Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 52. Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2

Мета: формувати обчислювальні навички.

Дидактична задача: закріпити способи додавання і віднімання числа 1, числа 0, віднімання однакових чисел; закріпити назви компонентів і результату арифметичної дії додавання, поняття математичного виразу сума, взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання; закріпити уявлення про віднімання, вчити застосовувати його при знаходженні значень виразів на основі складу числа; формувати вміння додавати і віднімати число 2 (скорочені міркування); формувати вміння добирати малюнок до виразу; вчити складати рівності за схемами.

Розвивальна задача: вчити будувати міркування шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні дуже важливий урок, бо ми будемо підсумовувати все те, чого вже навчилися. Ваша задача не лише правильно відповідати на запитання та виконувати завдання, а ще й «прислухатися» до себе, адже тільки так ви зможете зрозуміти, що потребує подальшого вдосконалення.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 19 зошита, біля сороки. Які фігури подано? Що ви знаєте про трикутник? про шестикутник?

Робота за сходинками складності. Перша сходинка: назвіть кожну фігуру; назвіть хоча б одну фігуру жовтого кольору; назвіть усі фігури фіолетового кольору; назвіть одну з маленьких фігур. Друга сходинка: визначте закономірність, за якою змінюється ознака. [Колір, форма, колір, розмір, колір, форма.] Третя сходинка: продовжте ряд фігур. [Наступним має змінитися колір, тому має бути великий шестикутник фіолетового кольору.]

2. Усне опитування.

Назвіть наступне число до числа: 4, 7, 5, 9. Як одержати наступне число до даного? Назвіть попереднє число до числа: 4, 2, 8, 6. Як одержати попереднє число до даного? Що означає до числа додати 1? Що означає від числа відняти 1?

Що означає до числа додати 2? Що означає від числа відняти 2?

Як називаються числа, які додають? Як називається результат дії додавання? Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не менше число ніж дане (більше або рівне)? У якому випадку при додаванні одержуємо більше число? те саме число?

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати число не більше ніж дане (менше або рівне)? У якому випадку при відніманні одержуємо менше число? те саме число? Чи можна при відніманні одержати в результаті нуль?

Чи може сума дорівнювати одному з доданків? Поясніть свою відповідь.

З чого складається сума? Що більше (у загальному випадку) — сума чи доданок? Чи впливає порядок доданків на значення суми? Сформулюйте переставний закон додавання.

З якою арифметичною дією пов’язана дія додавання? Як пов’язані дії додавання і віднімання? Яку арифметичну дію називають відніманням? [Віднімання — це арифметична дія, під час якої за сумою і одним доданком знаходять інший доданок.]

3. Усна лічба. Завдання № 1 виконується учнями самостійно. Відшукайте хмаринки, на яких вирази мають значення менше за 5.

4. Підготовча робота до збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; до різницевого порівняння. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

1) Покладіть на парту 5 жовтих чотирикутників. Зробіть так, щоб чотирикутників стало на 2 більше. Складіть відповідну рівність. Що треба зробити, щоб стало на 2 більше?

2) Покладіть на парту 7 червоних чотирикутників. Зробіть так, щоб чотирикутників стало на 4 менше. Складіть відповідну рівність. Що треба зробити, щоб стало на 4 менше?

3) Покладіть на парту 5 кругів і 9 трикутників. Утворіть пари «круг — трикутник». Яких фігур більше? менше? Поясніть свою відповідь. Покажіть трикутники, які залишилися без пари. Відсуньте від них ті, що «взяли участь» у складанні пар. Що ми робили: об’єднували чи вилучали? Що означає вилучити? Складіть відповідну рівність. На скільки кругів менше, ніж трикутників? На скільки трикутників більше, ніж кругів?

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Закріплення навичок додавання і віднімання числа 1, числа 0, віднімання однакових чисел; назв компонентів дії додавання. Завдання № 2 виконується з коментарем. Знайдіть значення сум. Прочитайте вирази, які мають значення 0.

(Зверніть увагу, що в завданні є «пастка»: не всі подані вирази є сумами, при цьому, виконуючи другу частину завдання, учні працюють зі всіма виразами.)

Закріплення поняття «сума» як математичного виразу

2. Завдання № 1 із надрукованої вкладки 52. Самостійна робота учнів.

3. Завдання № 3 виконується з коментарем. Що треба зробити, щоб записати суму? Порівняйте перший і другий доданки в кожній сумі. Для обчислення якої суми зручно застосувати переставний закон додавання?

4. Закріплення знання переставного закону додавання. Завдання 2 із вкладки 52 виконується учнями самостійно.

Закріплення взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання

5. Завдання № 3 із надрукованої вкладки 52. Виконується з коментованим письмом.

6. Завдання № 3 із вкладки 52. Виконуємо додавання і віднімання на основі складу числа 10. Пригадайте склад числа 10. Які числа пропущено?

[Коментар до виконання дії віднімання: 10 - 6 — віднімання — це арифметична дія, під час якої за сумою і одним доданком знаходять інший доданок; отже, 10 — сума, а 6 — один із доданків, треба знайти інший доданок. Яке число разом із числом 6 у сумі дає число 10? Це — число 4...]

8. Формування навичок додавання і віднімання числа 2. Завдання № 5 виконується з коментарем.

9. Формування вмінь добирати до сюжетного малюнка схему та вираз. Завдання № 4 виконується колективно.

[На малюнку бачимо 4 песики, від них побіг 1 песик; можна дізнатися, скільки песиків залишилось. Щоб дізнатися, скільки песиків залишилось, треба вилучити. Тому вибираємо схему, на якій відрізок, що позначений знаком питання, одержується вилученням 1 із 5, — це остання схема. Вилучити — це означає відняти. Отже, підходить перший вираз. Обчислимо значення виразу: 5 - 1 = 4. Тобто 4 песики залишилися.]

10. Формування вмінь складати схему до малюнка і рівність до схеми. Завдання № 6 виконуються колективно. Завдання № 7. У магазині було 10 смартфонів, покажемо це або зобразивши кожний смартфон чотирикутником, або накреслимо відрізок довжиною в 10 клітинок; позначимо цей відрізок дужкою і над дужкою запишемо число 10; продали 2 смартфони, тому або 10 чотирикутників вилучаємо — закреслюємо 2, або з цілого відрізка вилучаємо відрізок довжиною в 2 клітинки, відмічаємо його дужкою і записуємо під дужкою цифру 2. Показуємо ті сматрфони, що залишилися: на малюнку 3 чотирикутниками обводимо замкненою лінією ті, що не закреслені, або на схемі показуємо дужкою іншу частину відрізка, яку одержали після вилучення, й позначаємо цю частину знаком питання.

11. Формування вмінь вимірювати довжину відрізків за допомогою смужки завдовжки 10 сантиметрів. Завдання № 4 із надрукованої вкладки 52. Самостійна робота учнів.

12. Закріплення складу числа. Завдання № 1 із вкладки 52 виконується учнями самостійно.

13. Розвиток логічного мислення учнів. Катруся, Тетянка та Лера пекли пироги: одна дівчинка — із суницею, друга — з вишнею, третя — з яблуками. Визначте, хто який пиріг пік, якщо Лера пекла пиріг не з вишнею і не з яблуками, а Катруся — не з вишнею.


К

Т

Л

Суниця

-

-

+

Вишня

-

+

-

Яблуко

+

-

-

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили на уроці? Що закріпили? Які вміння вдосконалили? Сформулюйте переставний закон додавання. У якому випадку його доцільно застосовувати? Як пов’язані арифметичні дії додавання і віднімання? Як ви розумієте арифметичну дію віднімання?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити