.

[Позначаємо дані в таблиці.

Якщо Василь прибіг не першим і не другим, то він прибіг третім; ставимо «+» у відповідному «віконці» таблиці. Ніхто з інших двох хлопчиків прибігти третім вже не міг (ставимо «-» у відповідних «віконцях» таблиці). Якщо Іван прибіг не другим і не третім, то виходить, що він прибіг першим; ставимо «+» у відповідному «віконці» таблиці. Олегові «залишилося» друге місце. Відповідь: першим прибіг Іван, другим Олег, третім Василь.]


Василь

Олег

Іван

I

-

-

+

II

-

+

-

III

+

-

-

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили? Що стали робити краще? Підведіть підсумок, використовуючи слова: «Я можу пояснити...», «Я знаю, як зробити...», «Я вмію зробити...», «Мені ще треба попрацювати над...».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити