Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 47. Відкриваємо переставний закон додавання

Мета: формувати уявлення про переставний закон додавання.

Дидактична задача: ознайомити учнів із формулюванням переставного закону додавання, показати, як застосовувати його для знаходження значень виразів; формувати вміння додавати і віднімати число 2; закріпити навички додавання і віднімання на числовому промені, закріпити знання складу чисел і вміння подавати число у вигляді суми двох доданків; формувати вміння добирати схему та вираз до сюжетного малюнка.

Розвивальна задача: формувати прийом розумової дії порівняння під час порівняння пар виразів, розвивати в учнів логічне мислення.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

У природи є свої закони: ніч змінюється ранком, за весною наступає літо. За законами своєї країни живуть люди. У математики також існують закони, яких потрібно дотримуватись, щоб, наприклад, правильно та найзручнішими шляхами знаходити результати арифметичних дій. Сьогодні ви ознайомитесь з першим і дуже важливим законом арифметичної дії додавання — переставним законом додавання.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 33 зошита. Назвіть кожну фігуру. Назвіть усі фігури жовтого кольору; назвіть хоча б одну фігуру зеленого кольору. Розгляньте ряд фігур. За яким правилом змінюються ознаки? Продовжте ряд. [Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, форма, колір; наступною має змінитися форма — має бути жовтий циліндр.]

2. Усне опитування.

Які арифметичні дії ви знаєте?

Як називаються числа, які додають? Як називається результат додавання?

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не менше число (більше за дане або рівне йому)? У якому випадку при додаванні одержуємо більше число? [Якщо обидва доданки відмінні від нуля.] У якому випадку при додаванні одержимо те саме число? [Якщо один із доданків — 0.]

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не більше число (менше ніж дане або рівне йому)? У якому випадку при відніманні одержуємо менше число? [Якщо віднімаємо число, яке не дорівнює 0.] У якому випадку при відніманні одержимо те саме число? [Якщо віднімаємо 0.] Чи можна при відніманні одержати в результаті нуль? [Так, якщо відняти однакові числа.]

У якому випадку сума може дорівнювати одному з доданків? [Коли інший доданок дорівнює нулю.]

Актуалізація вміння складати рівності на додавання за кісточками доміно

3. Завдання № 1. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Завдання № 5. Коментуємо виконувані учнями дії, продемонстровані на малюнку. Далі відбувається робота у групах. Учні до певної числової фігури складають дві рівності на додавання, об’єднуючи точки зліва направо та справа наліво, і складають дві рівності на віднімання, вилучаючи з усіх точок ті, що справа або зліва. Рівності на додавання читаємо, називаючи компоненти та результат дії додавання. Пропонуємо помітити певну закономірність у рівностях на додавання: перший доданок стає другим, а другий доданок, навпаки, стає першим, але значення суми одне й те саме. Учні можуть сформулювати узагальнення: доданки переставили, а значення суми не змінилося.

4. Завдання № 2 виконується учнями з коментарем.

[Розглянемо першу кісточку доміно. Читаємо першу рівність: перший доданок 1, другий доданок 5, значення суми 6. Читаємо другу рівність: перший доданок 5, другий доданок 1, значення суми 6. Помітили: перший доданок став другим, другий доданок став першим, а значення суми від цього не змінилося...]

5. Завдання № 3. Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги». Коментуємо виконувані учнями дії, продемонстровані на малюнку. Далі учні працюють у группах або парах. Пропонуємо роботу, аналогічну роботі над завданням № 1.

III. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення з переставним законом додавання. Завдання № 4. Учні пояснюють, що позначають синій і червоний відрізки на схемі зліва та на схемі справа; читають рівності, складені за схемами, з назвами компонентів та результату дії додавання; визначають, що подані рівності відрізняються порядком доданків, а значення їх суми те саме. Таким чином підводимо учнів до висновку — переставного закону додавання: від переставляння доданків значення суми не змінюється.

Первинне закріплення переставного закону додавання

2. Завдання № 5 виконується з коментарем. Порівнюючи суми в кожному стовпчику, учні встановлюють, що ці суми відрізняються лише порядком доданків. Отже, можна стверджувати, що значення виразів є однаковими.

3. Завдання № 6 виконується з коментарем. Учні навчаються переставляти місцями доданки й одержувати істинну рівність. Можна обговорити з учнями, чому між цими виразами споїть знак рівності. Тому що значення цих сум однакові: від переставляння доданків значення суми не змінюється.

4. Завдання № 3 із вкладки 45. Робота в парах.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

Формування вміння застосовувати переставний закон додавання для визначення значень виразів

1. Завдання № 7 виконується з коментарем. [Читаємо першу рівність: перший доданок 6, другий доданок 3, значення суми 9. Читаємо другий вираз: перший доданок 3, другий доданок 6. Вирази схожі тим, що в них однакові доданки, а відрізняються порядком доданків; доданки переставили, від цього значення суми не змінюється, тому ці вирази мають однакові значення, отже, значення другого виразу також дорівнює 9...]

2. Завдання № 8 виконується з коментарем. Порівняно з попереднім це завдання дещо ускладнене. Учні мають обчислити значення першого виразу і, зіставивши доданки, зробити висновок про значення другого виразу. Завдання містить «пастку» в останньому стовпчику — це допоможе з’ясувати, хто з учнів виконує роботу механічно.

3. Завдання № 2 із надрукованої вкладки 47 виконується учнями в парах.

Формування обчислювальних навичок додавання і віднімання з числом 0, віднімання рівних чисел

4. Завдання № 2 із вкладки 47 виконується учнями самостійно.

5. Завдання № 3 із надрукованої вкладки 47 виконується учнями в парах або групах.

6. Закріплення знань про склад чисел та вміння подавати число у вигляді суми двох доданків. Завдання № 9. Самостійна робота учнів.

7. Закріплення навичок додавання і віднімання за числовим променем. Завдання № 9. Самостійна робота учнів.

8. Формування вмінь виконувати додавання і віднімання числа 2. Закінчіть розв’язання.

9. Формування вмінь добирати схему і вираз до сюжетного малюнка. Завдання № 1 із надрукованої вкладки 47 виконується учнями в групах або парах.

[У Вінні Пуха 5 синіх кульок, а в П’ятачка — 3 червоних. Можна дізнатися, скільки всього кульок разом у Вінні Пуха і П’ятачка. Щоб дізнатися, скільки всього, потрібно об’єднувати число синіх кульок Вінні Пуха (5) та число червоних кульок П’ятачка (3). Таким чином, обираємо схему, на якій об’єднується 5 і 3. Це — друга схема. Зелений відрізок (зліва) позначає кількість синіх кульок у Вінні Пуха (5), червоний (справа) — червоних кульок у П’ятачка (3); цілий відрізок, що складається із зеленого та червоного відрізків, позначає кількість кульок у Вінні Пуха і П’ятачка разом. Об’єднати — це означає додати. Тому вибираємо вираз, де між числами 5 і 3 стоїть знак додавання. Це — третій вираз. Перелічуванням або на основі складу числа знаходимо значення виразу: 5 + 3 = 8. Усього у Вінні Пуха та П’ятачка 8 повітряних кульок.]

10. Графічні вправи. Завдання № 3 із вкладки 47 виконується учнями самостійно.

11. Розвиток логічного мислення учнів. У Олени більше цукерок, ніж у Тетянки, але менше, ніж у Сашка. В кого найбільше цукерок? Найменше цукерок?

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Який закон був головним на цьому уроці? Хто може згадати, як він звучить?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити