Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 50. Досліджуємо взаємозв'язок між додаванням і відніманням

Мета: формувати поняття про взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання.

Дидактична задача: закріпити способи додавання і віднімання числа 1, числа 0, віднімання однакових чисел; знання назв компонентів і результату дії додавання; закріпити поняття математичного виразу сума, формувати поняття про взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання; вчити складати з однієї рівності на додавання дві рівності на віднімання; формувати вміння додавати і віднімати число 2; користуватися в обчисленнях переставним законом додавання; закріпити знання складу чисел; формувати вміння добирати до схеми малюнок, учити вимірювати довжину відрізків за допомогою смужки завдовжки 10 см; здійснювати підготовчу роботу до збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

Розвивальна задача: вчити будувати міркування шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні ми будемо застосовувати взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання для складання двох рівностей на віднімання з однієї рівності на додавання; закріпимо склад чисел, будемо додавати і віднімати числа на основі їх складу, використовувати для полегшення обчислень переставний закон додавання.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 15 зошита, біля сороки. Робота за сходинками складності. Перша: назвіть кожну геометричну фігуру; друга: визначте закономірність, за якою змінюється ознака в цьому ряді фігур; третя: продовжте ряд. [Зміна ознаки відбувається за збільшенням кількості сторін і вершин у многокутниках; наступним має бути п’ятикутник.]

2. Усне опитування.

Як називаються числа, які додають? Як називається результат дії додавання? Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не менше число ніж дане (більше або рівне)? У якому випадку при додаванні одержуємо більше число? те саме число?

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не більше число ніж дане (менше або рівне)? У якому випадку при відніманні одержуємо менше число? те саме число? Чи можна при відніманні одержати в результаті нуль?

Чи може сума дорівнювати одному з доданків?

З чого складається сума? [Із доданків.] Що зазвичай більше — сума чи доданок? Чи впливає порядок доданків на значення суми? Пригадайте, як формулюється переставний закон додавання.

З якою арифметичною дією пов’язана дія додавання? Як пов’язані дії додавання і віднімання? Закінчіть речення: «Якщо від суми двох чисел відняти перший доданок, то...», «Якщо від суми двох чисел відняти другий доданок, то...».

3. Здійснення підготовчої роботи до збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; до різницевого порівняння. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

1) Покладіть на парті 5 квадратів. Зробіть так, щоб квадратів стало на 2 більше. Покажіть усі квадрати. Треба об’єднувати чи вилучати? Складіть відповідну рівність із карток. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало на 2 більше?

2) Покладіть на парті 8 кругів. Зробіть так, щоб кругів стало на 2 менше. Покажіть усі круги, які одержали. Треба об’єднувати чи вилучати? Складіть відповідну рівність із карток. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало на 2 менше?

3) Покладіть на парті 6 кругів і 4 трикутники. Утворіть пари «круг — трикутник». Чи всім кругам вистачило пари? Яких фігур більше? менше? Поясніть свою відповідь. Покажіть, які круги лишилися без пари. Відсуньте від них ті, що «взяли участь» у складанні пар. Що ми робили: об’єднували чи вилучали? Що означає вилучити? Складіть відповідну рівність із карток.

Актуалізація поняття суми

4. Завдання № 2 виконується колективно. Як називається запис, у якому між числами стоїть знак «+»? Наведіть приклади сум.

Що спільного в поданих виразах? Що треба зробити, щоб назвати суми в певному порядку? [Треба обчислити значення сум.] Назвіть значення сум у порядку збільшення.

5. Завдання № 1 із вкладки 50. Самостійна робота учнів. Як «упізнати» суму? Запишіть значення сум чисел. Підкресліть перший доданок однією рискою, другий доданок — двома, значення суми обведіть у кружок. Переставте доданки. Запишіть вираз. Що можна сказати про значення суми? Чи воно нам вже відомо? Чому? Сформулюйте переставний закон додавання. Знайдіть значення решти виразів і запишіть результати олівцем.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

Закріплення взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання та вміння складати з однієї рівності на додавання дві рівності на віднімання

1. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Завдання № 2 виконується колективно. Учні мають обрати числову фігуру, на якій 3 точки і 4 точки; позначити кількість точок карткою з числом; об’єднати точки (наприклад, зліва направо) і показати всі точки, скласти рівність. Потім ще раз показати всі точки (цілу фігуру), позначити карткою з числом. Звернути увагу на те, що ціла фігура (усі точки) складається з двох частин (точок, які справа, і точок, які зліва). Ціла фігура ілюструє суму, а її частини— доданки.

Прочитати складену рівність, називаючи компоненти та результат арифметичної дії додавання.

З усіх точок (із цілого) вилучити точки, що зліва (частину), прикривши їх аркушем, і показати ті точки, що залишилися (іншу частину); скласти рівність на віднімання. Прокоментувати, що ми з суми двох чисел відняли перший доданок і одержали другий доданок. Аналогічно ілюструємо вилучення іншої частини цілого, й коментуємо: якщо від суми двох чисел відняти другий доданок, то залишиться перший доданок.

2. Завдання № 3 виконується учнями з коментарем.

3. Завдання № 6. Колективна робота. Сформулюйте правило про взаємозв’язок додавання і віднімання. Перевірте, чи правильно складено рівності на віднімання із рівностей на додавання. Виправте помилки. [Коментар до першого стовпчика: перший доданок 5, другий доданок 2, значення суми 7. Якщо від суми двох чисел (7) відняти перший доданок (5), то одержимо другий доданок (2): 7 - 5 = 2. Якщо від суми двох чисел (7) відняти другий доданок (2), то одержимо перший доданок (5): 7 - 2 = 5...]

4. Завдання № 4 виконується з коментарем. Учні спочатку мають відновити склад числа, потім скласти рівність на додавання, а з неї — дві рівності на віднімання. (Складність полягає в тому, що пропонуються так звані трансформовані завдання.)

Закріплення знання складу чисел, формування вмінь виконувати додавання і віднімання на основі складу чисел

5. Завдання № 5 виконується з коментарем.

6. Завдання № 1 із вкладки 50. Самостійна робота учнів. Це завдання аналогічне до попереднього.

Закріплення переставного закону додавання, формування вмінь застосовувати його для зручності обчислень

7. Завдання № 7 виконується з коментарем.

Пригадайте, як формулюється переставний закон додавання. Застосуйте його для знаходження значень сум.

[1 + 4 — ми не вміємо до 1 додавати 4, але вміємо додавати 1; треба поміняти місцями доданки (від переставляння доданків значення суми не змінюється): 4 + 1 = 5...] Підводимо учнів до висновку: зручніше до більшого числа додавати менше.

8. Формування вмінь додавати та віднімати число 2. (Один учень працює біля дошки, решта контролюють виконання завдання.)

Знайдіть значення виразів: 5 + 2; 9 - 2; 8 + 2; 4 - 2.

9. Формування вміння добирати малюнок до схеми.

Добери малюнок до схеми.

Відрізок, позначений на схемі знаком питання, одержують у результаті вилучення 4 із 7. Тому будемо обирати малюнок, за яким можна скласти розповідь, як із 7 об’єктів вилучають 4. На обох малюнках деякі рибки сховалися за корали, а частина залишилась. На обох малюнках показано вилучення. Але нам треба із 7 вилучити 4 — ця ситуація зображена на малюнку справа: було 7 рибок, 4 рибки сховалися, можна дізнатися, скільки рибок залишилось.

10. Формування вмінь складати схему та рівність до малюнка. Завдання № 8 виконується учнями в парах або групах.

11. Графічні вправи. Завдання № 4 із вкладки 50. Самостійна робота учнів.

12. Розвиток логічного мислення учнів. Таня, Галя та Оля зайняли перше, друге і третє місця у змаганнях з бігу. Коли Петрика запитали, які місця зайняли дівчатка, він відповів, що точно не пам’ятає, але йому здається, що перше місце зайняла Таня, друге — Галя, а Оля — перше або третє.

Потім з’ясувалося, що Петрик усе переплутав. Хто з дівчат яке місце зайняв?


I

II

III

Таня

-

-

+

Галя

+

-

-

Оля

-

+

-

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили на уроці? Що закріпили? Що стали виконувати краще? У чому полягає взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання? Чи є істинним твердження: «Від переставляння доданків значення суми змінюється»? Оцініть свою роботу на уроці. Що було складно? Що легко? Розкажіть про свої власні навчальні досягнення на уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити