Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 49. Досліджуємо взаємозв'язок між додаванням і відніманням

Мета: формувати поняття про взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання.

Дидактична задача: актуалізувати способи додавання і віднімання числа 1, числа 0, віднімання однакових чисел;

актуалізувати назви компонентів і результату додавання; актуалізувати схематичне зображення дії додавання і на його основі ознайомити зі взаємозв'язком арифметичних дій додавання і віднімання, вчити складати з рівності на додавання дві рівності на віднімання; формувати вміння додавати і віднімати число 2; учити вимірювати довжину відрізків за допомогою мірки.

Розвивальна задача: учити будувати міркування шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ви вже знаєте, що об’єднання двох множин відповідає арифметичній дії додавання, а вилучення підмножини з множини — дії віднімання. Арифметичні дії додавання і віднімання — взаємно обернені! Між ними існує певний зв’язок, з яким ви ознайомитеся сьогодні.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 36 зошита. Назвіть кожну фігуру. Запам’ятайте ці фігури та їх послідовність. Закрийте зошит і намалюйте ці фігури на окремому аркуші.

Робота за сходинками складності. Перша сходинка: назвіть кожну фігуру червоного кольору; назвіть хоча б одну фігуру синього кольору. Яку спільну ознаку мають усі фігури? Як назвати цю множину фігур? Що ви знаєте про чотирикутник? Друга сходинка: визначте правило, за яким змінюється ознака. Третя сходинка: продовжте послідовність. Пропонуємо учням домалювати відповідну фігуру в послідовності. [Зміна ознаки відбувається за правилом: колір, колір, форма, колір, колі, форма...; наступним має змінитися колір — має бути зелений квадрат.]

2. Усне опитування.

Як називаються числа, які додають? Як називається результат дії додавання?

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не менше число за дане (більше або рівне йому)? У якому випадку при додаванні одержимо більше число? [Якщо обидва доданки відмінні від нуля.] У якому випадку при додаванні одержимо те саме число? [Якщо один із доданків — число «нуль».] Чи може сума дорівнювати одному з доданків? [Так, якщо інший доданок дорівнює нулю.]

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не більше число за дане (менше або рівне йому)? У якому випадку при відніманні одержимо менше число? [Якщо віднімаємо число, яке не дорівнює нулю.] У якому випадку при відніманні одержимо те саме число? [Якщо віднімаємо нуль.] Чи можна при відніманні в результаті одержати нуль? [Так, якщо віднімаємо однакові числа.]

3. Усна лічба. Завдання № 1 із вкладки 49 виконується учнями самостійно.

Актуалізація способу додавання і віднімання числа 1, знання назв компонентів і результату арифметичної дії додавання

4. Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги». Пропонуємо учням попрацювати з арифметичними штангами: покладіть зліва штангу 5, а справа — штангу 3; позначте їх картками з числами. Приєднайте штангу 3 до штанги 5; покажіть одержану штангу. Щоб одержати цю штангу, ми об’єднували чи вилучали? Що на мові математики означає об’єднати? Знак якої арифметичної дії треба поставити між числами 5 і 3? Складіть вираз. Покажіть одержану штангу. Знайдіть значення виразу. Складіть рівність. Потім із цілої штанги вилучаємо штангу 5, залишається штанга 3. Встановлюємо, що вилучити — це означає відняти. Складаємо рівність. Повертаємося до цілої штанги. З цілої штанги вилучаємо штангу 3, залишається штанга 5. Складаємо рівність.

Пропонуємо учням скласти подібні завдання для однокласників. Учні працюють у парах або групах. Можуть бути такі випадки, коли в результаті об’єднання арифметичних штанг учні одержать числа, більші за 10. Деякі учні можуть знати назви цих чисел, а деякі — ні. Це можна сприймати як мотивацію до наступного вивчення чисел у межах 100.

5. Завдання № 2 виконується колективно. Учні читають подану рівність і називають компоненти. Вчитель пропонує скласти з карток або записати подібні рівності та прочитати їх. Можна навіть створити ситуацію, коли хтось з учів або казковий герой склав рівність на віднімання та прочитав її так, як читаються рівності на додавання; в цьому випадку учні мають обґрунтувати, що доданками називаються числа при додаванні, а не при відніманні, значенням суми називається результат арифметичної дії додавання, а не віднімання. Такі «пастки» треба постійно передбачати в завданнях.

6. Завдання № 3 виконується з коментарем.

7. Завдання № 2 із вкладки 49 виконується учнями в парах.

Актуалізація поняття суми як математичного виразу

Повертаємося до завдання № 2 і робимо акцент на математичному виразі «Сума». Обговорюємо з учнями, що запис, в якому між числами стоїть знак додавання, називається так само, як і результат арифметичної дії додавання — сума. Щоб їх розрізнити, результат називаємо «значення суми», а вираз — сумою.

Прочитай рівність. Прочитай вираз.

8. Завдання № 4 виконується з коментарем.

9. Завдання № 1 із надрукованої вкладки 49 виконується учнями самостійно з подальшою взаємоперевіркою.

III. ФОРМУВАННЯ нових ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

Ознайомлення зі взаємозв'язком арифметичних дій додавання і віднімання

1. Завдання № 3. Пропонуємо учням пригадати, як вони діяли з арифметичними штангами, об’єднуючи їх і складаючи відповідні рівності. Ціла штанга ілюструє суму, а її частини — доданки. Вилучаючи з цілої штанги її частину, ми одержували іншу частину. Таким чином, із суми віднімали один доданок і одержували інший доданок. Продемноструємо це на малюнку. Вчитель пропонує показати цілу смужку: вона складається з зеленої та жовтої частин. Ціла смужка ілюструє суму, а зелена та жовта її частини — доданки. Пропонуємо учням прикрити аркушем зелену частину і показати, що залишається. Потім із цілої смужки вилучаємо жовту частину і показуємо, що залишається. Що ми показали, коли прикрили аркушем перший (другий) доданок? Що означає вилучити? Зробимо перший висновок: що одержимо, якщо від суми двох доданків віднімемо перший доданок? [Одержимо другий доданок.] Зробимо другий висновок: що одержимо, якщо від суми двох доданків віднімемо другий доданок? [Одержимо перший доданок.] Поєднайте обидва висновки в один і сформулюйте його, використовуючи слова: «Якщо... , то...».

2. Ілюструємо математичним записом взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання. Завдання № 3 із вкладки 49 виконується учнями з коментарем. Прочитайте рівність, записану над рискою, називаючи компоненти і результат дії додавання. Застосуємо перший висновок: якщо від суми двох доданків відняти перший доданок, то залишиться другий доданок: 8 - 5 = 3. Застосуємо другий висновок: якщо від суми двох доданків відняти другий доданок, то залишиться перший доданок: 8 - 3 = 5. Отже, скільки рівностей на віднімання можна скласти з однієї рівності на додавання?

3. Первинне закріплення взаємозв'язку додавання і віднімання. Завдання № 6. Виконується з коментованим письмом.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

1. Закріплення взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання, формування вмінь складати з однієї рівності на додавання дві рівності на віднімання. Завдання № 7.

Розглянемо першу кісточку доміно. Об’єднуємо точки зліва направо: 6 + 3, усього 9 точок; 6 + 3 = 9. Читаємо: перший доданок 6, другий доданок 3, сума 9. Якщо від суми двох чисел відняти перший доданок, то залишиться другий: 9 - 6 = 3. Якщо від суми двох чисел відняти другий доданок, то залишиться перший: 9 - 3 = 6...

Формування вмінь додавати і віднімати число 2

2. Учитель пропонує учням пояснити міркування при обчисленні значень виразів: 6 + 2; 7 - 2. Завдання виконують біля дошки два учні.

3. Після закріплення способу обчислення учні самостійно виконують завдання № 4 із вкладки 49.

4. Закріплення складу числа. Завдання № 8 виконується учнями самостійно, а потім результати його виконання обговорюються в групі.

5. Формування вмінь вимірювати довжину відрізка за допомогою смужки завдовжки 10 сантиметрів. Завдання № 2 із надрукованої вкладки 49 виконуються учнями самостійно.

Розвиток логічного мислення учнів

6. У квартирах № 1, № 2, № 3 мешкали троє кошенят: біле, чорне і руде. В квартирах № 1 і № 2 мешкало не чорне кошеня. Біле кошеня мешкало не в квартирі № 1. У якій квартирі мешкало кожне кошеня?

[№ 1 — руде, № 2 — біле, № 3 — чорне.]


№ 1

№ 2

№ 3

Б.

-

+

-

Ч.

-

-

+

Р.

+

-

-

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Як пов’язані арифметичні дії додавання і віднімання? Що ви повторили? Які вміння покращили?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити