Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 46. Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 1

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички.

Дидактична задача: актуалізувати уявлення про суть додавання і віднімання, про схематичну інтерпретацію арифметичних дій, уміння складати рівності до схеми; закріпити знання складу чисел і вміння подавати число у вигляді суми двох доданків; ознайомити учнів із таблицею додавання та віднімання числа 1, показати характер зміни суми залежно від зміни одного із доданків при сталому іншому доданку; формувати навички додавання і віднімання нуля, віднімання однакових чисел; формувати вміння додавати і віднімати число 2. Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Розвивальна задача: розвивати в учнів логічне мислення.

ХІД УРОКУ

І. MОTИBAЦIЯ HABЧAЛЬHО-ПIЗHABAЛЬHОЇ ДIЯЛЬHОCTI y4HIB

Ви вже добре вмієте додавати і віднімати число 1. Прийшов час скласти таблиці додавання і віднімання числа 1. Ці таблиці ми будемо досліджувати і дізнаємося про їх «секрети».

ІІ. АКТУАЛ!ЗАЩЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 31 зошита. Назвіть кожну фігуру. Запам’ятайте ці фігури та їх послідовність. Закрийте зошит і намалюйте ці фігури на окремому аркуші. Робота за сходинками складності. Перша сходинка: назвіть кожну фігуру червоного кольору; назвіть хоча б одну фігуру синього кольору. Яку спільну ознаку мають усі фігури? Як назвати цю множину фігур? Що ви знаєте про чотирикутник? Друга сходинка: визначте правило, за яким змінюється ознака. Третя сходинка: продовжте послідовність. Пропонуємо учням домалювати відповідну фігуру в послідовності. [Зміна ознаки відбувається за правилом: форма, розмір, колір, форма; наступним має змінитися розмір — має бути маленький синій круг.]

2. Усне опитування.

Назвіть числа від 0 до 10 у порядку збільшення (зростання); у порядку зменшення (спадання).

Назвіть серед чисел від 0 до 10 натуральні числа. Чому число «нуль» не є натуральним числом? Які числа називають натуральними?

Назвіть натуральні числа, які менші ніж 2. [1]

Назвіть числа, які більші за 6, але менші ніж 10.

Як називаються числа, які додають? Як називається результат дії додавання?

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не менше число (більше за дане або рівне йому)? [Додавання] У якому випадку при додаванні одержуємо більше число? [Якщо обидва доданки відмінні від нуля.] У якому випадку при додаванні одержимо те саме число? [Якщо один із доданків — 0.]

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не більше число (менше ніж дане або рівне йому)? [Віднімання] У якому випадку при відніманні одержуємо менше число? [Якщо віднімаємо число, яке не дорівнює 0.] У якому випадку при відніманні одержимо те саме число? [Якщо віднімаємо 0.] Чи можна при відніманні одержати в результаті нуль? [Так, якщо відняти однакові числа.]

У якому випадку сума може дорівнювати одному з доданків? [Якщо інший доданок дорівнює нулю.]

3. Актуалізація способу додавання і віднімання числа 1. Завдання № 1 виконується колективно. [Дві групи виразів: 1) суми; 2) вирази, в яких числа поєднано знаком «мінус». Учні спочатку обчислюють значення сум, пояснюючи: щоб додати число 1, треба одержати наступне число. Потім виконують віднімання числа 1, обґрунтовуючи виконувані дії: відняти 1 — це означає одержати попереднє число.]

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

1. Ознайомлення з таблицями додавання і віднімання числа 1. Завдання № 2. Виконується з коментованим письмом.

Як можна міркувати, щоб додати 1? відняти 1? Запишіть результат додавання в кожному випадку. Почитайте кожну рівність таблиці додавання числа 1, називаючи компоненти та результат арифметичної дії. Прочитайте таблиці додавання і віднімання числа 1. Мабуть, дехто розгадав закономірність і саме нею користувався. Яка це закономірність?

Що спільного в усіх рівностях? [Спільним є другий доданок — число 1.] У таблиці додавання прочитайте перші доданки. Як змінюється перший доданок? Прочитайте значення сум. Як змінюється значення суми? Як змінюється значення суми залежно від зміни першого доданка? (Підводимо учнів до висновку: якщо перший доданок збільшиться, то значення суми теж збільшиться.)

Уважно розгляньте таблицю віднімання числа 1. Що цікавого помітили? [Щоразу віднімаємо те саме число — 1. Те число, від якого віднімаємо, збільшується на 1, і результат збільшується так само.] Таким чином, якщо число, від якого віднімаємо, збільшити, то результат різниці теж збільшиться.

2. Первинне закріплення знання таблиць додавання і віднімання числа 1. Розкажіть таблицю додавання (віднімання) числа 1 по порядку, застосовуючи ваші спостереження.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Закріплення навичок додавання і віднімання 1, 0 та віднімання однакових чисел. Завдання № 3 виконується з коментарем. Завдання № 1 із вкладки 46. Самостійна робота учнів.

2. Формування вмінь додавати і віднімати число 2.

Знайди значення виразів за зразком.

Для учнів з високими пізнавальними потребами і можливостями пропонуємо завдання № 7, яке виконується колективно. Спочатку звертаємо увагу на знак арифметичної дії, порівнюємо відоме число та результат; якщо помічаємо, що в результаті одержали попереднє або наступне число, то віднімаємо або додаємо число 1; якщо ні, то прилічуванням або відлічуванням числа 1 установлюємо, скільки додаємо або віднімаємо.

3. Закріплення знань складу числа та вміння подавати число у вигляді суми двох доданків. Завдання № 2 із вкладки 46 виконується учнями самостійно.

4. Формування вміння добирати до схеми сюжетний малюнок. Завдання № 3 із вкладки 46 виконується у групах. (На схемі відрізок зліва позначено синім кольором, справа — зеленим. На першому малюнку на вертушці 6 синіх елементів і 4 зелені; на другому малюнку 6 синіх елементів розташовані на вертушці, 4 зелені лежать поряд.)

[Відрізок зі знаком питання показує об’єднання синього (6) та зеленого (4) відрізків. Тому треба вибрати малюнок, за яким можна об’єднати множини, що містять 6 елементів і 4 елементи, та запитати, скільки всього. Це — малюнок зліва.]

Формування вмінь складати схему та рівність за малюнком; складати рівність за схемою

5. Завдання № 4 виконується учнями колективно. Учні коментують кожний малюнок: що було спочатку, що відбулося, і що, нарешті, сталося. Записують над дужками відповідні числа, що відповідають кожному відрізку. Пояснюють, що означає цілий відрізок та його частини. З’ясовують, щоб показати, скільки стало/залишилося, треба об’єднувати чи вилучати. Виходячи з цього, обирають арифметичну дію; записують вираз, знаходять його значення.

6. Завдання № 4 із вкладки 46. Робота в парах.

Розвиток логічного мислення учнів

7. Завдання № 7.

8. Оберіть правильну відповідь.

1) Між п’ятим та восьмим аркушами книжки... (2 сторінки; 3 сторінки; 4 сторінки)

2) Між 1 і 10 числами місяця. (11 днів; 9 днів; 8 днів)

3) Між першим і останнім днями тижня. (5 днів; 6 днів; 7 днів)

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що нове ви дізналися на уроці? Що було цікавим? Що повторили? Що навчилися робити краще? Згадайте, як зміниться значення суми, якщо тільки перший доданок збільшиться; зменшиться.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити