Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 50. Досліджуємо взаємозв'язок між додаванням і відніманням

Мета: формувати поняття про взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання.

Дидактична задача: закріпити способи додавання і віднімання числа 1, числа 0, віднімання однакових чисел; знання назв компонентів і результату дії додавання; закріпити поняття математичного виразу сума, формувати поняття про взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання; вчити складати з однієї рівності на додавання дві рівності на віднімання; формувати вміння додавати і віднімати число 2; користуватися в обчисленнях переставним законом додавання; закріпити знання складу чисел; формувати вміння добирати до схеми малюнок, учити вимірювати довжину відрізків за допомогою смужки завдовжки 10 см; здійснювати підготовчу роботу до збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

Розвивальна задача: вчити будувати міркування шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні ми будемо застосовувати взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання для складання двох рівностей на віднімання з однієї рівності на додавання; закріпимо склад чисел, будемо додавати і віднімати числа на основі їх складу, використовувати для полегшення обчислень переставний закон додавання.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 15 зошита, біля сороки. Робота за сходинками складності. Перша: назвіть кожну геометричну фігуру; друга: визначте закономірність, за якою змінюється ознака в цьому ряді фігур; третя: продовжте ряд. [Зміна ознаки відбувається за збільшенням кількості сторін і вершин у многокутниках; наступним має бути п’ятикутник.]

2. Усне опитування.

Як називаються числа, які додають? Як називається результат дії додавання? Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не менше число ніж дане (більше або рівне)? У якому випадку при додаванні одержуємо більше число? те саме число?

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не більше число ніж дане (менше або рівне)? У якому випадку при відніманні одержуємо менше число? те саме число? Чи можна при відніманні одержати в результаті нуль?

Чи може сума дорівнювати одному з доданків?

З чого складається сума? [Із доданків.] Що зазвичай більше — сума чи доданок? Чи впливає порядок доданків на значення суми? Пригадайте, як формулюється переставний закон додавання.

З якою арифметичною дією пов’язана дія додавання? Як пов’язані дії додавання і віднімання? Закінчіть речення: «Якщо від суми двох чисел відняти перший доданок, то...», «Якщо від суми двох чисел відняти другий доданок, то...».

3. Здійснення підготовчої роботи до збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; до різницевого порівняння. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

1) Покладіть на парті 5 квадратів. Зробіть так, щоб квадратів стало на 2 більше. Покажіть усі квадрати. Треба об’єднувати чи вилучати? Складіть відповідну рівність із карток. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало на 2 більше?

2) Покладіть на парті 8 кругів. Зробіть так, щоб кругів стало на 2 менше. Покажіть усі круги, які одержали. Треба об’єднувати чи вилучати? Складіть відповідну рівність із карток. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало на 2 менше?

3) Покладіть на парті 6 кругів і 4 трикутники. Утворіть пари «круг — трикутник». Чи всім кругам вистачило пари? Яких фігур більше? менше? Поясніть свою відповідь. Покажіть, які круги лишилися без пари. Відсуньте від них ті, що «взяли участь» у складанні пар. Що ми робили: об’єднували чи вилучали? Що означає вилучити? Складіть відповідну рівність із карток.

Актуалізація поняття суми

4. Завдання № 2 виконується колективно. Як називається запис, у якому між числами стоїть знак «+»? Наведіть приклади сум.

Що спільного в поданих виразах? Що треба зробити, щоб назвати суми в певному порядку? [Треба обчислити значення сум.] Назвіть значення сум у порядку збільшення.

5. Завдання № 1 із вкладки 50. Самостійна робота учнів. Як «упізнати» суму? Запишіть значення сум чисел. Підкресліть перший доданок однією рискою, другий доданок — двома, значення суми обведіть у кружок. Переставте доданки. Запишіть вираз. Що можна сказати про значення суми? Чи воно нам вже відомо? Чому? Сформулюйте переставний закон додавання. Знайдіть значення решти виразів і запишіть результати олівцем.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

Закріплення взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання та вміння складати з однієї рівності на додавання дві рівності на віднімання

1. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Завдання № 2 виконується колективно. Учні мають обрати числову фігуру, на якій 3 точки і 4 точки; позначити кількість точок карткою з числом; об’єднати точки (наприклад, зліва направо) і показати всі точки, скласти рівність. Потім ще раз показати всі точки (цілу фігуру), позначити карткою з числом. Звернути увагу на те, що ціла фігура (усі точки) складається з двох частин (точок, які справа, і точок, які зліва). Ціла фігура ілюструє суму, а її частини— доданки.

Прочитати складену рівність, називаючи компоненти та результат арифметичної дії додавання.

З усіх точок (із цілого) вилучити точки, що зліва (частину), прикривши їх аркушем, і показати ті точки, що залишилися (іншу частину); скласти рівність на віднімання. Прокоментувати, що ми з суми двох чисел відняли перший доданок і одержали другий доданок. Аналогічно ілюструємо вилучення іншої частини цілого, й коментуємо: якщо від суми двох чисел відняти другий доданок, то залишиться перший доданок.

2. Завдання № 3 виконується учнями з коментарем.

3. Завдання № 6. Колективна робота. Сформулюйте правило про взаємозв’язок додавання і віднімання. Перевірте, чи правильно складено рівності на віднімання із рівностей на додавання. Виправте помилки. [Коментар до першого стовпчика: перший доданок 5, другий доданок 2, значення суми 7. Якщо від суми двох чисел (7) відняти перший доданок (5), то одержимо другий доданок (2): 7 - 5 = 2. Якщо від суми двох чисел (7) відняти другий доданок (2), то одержимо перший доданок (5): 7 - 2 = 5...]

4. Завдання № 4 виконується з коментарем. Учні спочатку мають відновити склад числа, потім скласти рівність на додавання, а з неї — дві рівності на віднімання. (Складність полягає в тому, що пропонуються так звані трансформовані завдання.)

Закріплення знання складу чисел, формування вмінь виконувати додавання і віднімання на основі складу чисел

5. Завдання № 5 виконується з коментарем.

6. Завдання № 1 із вкладки 50. Самостійна робота учнів. Це завдання аналогічне до попереднього.

Закріплення переставного закону додавання, формування вмінь застосовувати його для зручності обчислень

7. Завдання № 7 виконується з коментарем.

Пригадайте, як формулюється переставний закон додавання. Застосуйте його для знаходження значень сум.

[1 + 4 — ми не вміємо до 1 додавати 4, але вміємо додавати 1; треба поміняти місцями доданки (від переставляння доданків значення суми не змінюється): 4 + 1 = 5...] Підводимо учнів до висновку: зручніше до більшого числа додавати менше.

8. Формування вмінь додавати та віднімати число 2. (Один учень працює біля дошки, решта контролюють виконання завдання.)

Знайдіть значення виразів: 5 + 2; 9 - 2; 8 + 2; 4 - 2.

9. Формування вміння добирати малюнок до схеми.

Добери малюнок до схеми.

Відрізок, позначений на схемі знаком питання, одержують у результаті вилучення 4 із 7. Тому будемо обирати малюнок, за яким можна скласти розповідь, як із 7 об’єктів вилучають 4. На обох малюнках деякі рибки сховалися за корали, а частина залишилась. На обох малюнках показано вилучення. Але нам треба із 7 вилучити 4 — ця ситуація зображена на малюнку справа: було 7 рибок, 4 рибки сховалися, можна дізнатися, скільки рибок залишилось.

10. Формування вмінь складати схему та рівність до малюнка. Завдання № 8 виконується учнями в парах або групах.

11. Графічні вправи. Завдання № 4 із вкладки 50. Самостійна робота учнів.

12. Розвиток логічного мислення учнів. Таня, Галя та Оля зайняли перше, друге і третє місця у змаганнях з бігу. Коли Петрика запитали, які місця зайняли дівчатка, він відповів, що точно не пам’ятає, але йому здається, що перше місце зайняла Таня, друге — Галя, а Оля — перше або третє.

Потім з’ясувалося, що Петрик усе переплутав. Хто з дівчат яке місце зайняв?


I

II

III

Таня

-

-

+

Галя

+

-

-

Оля

-

+

-

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили на уроці? Що закріпили? Що стали виконувати краще? У чому полягає взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання? Чи є істинним твердження: «Від переставляння доданків значення суми змінюється»? Оцініть свою роботу на уроці. Що було складно? Що легко? Розкажіть про свої власні навчальні досягнення на уроці.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити