Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 51. Додаємо і віднімаємо число 2

Мета: формувати обчислювальні навички.

Дидактична задача: закріпити способи додавання і віднімання числа 1, числа 0, віднімання однакових чисел; закріпити назви компонентів і результату дії додавання, поняття математичного виразу сума, взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання; вчити складати з однієї рівності на додавання дві на віднімання; формувати вміння додавати і віднімати число 2 (скорочені міркування); формувати вміння добирати малюнок до виразу; вчити складати рівності за схемами; здійснювати підготовчу роботу до збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Пропедевтика означення арифметичної дії віднімання на основі взаємозв'язку дій додавання і віднімання.

Розвивальна задача: учити будувати міркування шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Яке натуральне число найлегше додавати чи віднімати? Дійсно, число 1! Знай собі «ходи» по натуральному ряду й відшукуй наступне або попереднє число... Дуже зручно додавати або віднімати число 2 по одиниці. Ви вже вмієте пояснювати дії при додаванні і відніманні числа 2. Сьогодні ми спробуємо міркувати скорочено, промовляючи лише основні операції. Для чого це? Ми маємо досягти того, щоб дуже швидко і правильно знаходити значення виразів!

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 17 зошита, біля сороки. Робота за сходинками складності. Перша сходинка: назвіть хоч б одну фігуру червоного кольору. Назвіть всі фігури зеленого кольору. Яка відмінність у розташуванні фігур одного кольору? Як вони розташовані? Друга сходинка: назвіть кожну фігуру, визначаючи її колір і розташування. За яким правилом змінюються ці ознаки? [Розташування, колір, розташування.] Третя сходинка: розкажіть, як продовжити ряд фігур за цим правилом. [Має бути червоний циліндр, розташований вертикально.]

2. Усне опитування.

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не менше число ніж дане (більше або рівне)? У якому випадку при додаванні одержуємо більше число ніж дане? те саме число?

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не більше число ніж дане (менше або рівне)? У якому випадку при віднімання одержуємо менше число ніж дане? те саме число? Чи можна при відніманні в результаті одержати нуль?

Як називаються числа при додаванні?

Чи може сума дорівнювати одному з доданків?

З чого складається сума? [Із доданків.]

Що більше (у загальному випадку) — сума чи доданок?

3. Усна лічба. Завдання № 1 із вкладки 51 виконується учнями самостійно з подальшою колективною перевіркою.

4. Математичний диктант. Виконується в робочих зошитах.

1) Запишіть числа, які не більші за 4 (менші ніж 4 або рівні 4).

2) Запишіть натуральні числа, які не більші за 5 (менші ніж 5 або рівні 5).

3) Запишіть числа, які більші за 7, але менші ніж 10.

4) Запишіть найменше число.

5) Запишіть найменше натуральне число.

6) Перший доданок 5, другий доданок 1. Запишіть вираз і знайдіть значення суми.

7) Запишіть вираз і знайдіть його значення: від 7 відняти 1.

8) Запишіть суму чисел 8 і 5.

5. Актуалізація переставного закону додавання. Завдання № 1 виконується з коментарем. З якою дією пов’язана дія додавання? Сформулюйте взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання. (Підводимо учнів до висновку, що віднімання — це арифметична дія, під час якої за сумою і одним доданком знаходять інший доданок.) Чи впливає порядок доданків на значення суми? Сформулюйте переставний закон додавання та виконайте завдання.

6. Підготовча робота до збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; до різницевого порівняння. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

1) Покладіть на парті 3 зелені трикутники і 2 жовті. Утворіть пари із зелених та жовтих трикутників. Яких трикутників більше? менше? Відсуньте ті трикутники, які утворили пари. Покажіть трикутники, що залишилися без пари. Що ми зробили, щоб їх показати, — об’єднували чи вилучали? [З усіх зелених трикутників ми вилучили ті, які утворили пари з жовтими трикутниками.] Складіть із карток рівність, за допомогою якої дізнаємось, на скільки зелених трикутників більше; на скільки жовтих трикутників менше.

2) Покладіть на парті 5 зелених кругів. Зробіть так, щоб кругів стало на 2 більше. Треба об’єднувати чи вилучати? Складіть відповідну рівність із карток. А що треба зробити, щоб стало на 2 більше? Як можна міркувати при додаванні числа 2?

3) Покладіть на парті 7 трикутників. Зробіть так, щоб стало на 3 трикутники менше. Треба об’єднувати чи вилучати? Складіть відповідну рівність із карток. А що треба зробити, щоб стало на 2 менше? Як можна міркувати при відніманні числа 2?

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

Формування вмінь додавати і віднімати число 2

1. Завдання № 3 виконується з коментарем.

[2 — це 1 і ще 1. До 5 додати 2 — це означає додати 1 і ще раз 1. До 5 додамо 1 — одержимо 6. До 6 додамо 1 — одержимо 7.

2 — це 1 і ще 1. Від 9 відняти 2 — це означає відняти 1 і ще раз 1. Від 9 віднімаємо 1 — одержимо 8. Від 8 віднімаємо 1 — одержимо 7.]

2. Далі обговорюємо можливість скорочення розв’язування. Колективна робота.

[8 - 2: 2 — це 1 і ще 1. Від 8 віднімемо 1, буде 7; віднімемо ще 1, буде 6...]

Закріплення знання взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання

3. Завдання № 2 із вкладки 51 виконується учнями в парах.

4. Завдання № 5 виконується з коментарем. З якою дією пов’язана дія додавання? Сформулюйте взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання. (Підводимо учнів до висновку, що віднімання — це арифметична дія, під час якої за сумою і одним доданком знаходять інший доданок.)

5. Формування уявлення про арифметичну дію віднімання на основі взаємозв'язку дій додавання і віднімання. Завдання № 6 виконується колективно.

[7 - 6 — віднімання — це арифметична дія, під час якої за сумою і одним доданком знаходять інший доданок; отже, 7 — сума, а 6 — один із доданків, треба знайти інший доданок. Яке число разом із числом 6 у сумі дає число 7? Це — число 1...]

6. Закріплення складу числа та складання рівностей на додавання і віднімання на основі складу числа. Завдання № 7 виконується з коментарем. Зверніть увагу на те, що відтепер такі завдання дещо змінюються.

[Коментар до рівностей на віднімання: від 8 відняти 2. Віднімання — це арифметична дія, під час якої за сумою і одним доданком знаходять інший доданок. Тому 8 — це сума, а 2 — це один із доданків; треба знайти інший доданок. Отже, треба визначити, яке число разом із числом 2 складає число 8. Це — число 6...]

7. Формування вміння добирати до виразу сюжетний малюнок. Завдання № 8 виконується колективно.

Добери малюнок до виразу: 5 + 4. Усно склади вирази до решти малюнків.

[Між числами 5 і 4 стоїть знак додавання. Додати — це означає об’єднати. Отже, слід вибрати малюнок, за яким можна описати ситуацію об’єднання двох множин. Звертаємо увагу учнів на квіточки. З’ясовуємо, які це квіточки. Описуємо перший малюнок. З’ясовуємо, що на ньому проілюстровано ситуацію, коли 4 квіточки зірвали, а 5 квіточок залишилося цвісти. Тому проілюстровано ситуацію, коли з цілого (із множини всіх квіточок) вилучають його частину (підмножину) і залишається інша частина. Вилучення відповідає арифметичній дії віднімання, тому до цього малюнка вираз не підходить. Аналізуємо другий малюнок. На ньому ростуть фіолетові та червоні квіточки: 4 фіолетові та 5 червоних. Усі квіточки складаються з 4 фіолетових і 5 червоних. Щоб дізнатися про кількість всіх квіточок, треба об’єднувати. Об’єднати — означає додати. Тому поданий вираз підходить до цього малюнка. Щоб дізнатися, скільки квіточок усього, треба до 4 додати 5. Учні знаходять значення виразу. Записуємо рівність на дошці. Діти читають рівність, називають компоненти та результат. Далі пропонуємо учням скласти вирази до решти малюнків. Записуємо вирази на дошці та знаходимо їх значення. Аналізуємо записані на дошці рівності. Помічаємо, що в першій рівності: 4 — перший доданок, 5 — другий доданок, а 9 — сума. У наступних рівностях із суми 9 віднімаємо один із доданків: або 4, або 5, і одержуємо інший доданок: або 5, або 4.]

9. Закріплення складу числа. Завдання № 3 із вкладки 51 виконується учнями самостійно.

10. Графічні вправи. Завдання № 4 із вкладки 51 виконується учнями самостійно.

11. Розвиток логічного мислення учнів.

Із пшеничного, житнього й вівсяного борошна випекли хлібину, батон і печиво. Відомо, що хлібину випекли не з пшеничного борошна, печиво — не з пшеничного і не з житнього. З якого борошна випекли кожен продукт?

(За умовою завдання доцільно скласти таблицю і на основі її даних зробити істинні висновки.)

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що цікавого ви дізналися про арифметичну дію віднімання? Сформулюйте правило про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання. У яких випадках зручно застосовувати переставний закон додавання? У чому він полягає?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити