Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 53. Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 2

Мета: формувати обчислювальні навички.

Дидактична задача: закріпити способи додавання і віднімання числа 1, числа 0, числа 2, віднімання однакових чисел; закріпити назви компонентів і результату дії додавання, назву математичного виразу сума; ознайомити з таблицями додавання і віднімання числа 2, зі зміною суми залежно від зміни першого доданка при сталому другому доданку; закріпити уявлення про взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання; закріпити означення арифметичної дії віднімання, вчити користуватися ним під час знаходження значень виразів на основі складу числа; формувати вміння складати вираз за малюнком, добирати схему до виразу; здійснювати підготовчу роботу до збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, до різницевого порівняння.

Розвивальна задача: вчити будувати міркування шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ви вже навчилися міркувати при додаванні та відніманні числа 2. Мабуть, ви вже готові до складання таблиць додавання і віднімання числа 2. Після складання таблиць ви будете повинні дуже швидко, а головне — правильно додавати і віднімати число 2. Якщо хтось ще має труднощі з цим, треба обов’язково додатково попрацювати. Отже, сьогодні ми складемо таблиці додавання і віднімання числа 2 і розкриємо їх «секрет». Тому будьте уважні, щоб зробити правильні висновки.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 21 зошита, біля сороки. Учні називають кожну фігуру; уважно розглядають послідовність кілька секунд, потім по пам’яті малюють послідовність на аркуші паперу або планшеті.

Робота за сходинками складності. Перша сходинка: назвіть всі жовті фігури; назвіть хоча б одну фігуру зеленого кольору; назвіть кожну фігуру червоного кольору; скажіть, якого кольору деякі круги; назвіть усі фігури, крім чотирикутників; назвіть один із чотирикутників. Друга сходинка: визначте закономірність у зміні ознаки. [Колір, колір, форма, колір, колір, форма]. Третя сходинка: продовжте ряд. [Наступним має змінитися колір — має бути зелений круг.]

2. Усне опитування. Здійснюється за зразком попереднього уроку.

3. Підготовча робота до збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; до різницевого порівняння. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

1) Покладіть на парту 4 жовті квадрати. Зробіть так, щоб квадратів стало на 3 більше. Складіть відповідну рівність. Що треба зробити, щоб стало на 3 більше?

2) Покладіть на парту 9 червоних квадратів. Зробіть так, щоб квадратів стало на 2 менше. Складіть відповідну рівність. Що треба зробити, щоб стало на 2 менше?

3) Покладіть на парту 8 кругів і 3 трикутники. Утворіть пари «круг — трикутник». Яких фігур більше? менше? Поясніть свою відповідь. Покажіть круги, які залишилися без пари. Відсуньте від них ті, що «взяли участь» у складанні пар. Що ми робили — об’єднували чи вилучали? Що означає вилучити? Складіть відповідну рівність.

4. Закріплення способу додавання і віднімання числа 2. Завдання № 1 виконується колективно.

(В усіх виразах спільним є число 2 — його або додають, або віднімають. Учні розбивають вирази на групи за знаком арифметичної дії, що записана між числами. До першої групи відносять усі суми, до другої — решту виразів. Виписуємо на дошці кожну групу виразів у стовпчик, знаходимо значення виразів.)

[...До 2 додати 2 — це означає додати 1 і ще 1; до 2 додаємо 1, отримаємо 3; додаємо ще 1, отримаємо 4, тобто 2 + 2 = 4. До 3 додати 2 — це означає додати 1 і ще 1; до 3 додаємо 1, отримаємо 4; додаємо ще 1, отримаємо 5, тобто 3 + 2 = 5...]

Як можна міркувати, щоб до 1 додати 2? [Можна поміняти місцями доданки: 2 + 1 = 3.]

Аналогічно міркуємо при знаходженні значень виразів другої групи.

[Від 2 відняти 2: при відніманні однакових чисел у результаті одержимо 0. Від 3 відняти 2 — це означає відняти 1 і ще 1; від 3 віднімаємо 1, отримаємо 2; віднімаємо ще 1, отримаємо 1, тобто 3 - 2 = 1.]

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

Ознайомлення з таблицями додавання і віднімання числа 2

1. У попередньому завданні ви розбили вирази на дві групи та обчислили їх значення. У такий спосіб ми склали таблиці додавання і віднімання числа 2. Маємо:

2. Прикривши дошку, вчитель пропонує учням самостійно виконати завдання № 2. Під час перевірки учитель звертає увагу на розташування рівностей: перший доданок збільшується щоразу на 1, так само змінюється число, від якого віднімають; результат також щоразу збільшується на 1. Таким чином, можна припустити, що деякі учні при складанні таблиць у зошиті скористалися саме цією закономірністю.

Працюємо над таблицею додавання числа 2. У таблиці додавання в усіх рівностях однаковий другий доданок, а перший доданок збільшується на 1. Значення суми також збільшується на 1. Таким чином, якщо перший доданок збільшиться на 1, то значення суми також збільшиться на 1 при сталому другому доданку.

Отже, маємо «секрет» таблиці додавання числа 2: кожний наступний результат більший за попередній на 1. Розкажіть таблицю додавання числа 2 по порядку.

Уважно розгляньте рівності в таблиці віднімання числа 2. Що цікавого ви помітили? [У кожному випадку віднімаємо число 2.] Як змінюється число, від якого віднімаємо 2? Як змінюється значення виразу? [Число, від якого віднімають 2, щоразу збільшується на 1, і значення виразу так само збільшується на 1.]

От ви й дізналися про «секрет» таблиці віднімання числа 2: кожний наступний результат більший за попередній на 1. Розкажіть таблицю віднімання числа 2 по порядку.

3. Первинне закріплення висновку про зміну суми залежно від зміни першого доданка при сталому другому доданку. Завдання № 3. Колективна робота.

[Розглянемо рівності в першому стовпчику. У першій рівності перший доданок 6, другий доданок 3, значення суми 9. У другій рівності перший доданок 7, другий доданок 3, значення суми невідоме. Порівнюємо ці записи. В обох сумах однакові другі доданки; відрізняються вони першими доданками: у першій рівності перший доданок 6, у другій — 7. Щоб одержати 7, треба до 6 додати 1. Отже, до першого доданка додали 1, тому, щоб одержати значення другої суми, треба до 9 також додати 1, буде 10.]

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

Закріплення знань табличних випадків додавання і віднімання, а також додавання і віднімання чисел 1, 0 та віднімання однакових чисел

1. Завдання № 4 виконується з коментарем.

Порівняйте доданки в кожній сумі. [У кожній сумі перший доданок менший ніж другий.] Чи зручно додавати до меншого числа більше? [Ні, зручніше до більшого числа додавати менше.] Який закон можна застосувати? [Переставний закон додавання.] [Перший доданок 2, другий доданок 5, незручно до меншого числа додавати більше; треба поміняти місцями доданки: від переставляння доданків значення суми не змінюється: 5 + 2 = 7...]

2. Завдання № 5 виконується в парах.

3. Завдання № 1 із вкладки 53. Самостійна робота учнів.

Закріплення взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання

4. Завдання № 3 із вкладки 53 виконується учнями в парах.

5. Завдання № 2 із вкладки 53 виконується учнями самостійно.

Закріплення уявлення про арифметичну дію віднімання та її застосування до обчислення значень різниць

6. Завдання № 6 виконується з коментованим письмом.

[8 - 6 — віднімання — це арифметична дія, під час якої за сумою і одним доданком знаходять інший доданок; отже, 8 — сума, а 6 — один із доданків, треба знайти інший доданок. Яке число разом із числом 6 в сумі дає число 8? Це — число 2...]

7. Завдання № 7. Самостійна робота учнів. Поєднуємо завдання на застосування уявлення про арифметичну дію віднімання із повторенням складу числа.

8. Формування вмінь складати до виразу розповідь-ситуацію та добирати до неї схему.

Опиши ситуацію, до якої можна скласти вираз: 6 - 4. Добери схему до цього виразу.

[Учні повинні описати ситуацію вилучення з множини, що містить 6 елементів, її підмножини, яка містить 4 елементи. До цієї ситуації підходить остання схема.]

Розвиток логічного мислення учнів

9. Катруся, Зоя, Ніна та Оля ліпили вареники. Катруся наліпила найбільше, Зоя — найменше, Оля — не більше за Ніну. Кожний з поданих відрізків позначає кількість вареників, що наліпила одна з дівчаток. Визначте відповідність. (Учитель малює на дошці відрізки різної довжини, кожний позначає цифрою або робить відрізки різнокольоровими.)

[1 — Зоя, 2 — Оля, 3 — Ніна, 4 — Катруся.]

10. У вазі лежать яблуко, груша й апельсин. Петрик, Іван і Сашко вибрали по одному фрукту. Петрик узяв не яблуко і не грушу, Іван — не яблуко. Який фрукт узяв Сашко?

[Із трьох фруктів — яблука, груші й апельсина — Петрик узяв не яблуко і не грушу, значить, він узяв апельсин. Оскільки Іван узяв не яблуко, а апельсин узяв Петрик, то Іван узяв не яблуко і не апельсин, значить, він узяв грушу. Оскільки Петрик та Іван взяли апельсин і грушу, то виходить, що Сашко взяв яблуко.]


П.

І.

С.

Яблуко

-

-

+

Груша

-

+

-

Апельсин

+

-

-

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що на уроці було для вас новим? Що важливе ви повторили? Які вміння покращили? Як зміниться значення суми, якщо перший доданок збільшиться на 1?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити