Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 33. Порівнюємо числа

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про число 9, закріпити знання способу порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені. Познайомити учнів із логічним способом порівняння чисел на основі їх складу. Учити інтерпретувати дії додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу, рівність, нерівність; істинна (хибна) рівність, істинна (хибна) нерівність. Закріпити знання складу чисел 2-8. Формувати вміння складати рівності на додавання та віднімання за окремим випадком складу числа. Формувати вміння додавати та віднімати число 1 на основі порядку чисел у натуральному ряді.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ще здавна люди вдавалися до порівняння предметних множин способом утворення пар... Потім, із виникненням числа як спільної властивості деяких множин, люди почали порівнювати числа, але для цього вже не вдавалися до утворення пар, адже помітили певну закономірність у розташуванні чисел за порядком... Ці два способи порівняння ви вже опанували! Але існує ще інший спосіб порівняння — шляхом логічних міркувань. Саме з ним ви сьогодні ознайомитесь.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 5 навчального зошита.

Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність.

[Зміна ознаки відбувається за правилом: розмір, форма, колір, колір, розмір; далі має змінитися розмір — має бути великий зелений трикутник.]

2. Актуалізація уявлень про сутність арифметичних дій додавання і віднімання. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». У наступних завданнях учні мають скласти схеми із фігур, дібрати вираз до описаної ситуації. Учні виконують кожне завдання самостійно, учитель лише читає його зміст і демонструє вирази на дошці. Перед тим згадуємо, що означає додати; відняти; що треба зробити, щоб стало більше; менше.

1) У дівчинки в торбинці 2 яблуки і 3 апельсини. Покажіть, скільки всього фруктів у дівчинки. Який вираз позначає всі фрукти, які є в дівчинки? Знайдіть його значення.

2) У Наталки було 4 цукерки. Подружка дала їй ще 2 цукерки. Покажіть, скільки цукерок стало в Наталки. У Наталки стало цукерок більше чи менше, ніж було? Який вираз позначає, скільки цукерок стало в Наталки? Знайдіть його значення.

3) У Сашка було 7 зошитів. Він списав 4 зошити. Покажіть, скільки зошитів залишилося в Сашка. Залишилося зошитів більше чи менше, ніж було? Який вираз позначає зошити, які залишилися? Знайдіть його значення.

3. Актуалізація знань про нумерацію чисел 1-9.

Математичний диктант. Виконується у зошитах у клітинку.

1) Обведіть 9 клітинок.

2) Запишіть наступне число до числа 8.

3) Запишіть попереднє число до числа 7.

4) Запишіть число, яке стоїть між числами 4 і 6.

5) Запишіть числа, між якими стоїть число 8.

Актуалізація способу порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені

4. Завдання № 1 і 2 виконуються колективно.

[Помилка учня в тому, що він підкреслив число 9: число 9 не менше ніж 9. Учениця виконала завдання правильно.]

5. Завдання № 4 із вкладки 33 виконується учнями самостійно.

6. Завдання № 3 виконується з коментарем. Щоб скласти істинні нерівності, згадайте, як ми міркуємо при порівнянні чисел. [Числа, які розташовані на числовому промені ліворуч від даного,— менші, а числа, розташовані праворуч,— більші.] Учні виконують завдання самостійно; під час перевірки пояснюють виконання. [Порівнюємо числа 8 і 9. Число 8 стоїть на числовому промені зліва від числа 9, отже, число 8 менше. Ставимо між числами знак «менше»...]

7. Завдання № 4 виконується колективно. Виконуючи це завдання, учні також актуалізують поняття «нерівність», «істинна нерівність», «хибна нерівність».

Які нерівності істинні? Які хибні? Чому вони хибні? Поясни свою думку.

8. Завдання № 5 виконується учнями в парах.

9. Пропонуємо учням колективно обговорити таке питання. Маємо числа 6, 8, 3, 9, 7. Установіть істинність або хибність тверджень.

Кожне з поданих чисел більше за 2 [так]; менше ніж 10 [так].

Кожне з поданих чисел більше за 6 [ні]; менше ніж 9 [ні].

Серед поданих чисел існують такі, які більші за 6 [так, це 9 і 7]; менші ніж 4 [так, це число 3].

Існує хоча б одне число, яке більше за 8. [Так, це число 9.]

Існує хоча б одне число, яке більше за 8, але менше ніж 10. [Так, це число 9.] Існує число, яке більше за 7, але менше ніж 10. [Так, це 8 і 9.]

Актуалізація знання про склад чисел

10. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Завдання № 6. Пропонуємо учням показати за допомогою карток склад чисел 6, 7, 8. Називаємо число і одну його складову. Наприклад: 8 — це 4 і... (Учні кладуть на парту картку з числом 8, під нею зліва — картку з числом 4, а іншу картку добирають самостійно і кладуть її справа.)

11. Завдання № 2 із вкладки 33 виконується з коментарем.

12. Завдання № 1 із вкладки 33 виконується учнями самостійно.

13. Завдання № 7 виконується з коментарем. Учні доповнюють рівності на основі складу чисел.

III. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ Дії

Ознайомлення з логічним способом порівняння чисел — на основі їх складу. Завдання № 8 виконується колективно. Отже, числа можна порівнювати й в інший спосіб — на основі складу чисел. Такий спосіб називають логічним.

[Число 5 треба порівняти з числом 3. Число 5 подали як 3 і ще 2; очевидно, що 3 і ще 2 більше, ніж просто 3; 5 — це 3 і ще 2, а 3 і ще 2 більше за 3. Тому 5 більше за 3.]

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Формування вміння схематично зображувати описані ситуації. Завдання № 9. Звертаємо увагу учнів на те, що цукерки на схематичному малюнку можна або намалювати, або позначити геометричними фігурами, в тому числі відрізками. Цікавимося, хто з дітей показав сюжет відрізками. (У такий спосіб учитель діагностує, хто з дітей готовий до складання більш абстрактних схем.)

2. Формування графічних навичок. Завдання № 3 із вкладки 33 виконується учнями самостійно.

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Як можна міркувати при порівнянні чисел? У чому полягає спосіб порівняння чисел на основі їх розташування на числовому промені? на основі складу чисел? Який спосіб вам подобається більше? Який спосіб здається легшим? Що ви повторили на уроці? Які вміння вдосконалили? Які завдання ви стали виконувати краще?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити