Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 48. Вимірюємо довжини відрізків

Мета: формування поняття про довжину відрізка як числа сантиметрів, що вміщуються на даному відрізку.

Дидактична задача: актуалізувати способи порівняння відрізків за довжиною («на око», накладанням); ознайомити з міркою — 1 см; учити вимірювати довжину відрізків способом укладання моделей сантиметру. Закріпити склад чисел, назви компонентів дії додавання; формувати вміння додавати і віднімати число 2, застосовувати переставний закон додавання.

Розвивальна задача: формувати прийом розумової дії порівняння при порівнянні пар виразів.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Досить часто трапляються ситуації, коли треба щось виміряти або порівняти предмети за величиною. Навколо багато предметів, які мають спільну властивість — лінійну протяжність — довжину. Це олівець, ручка, дошка, парта... Розглядаючи предмети, ви можете помітити, що дошка довша за парту, олівець коротший ніж зошит, а фломастери з однієї коробки мають однакову довжину.

Величина — це властивість реальних об’єктів чи явищ, яку можна виміряти. Що означає вимірювати, ви дізнаєтесь сьогодні.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 35 зошита. Назвіть кожну фігуру. Запам’ятайте ці фігури та їх послідовність. Закрийте зошит і намалюйте ці фігури на окремому аркуші. Робота за сходинками складності. Перша сходинка: назвіть кожну фігуру червоного кольору; назвіть хоча б одну фігуру синього кольору. Яка спільна ознака у всіх фігур? Як назвати цю множину фігур? Що ви знаєте про трикутник? Друга сходинка: визначте правило, за яким змінюється ознака. Третя сходинка: продовжте послідовність. Пропонуємо учням домалювати відповідну фігуру в послідовності. [Зміна ознаки відбувається за правилом: розмір, колір, розмір; наступним має змінитися колір — має бути великий червоний трикутник.]

Актуалізація способів порівняння довжин відрізків

2. Уявіть, що треба визначити, яка з двох паличок довша. Для цього їх порівнюють. Як можна порівняти їх довжини? [«На око».] А якщо «на око» це неможливо встановити? [Тоді накладанням: одну паличку прикладають до другої так, щоб їх початки співпали; бачимо, яка з них довша, і робимо висновок.]

3. Завдання № 4 виконується колективно.

4. Завдання № 1. Учні застосовують спосіб порівняння «на око».

5. Завдання № 2. Актуалізується спосіб прикладання (на малюнках відрізки ніби прикладені один до одного).

6. Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги». Завдання № 3 виконується у групах. Учні спочатку коментують малюнок: бачимо, що на столі в дітей безладно лежать арифметичні штанги. Діти мають визначити найдовшу штангу. Вчитель пропонує їм викласти арифметичні штанги на парту, не викладаючи їх за довжиною, і спробувати знайти найдовшу з них. Очевидно, що учні вдадуться до переліку поділок на арифметичній штанзі, і найдовшою буде штанга 10, оскільки в ній найбільше поділок. Можна запропонувати учням вибрати дві-три арифметичні штанги навмання, і, не прикладаючи їх одна до одної, визначити найдовшу та найкоротшу.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

Ознайомлення зі способом порівняння відрізків за довжиною вимірюванням

Під час порівняння не завжди можна застосувати способи порівняння «на око» чи накладання. Наприклад, таким чином неможливо порівняти довжини двох мостів. До яких «хитрощів» ви б вдалися, щоб виміряти довжини мостів? Що б ви придумали для цього? Прокрокували і полічили кількість кроків? У такий спосіб ви б виміряли довжини мостів кроками, а потім, порівнявши одержані числа кроків, зробили б висновок щодо довжин мостів. Отже, якщо не можна порівняти довжини предметів «на око» чи накладанням, використовують вимірювання. Для цього обирають мірку — одиницю вимірювання — довжину якогось відрізка. Цим відрізком «крокують» по предметах і підраховують, скільки раз мірка вміщується в кожному з них. У кожному предметі вміщується певна кількість мірок. У якому предметі вміщується мірок більше, той і більший (довший).

1. Завдання № 3. Одиницею вимірювання є «крок» приладу. Скільки «кроків» укладається на першому відрізку? На другому? Який відрізок довший?

2. Завдання № 4. Одиницею вимірювання обрано смужку, яку укладали на різних відрізках. Числа, записані під відрізками, показують, скільки разів до цього місця було відкладено мірку. Довжина відрізка — це число мірок, що відкладаються на даному відрізку. Довжина першого відрізка — 2 мірки; другого — 4 мірки; третього — 6 мірок.

Отже, для порівняння предметів за довжиною часто треба виміряти їх довжини. Для вимірювання довжин можна використовувати різні мірки.

3. Ознайомлення з одиницею вимірювання довжини — 1 см. Завдання № 5. [Верхній відрізок виміряли жовтою — найдовшою — міркою; його довжина — 4 жовті мірки. Відрізок посередині виміряли зеленою міркою; його довжина теж 4 мірки, але зелені. Довжини цих відрізків не є рівними, адже мірки, якими виконувалось вимірювання, не є однаковими. Нижній відрізок виміряли найкоротшою міркою — червоною; його довжина 5 червоних мірок. Таким чином, довжина відрізка залежить не лише від числа мірок, що укладаються на ньому, а й від величини самої мірки.]

Для емоційного розвантаження учнів можна пригадати, як у відомому мультфільмі тварини вимірювали удава. Для цього вони за мірку брали то слоненя, то мавпочку, то папугу — щоразу довжина, а отже, кількість мірок були різними.

Учитель підводить учнів до думки, що для вимірювання довжини незручно застосовувати різні мірки, тому люди обрали мірки, якими користуються всі. Серед таких мірок є мірка 1 сантиметр.

Формування уявлення про сантиметр як одиницю вимірювання довжини та про процес вимірювання довжини

4. Розгляньте модель сантиметра. (Подано на вкладці частини 1 зошита.) Щоб визначити довжину відрізка в сантиметрах, ми маємо полічити, скільки раз у цьому відрізку вміститься мірка — модель сантиметра.

Завдання № 8. Уважно розгляньте, як виміряли довжину відрізка способом укладання моделей сантиметра.

5. Завдання № 9 виконується в парах або групах.

Чи зручно укладати моделі сантиметру? Спробуйте застосовати смужку, яка містить 10 моделей сантиметрів і нагадує «арифметичну штангу». (Подано на вкладці частини 1 зошита.)

6. Первинне закріплення вивченого матеріалу. Завдання № 8. Учні вчаться користуватися вже зазначеною «лінійкою», на якій нанесено тільки сантиметрові поділки, але цифр немає (див. вкладку в частині 1 навчального зошита). Щоразу діти лічать число сантиметрів, «крокуючи» олівцем. Під час виконання завдання вчитель контролює, щоб учні прикладали «лінійку» до початку відрізка і правильно лічили число сантиметрів до кінця відрізка. Чим більше вправ виконають учні, користуючись такою лінійкою, тим краще вони оволодіють умінням вимірювати за допомогою звичайної лінійки.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

1. Закріплення знань складу чисел.

1) Богдан тримає в двох руках 9 олівців. Скільки олівців може бути в Богдана в лівій руці і скільки — в правій? [Число 9 слід подати у вигляді суми двох чисел. Це можна зробити на основі складу числа 9. Учні називають випадки складу числа 9, але мають на увазі кількість олівців у лівій або в правій руці хлопчика.]

2) У Тані 8 яблук, які вона хоче розкласти в дві вази. Як це можна зробити?

3) Завдання № 1 із вкладки 48 виконується учнями самостійно.

Закріплення знання переставного закону додавання та вміння його застосовувати для знаходження значення виразів

2. Як називаються числа, які додають? Як називають результат дії додавання? Яке число більше: доданок або сума? Чи може сума дорівнювати одному з доданків? У якому випадку? Сформулюйте переставний закон додавання. Проілюструйте його за допомогою карток із числами.

3. Завдання № 3 із вкладки 48 виконується в парах або групах.

Знайдіть значення першого виразу. Підкресліть перший доданок однією лінією, другий доданок — двома, значення суми обведіть у кружок. Зіставте вирази в кожному стовпчику. Подумайте, чи можна в цьому випадку використовувати переставний закон додавання. Як знайти значення другого виразу?

4. Формування вмінь додавати і віднімати число 2. Що означає додати 2? [Додати 1 і ще раз 1.] Що означає відняти 2? [Відняти 1 і ще раз 1.]

Запрошуємо чотирьох учнів до дошки та пропонуємо обчислити значення виразів і надати пояснення: 4 + 2; 6 - 2; 7 + 2; 10 - 2.

5. Розвиток логічного мислення учнів. Катя старша за Віру, Олена молодша за Таню, Віра старша за Аню, а Катя молодша за Олену. Хто з дівчаток є наймолодшою?

[Розв’язання задачі доцільно розбити на кілька етапів.

1) Катя старша за Віру (Віра молодша за Катю).

2) Олена молодша за Таню.

3) Віра старша за Аню (Аня молодша за Віру).

4) Катя молодша за Олену. Т.

Відповідь: Аня є наймолодшою з дівчаток.]

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Як ви будете діяти у випадку, коли потрібно виміряти довжину предмета? Яку одиницю вимірювання довжини ви знаєте? Як нею можна користуватися під час вимірювання довжин відрізків? Що вам сподобалося на уроці найбільше? Що в кожного з вас добре виходить? Що дається важко? Над чим ще треба попрацювати? Оцініть свої власні навчальні досягнення на уроці.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити